Licytacja L-184-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2009 - ZAKUP SPRZĘTU AGD I RTV

Dane zamawiającego

wojdynap, Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

313688-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-30 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU AGD I RTV DLA POTRZEB MSZ. Wykaz asortymentu objętego przedmiotem zamówienia. PARAMETRY TECHNICZNE I ILOŚCI URZĄDZEŃ RTV I AGD OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA LP. SPRZĘT AGD / RTV ILOŚĆ PARAMETRY TECHNICZNE 1. Ekspres ciśnieniowy do kawy typu ROWENTA 10 SZT. - ciśnienie 15 bar- moc 1060 W- rodzaj napojów: możliwość parzenia kawy zwykłej, cappuccino, espresso z pianką, - termostat: elektroniczny- funkcja pary: do podgrzewania napojów-funkcja gorącej wody: do przygotowania herbaty i innych napojów- kolor: grafit-automatyczne zatrzymanie po napełnieniu filiżanki-dysza do spieniania mleka do przygotowania cappuccino- system usuwania zużytej kawy-wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 0,8 L-system dociskania kawy, regulacji jej mocy i aromat 2. Ekspres do kawy przelewowy typu SIEMENS 10 SZT. - pojemność: 9-13(filiżanki)- moc 1100 W- wskaźnik poziomu wody-termos wykonany z matowej stali nierdzewnej,- automatyczne wyłączanie-system wydobywający naturalny aromat kawy,- obrotowy pojemnik na filtr- blokada kapania- schowek na przewód 3. Ekspres ciśnieniowy do kawy – typu JURA 2 SZT. - dwie filiżanki przy jednym parzeniu, -cappuccino przy użyciu jednego przycisku, bez przesuwania filiżanki -termos wykonany z matowej stali nierdzewnej, -dozownik umożliwiający przyrządzanie kawy w szklance -regulowana wysokość wylewki kawy 65-102mm - ciśnienie 15 bar -zintegrowany młynek o sześciu ustawieniach - możliwość użycia kawy mielonej - indywidualne dostosowywanie mocy kawy - programowalna ilość kawy 5-16g - programowalny czas włączenia i wyłączenia - programowania ilości gorącej wody - programowania ilości wody na kawę - programowalna temp. Parzenia - automatyczne rozpoznanie kamienia - wyświetlanie informacji o potrzebie zmiany filtra -zintegrowany program płukania, czyszczenia, odkamieniania, -zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu cappuccino - zintegrowany system filtracji wody - pojemnik na zużytą kawę maksymalnie 20 porcji - pojemność zbiornika na wodę 2,8L - pojemność zbiornika na ziarna 280g - element grzewczy (termoblok) – 2 - komunikaty w języku polskim - możliwość pobrania dodatkowych języków komunikatów - pokrywka utrzymująca aromat w pojemniku z ziarnami - kontrola obecności ziaren w zbiorniku - aluminiowy panel przedni - wyświetlacz graficzny - możliwość ustawienia indywidualnej mieszanki kawy - cappuccino – frother - podświetlenie filiżanek - licznik wydanych porcji - pojemnik na mleko – termos 1L - włącznik sieci zasilania - napięcie 230v AC 4. Czajnik elektryczny bezprzewodowy 40 SZT. - pojemność 1,7L- filtr zatrzymujący kamień- wskaźnik poziomu wody- moc 2200 W- wyłącznik wyposażony w trzy stopnie - zabezpieczenia (automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, wyłącznik główny, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika)- obrotowa podstawa 5. Telewizor LCD 19 cali typu SAMSUNG 5 SZT. -Telewizor LCD19" -Format 4:3,16:9,14:9,-Jasność 500cd/2 -Kontrast 8000:1-Rozdzielczość 1366X768-Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 160°/160°-Czas reakcji 5ms-Moc akustyczna 2x3W-Telegazeta-Wejścia: SCART x1, S-Video x1, RGB w (D-sub 15pin) - PC x1 6. Telewizor LCD 26 cali typu SAMSUNG 5 SZT. - Telewizor LCD 26" - Format 16:9, - Tuner cyfrowy MPEG 4, HD TV - Rozdzielczość 1366X768 - Częstotliwość 50Hz- Kąt widzenia (poziomy/pionowy) 160°/160°- Czas reakcji 5ms - Moc akustyczna 2 x 3 W- Telegazeta- Wejścia: SCART x1, S-Video x1, RGB w (D-sub 15pin) - PC x1 7. Wentylator biurkowy 20 SZT. - Średnica 23 cm- moc 30 W- dwustopniowa regulacja nawiewu- napