Licytacja L-148-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2011 - Zakup materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jerzy Jakus, Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

149118-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-06-22 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa. Szczegółowy wykaz materiałów objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 1. Dostawy będą odbywały się do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, ul. Nowa 3, ul Goldhammera 3, ul. Mickiewicza ul. Brodzińskiego 1, ul. Gumniska 30 w dni powszednie w godzinach od 8 00-15 00. Każdorazowo dostawy będą odbywały się na podstawie kierowanych do Dostawcy pisemnych zapotrzebowań, zawierających wskazanie asortymentu wraz z ilością. Zapotrzebowanie przesłane zostanie faksem najpóźniej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca . Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności zrealizowania pilnej dostawy, zapotrzebowanie może zostać skierowane do Dostawcy także w innym terminie. Każda dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. II 1.4)W zakres zamówienia wchodzi także dbiór od Zamawiającego zużytych tuszy i tonerów. Zamawiajacy nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów . c) Wielkość zamówienia: Lp. Kod CPV Rodzaj artykułu pożądanego przez Zamawiającego Jedn. miary szt./op Minimalna gwarantowana ilośc zamawianych produktów Największy możliwy zakres zamawianych produktów z uwzględnieniem prawa opcji (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 30125100-2 Folia termotransferowa do faxu Panasonic KX- FC 228 o wydajności 2x90 stron / KX - FA 52 E/ szt. 2 5 2. 30125110-5 Toner o wydajności 2.000 stron A4 do Faxu Panasonic KX-FAT 92 /KX MB 773/ szt. 1 3 3. 30125110-5 Toner o wydajności 2.500 stron A4 do Faxu Panasonic KX-FL 613 /KX-FA 83E/ szt. 5 10 4. 30125110-5 Atrament czarny o pojemnośći 23ml do Faxu Canon B 820 szt. 1 1 5. 30125110-5 Toner o wydajności 6.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 2420dn /Q6511A/ szt. 1 2 6. 30125110-5 Toner o wydajności 6.500standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 3005dn /Q7551A/ szt. 1 1 7. 30125110-5 Toner black o wydajności 2.500 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 1600 / Q 6000 A / szt. 5 10 8. 30125110-5 Toner cyan o wydajności 2.000 standardowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 1600 /Q 6001 A / szt. 3 4 9. 30125110-5 Toner yellow o wydajności 2.000 standardowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 1600 /Q 6002 A / szt. 3 4 10. 30125110-5 Toner magenta o wydajności 2.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 1600 /Q 6003 A / szt. 3 4 11. 30125110-5 Toner czarny o wydajności 3.500 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 2025 DN /CC530 A / szt. 2 4 12. 30125110-5 Toner błękitny o wydajności 2.800 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 2025 DN / CM 531A / szt. 2 4 13. 30125110-5 Toner żółty o wydajności 2.800 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 2025 DN / CM 532A / szt. 2 4 14. 30125110-5 Toner purpurowy o wydajności 2.800 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 2025 DN / CM 533 A / szt. 2 4 15. 30125110-5 Toner black o wydajności 7.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 5225 dn / CE 740 A / szt. 1 3 16. 30125110-5 Toner cyan o wydajności 7.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 5225 dn / CE 741 A / szt. 1 3 17. 30125110-5 Toner yellow o wydajności 7.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 5225 dn / CE 742 A / szt. 1 3 18. 30125110-5 Toner magenta o wydajności 7.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ CP 5225 dn / CE 743 A / szt. 1 3 19. 30125110-5 Toner black o wydajności 20. 000 . standartowych wydruków A-4 do drukarki Nashuatec DSc 38 u szt. 1 1 20. 30125110-5 Toner cyan o wydajności 10.000.standartowych wydruków A-4 do drukarki Nashuatec DSc 38 u szt. 1 1 21. 30125110-5 Toner yellow o wydajności 10 000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Nashuatec DSc 38 u szt. 1 1 22. 30125110-5 Toner magenta o wydajności 10. 000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Nashuatec DSc 38 u szt. 1 1 23. 30125110-5 Toner black o wydajności 2.500 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C 544 dn szt. 4 8 24. 30125110-5 Toner cyan o wydajności 2.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C 544 dn szt. 4 8 25. 30125110-5 Toner magenta o wydajności 2.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C 544 dn szt. 4 8 26. 30125110-5 Toner yellow o wydajności 2.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C 544 dn szt. 4 8 27. 30125110-5 Toner o wydajności 2.500 standardowych wydruków A4 do drukarki HP LJ 1100 L /C4092A/ szt. 2 5 28. 30125110-5 Toner o wydajności 2.500 standardowych wydruków A4 do drukarki HP LJ 1200L /C7115A/ szt. 5 15 29. 30125110-5 Toner o wdajności 5.000 standardowych wydruków A4 do drukarki HP LJ 2100L /4096A/ szt. 2 4 30. 30125110-5 Toner o wydajności 6.500 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ P2055 dn /CE 505X/ szt. 10 20 31. 30125110-5 Toner owydajności 7000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark T 650 N /T650 A11E/ szt. 15 17 32. 30125110-5 Toner o wydajności 20.000 standardowych wydruków A4 do drukarki HP LJ 8150N /C4182X/ szt. 3 5 33. 30125110-5 Toner o wydajności 2.000 standartowych wydruków A4 do drukarki HP LJ 1010 /Q2612A / szt. 2 3 34. 30125110-5 Toner o wydajności 2.500 standardowych wydruków A4 drukarki HP LJ 1150 / Q2624A / szt. 4 8 35. 30125110-5 Toner o wydajności 2.500 standardowych wydruków A4 do drukarki HP LJ 1320 /Q5949A / szt. 20 35 36. 30125110-5 Toner o wydajności 2.000 standardowych wydruków A4 do drukarki Lexmark E120 /12016SE /do drukowania dowodów rejestracyjnych/ szt. 10 15 37. 30125110-5 Toner o wydajności 3.500 standardowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark E250 D /E250A11E/ szt. 15 30 38. 30125110-5 Toner o wydajności 30.000 standardowych wydruków A-4 do drukarki HP LaserJet 9040dn /Q7699A / szt. 1 2 39. 30125110-5 Toner o wydajności 3.000 standardowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark E321,323 /12A7400 / szt. 1 2 40. 30125110-5 Toner black o wydajności 6.000 standartowych wydruków A-4do drukarki HPLJ 3600 /Q6470A / szt. 1 2 41. 30125110-5 Toner yellow o wydajności 4.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 3600 /Q6471A / szt. 1 2 42. 30125110-5 Toner cyan o wydajności 4.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 3600 / Q6472A / szt. 1 2 43. 30125110-5 Toner magenta o wydajności 4.000 standartowych wydruków do drukarki HP LJ 3600 /Q6473A / szt. 1 2 44. 30125110-5 Toner o wydajności 6.700 standartowych wydruków A-4 do drukarki Brother HL5150 / TN3060/ szt. 1 2 45. 30125110-5 Toner o wydajności 7.000 standartowych wydruków A- 4 do drukarki HPLJ 2015 dn / Q7553 X / szt. 20 25 46. 30125110-5 Toner black o wydajności 38.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C935 szt. 2 2 47. 30125110-5 Toner magenta o wydajności 24.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C935 szt. 2 2 48. 30125110-5 Toner yellow o wydajności 24.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C935 szt. 2 2 49. 30125110-5 Toner cyjan o wydajności 24.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark C935 szt. 2 2 50. 30125110-5 Toner o wydajności 9.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki Lexmark X 264 dn szt. 2 3 51. 30125110-5 Toner o wydajności 10.000 standartowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 4250N /Q5942A / szt. 1 2 52. 30125120-8 Toner o wydajności 11.000 wydruków A-4 do kserokopiarki Minolta /MT 302 b/ szt. 1 2 53. 30125120-8 Toner o wydajności 30.000 stron A4 do kserokopiarki Ricoh Aficio 2035 /3210D / szt. 1 2 54. 30125120-8 Toner o wydajności 9.000 stron A4 do kserokopiarki Ricoh Aficio 1015/ 1220D / szt. 1 2 55. 30125120-8 Toner o wydajności 6.000 stron A4 do kserokopiarki Ricoh Aficio FT4015 /1205/ szt. 1 3 56. 30125120-8 Toner o wydajności 11.000 stron A4 do kserokopiarki Ricoh Aficio FT 1022 /2220D/ szt. 1 2 57. 30125120-8 Toner o wydajności 3.500 stron A4 do drukarki OKI B 430 d szt. 5 8 58. 30192112-9 Atrament black ( barwnikowy) do Canon IPF 605 - PFI 102 BK : pojemnośc 130ml szt. 2 3 59. 30192112-9 Atrament cyan błękitny do Canon IPF 605 PFI - 102 C pojemnośc :130ml szt. 2 2 60. 30192112-9 Atrament magenta purpurowy Canon IPF 605 - PFI 102 M pojemnośc :130ml szt. 2 2 61. 30192112-9 Atrament yellow zółty do Canon IPF 605 PFI 102 Y pojemnośc :130ml szt. 2 2 62. 30192112-9 Atrament matte black do Canon IPF 605 PFI 102 MBK pojemnośc :130ml szt. 2 2 63. 30192112-9 Atrament black do drukarki Brother MFC- 795 CW / o wydajności 450 stron wydruków A4 / szt. 3 3 64. 30192112-9 Atrament cyan do drukarki Brother MFC- 795 CW /o wydajności 325 stron wydruków A4/ szt. 2 3 65. 30192112-9 Atrament magenta do drukarki Brother MFC- 795CW /o wydajności 325 stron wydruków A4/ szt. 2 3 66. 30192112-9 Atrament yellow do drukarki Brother MFC- 795 CW /o wydajności 325 stron wydruków A4/ szt. 2 3 67. 30192112-9 Atrament czarny do drukarki HP Deskjet 6540 No 337 C9364EE / wydajność wkładu 400 stron wydruków A4 / szt. 1 2 68. 30192112-9 Atrament kolorowy błękitny do drukarki HP Business InkJet 1700 No 11 C4836 A /wydajność wkładu 1750 stron wydruków A4/ szt. 2 4 69. 30192112-9 Atrament kolorowy purpurowy do drukarki HP Business InkJet 1700 No 11 C4837A /wydajność wkładu 1750 stron wydruków A4/ szt. 2 4 70. 30192112-9 Atrament kolorowy żółty do drukarki HP Business InkJet 1700 No 11 C4838 A /wydajność wkładu 1750 stron wydruku A4/ szt. 2 4 71. 30192112-9 Atrament czarny do drukarki HP Business InkJet 1700 opakowanie = 69ml No10 C4844AE szt. 3 5 72. 30192112-9 Atrament czarny do drukarki HP OfficeJet 5510 opakowanie = 19ml No 56 C6656 AE szt. 2 3 73. 30192112-9 Atrament kolorowy do drukarki HP OfficeJet 5510 opakowanie = 17ml No 57 C6657AE szt. 2 3 74. 30192112-9 Atrament błękitny do plotera HP Designjet 350 No 44 51644CE opakowanie = 42ml szt. 1 2 75. 30192112-9 Atrament purpurowy do plotera HPDesignjet 350 opakowanie= 42ml No 44 51644ME szt. 1 2 76. 30192112-9 Atrament żółty do plotera HP Designjet 350 opakowanie = 42ml No 44 51644YE szt. 1 2 77. 30192112-9 Atrament black do drukarki HP Officjet 7000 pojemność = 10 ml /CD 971AE/ szt. 2 3 78. 30192112-9 Atrament yellow do drukarki HP Officjet 7000 pojemność = 6 ml /CD 974AE/ szt. 2 3 79. 30192112-9 Atrament magenta do drukarki HP Officjet 7000 pojemność = 6 ml /CD 973AE/ szt. 2 3 80. 30192112-9 Atrament cyan do drukarki HP Officjet 7000 pojemność = 6 ml /CD 972AE/ szt. 2 3 81. 30192112-9 Atrament czarny do drukarki HP Deskjet 6540 No 338 C8765EE / wydajność wkładu 450 stron wydruków A4 / szt. 5 6 82. 30192112-9 Atrament czarny do drukarki HPDeskjet 6540 No 339 C8767EE /wydajność wkładu 860 stron A-4/ szt. 6 10 83. 30192112-9 Atrament Kolorowy do drukarki HPDeskjet 6540 No 344 C9363EE /wydajność wkładu 560 stron A-4/ szt. 6 10 84. 30192112-9 Toner o wydajności 3.600 stron A4 do kserokopiarki Canon FC 200 /E-30 / szt. 1 2 85. 30192112-9 Toner black o wydajności 20.000 standardowych wydruków A-4 do urządzenia wielofunkcyjnego Nashuatec MPC 2500 (DTC 3000 BLK) szt. 4 6 86. 30192112-9 Toner cyjan o wydajności 15.000 standardowych wydruków A-4 do urządzenia wielofunkcyjnego Nashuatec MPC 2500 (DTC 3000 CYN) szt. 4 5 87. 30192112-9 Toner magenta o wydajności 15.000 standardowych wydruków A-4 do urządzenia wielofunkcyjnego Nashuatec MPC 2500 (DTC 3000 MGT) szt. 4 5 88. 30192112-9 Toner yellow o wydajności 15.000 standardowych wydruków A-4 do urządzenia wielofunkcyjnego Nashuatec MPC 2500 (DTC 3000 YLW) szt. 4 5 89. 30192112-9 Toner o wydajności 12.000 standardowych wydruków A-4 do drukarki HP LJ 4200 dn / Q 1338A / szt. 2 2 90. 30192112-9 Atrament Trójkolorowy do drukarki HPDeskjet 6540 No 343 C8766EE / /wydajność wkładu 330 stron wydruków A4/ szt. 4 6 91. 30192112-9 Atrament czarny do drukarki HP Photosmart C 5180 No 363 C 8719EE opakowanie 17 mln szt. 5 10 92. 30192112-9 Atrament błękitny do drukarki HP Photosmart C 5180 No 363 C8771EE opakowanie 4 mln szt. 5 10 93. 30192112-9 Atrament purpurowydo drukarki HP Photosmart C 5180 No 363 C8772EE opakowanie 4mln szt. 5 10 94. 30192112-9 Atrament zółty do drukarki HP Photosmart C 5180 No 363 C8773EE opakowanie 4 mln szt. 5 10 95. 30192112-9 Atrament jasno błękitny do drukarki HP Photosmart C 5180 No 363 C8774 EE opakowanie 5,5 mln szt. 5 10 96. 30192112-9 Atrament jasno purpurowy do drukarki HP Photosmart C 5180 No 363 C8775EE opakowanie 5,5 mln szt. 8 10 97. 30192300-4 Taśma o wydajności 3mln znaków kolor czarny do drukarki Oki Microline 9 Pin 320ml szt. 50 60 98. 30192300-4 Taśma o wydajności 4 mln znaków kolor czarny do drukarki Oki 6300 FB / szt. 3 5 99. 30192300-4 Taśma o wydajności 15mln znaków kolor czarny do drukarki Epson /DFX5000/8000 / szt, 5 5 100. 30192300-4 Taśma o wydajności 15 mln znaków kolor czarny do drukarki Oki Microline 4410 szt. 5 5 101. 30192300-4 Taśma 24 Pin o wydajności 2 mln znaków kolor czarny do drukarki igłowej Oki ML 5100 FB szt. 5 10 102. 30192300-4 Taśma o wydajności 3 mln znaków kolor czarny do drukarki igłowej Oki ML 3390 szt. 5 10 103. 30124300-7 Bęben o wydajności 6000 stron A4 do urządzenia wielofunkcyjnego Panasonic KX - FLB 758 szt. 1 2 104. 30124300-7 Bęben o wydajności 6000 stron A4 do urządzenia wielofunkcyjnego Panasonic /KX - MB 773 / szt. 1 2 105. 30124300-7 Bęben światłoczuły o wydajności 30.000 Lexmark E250 do drukarki Lexmark E250 /E 250x22 G/ sz 5 6 106. 30237380-6 Płyty CD 700 MB w pudełku szt. 50 100 107. 30237380-6 Płyty DVD 4,7GB w pudełku szt. 50 100 108. 30237380-6 Pendrive o poj. 8 GB USB 2.0 obudowa wstrząsoodporna z zabezpieczeniem złącza szt. 20 30 c. Minimalna gwaranowana ilość zamawianych przez Zamawiającego produktów została zawarta w kolumnie nr 5 tabeli jak wyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji polegającego na zakupie dodatkowych produktów. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji zawarto w kolumnie nr 6 tabeli jak wyżej. Zakup dodatkowych produktów uwarunkowany jest wystąpieniem zapotrzebowania na dany produkt/produkty u Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.19.21.12-9
30.19.23.00-4
30.23.73.80-6
30.12.43.00-7

Termin wykonania zamówienia:
Data zakończenia: 31.12.2011 r

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Informacja na temat wadium: Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy PZP. III.1.1) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy O/Tarnów NR 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium –Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta”. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału licytacji elektronicznej. III.1.2) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 214 lub przesłać na adres: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pokój 214, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. III.1.3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. III.1.4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp. III.1.5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1.W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 ustawy, przedkłada on oświadczenia określone w pkt III.4.1. 2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania wniosku i oświadczeń nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadkach: a)zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone, b)przekształceń wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa. c)zmiany danych adresowych Stron lub zmiany rachunku bankowego Wykonawcy.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

IV.4.8.1) Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia IV.4.8.2) Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. IV.4.8.3) Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. IV.4.8.4) Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 632 28 84. IV.4.8.5) Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. IV.4.8.6) Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

IV.4.9.1) Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. IV.4.9.2) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. IV.4.9.3) Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. IV.4.9.4) W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. IV.4.9.5.) Cena wywoławcza: 97 000.00 zł (brutto). IV.4.9.6) Minimalny krok postąpienia: 200,00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. IV.4.9.7) System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-06-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biurze Obsługi Mieszkańców, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, pok. 1 A

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-06-22 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-22 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, zamieszczony na stronie http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

IV.4.16.1) Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: Danuta Warzyca, tel. 14 688-28-14. IV.4.16.2) Opis sposobu sporządzenia wniosku i forma dokumentów. a)Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. b) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (opisane w pkt III.4.1) i pkt III.4.2) - według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3 i 5 do ogłoszenia) mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania wniosku i oświadczenia nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2) do oferty należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. c) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III. 4.1), pkt III.4.2), z zastrzeżeniem pkt III.4.3) i pkt. III.6). d). Dokumenty wymienione w pkt. III.4.2) i pkt. III.4.3) mają być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. IV.4.16.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum). a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. III.4.2) składa każdy z uczestników konsorcjum. c) Oświadczenia, o których mowa w pkt III.4.1) i pkt III.4.2) powinny być złożone z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 Pzp i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła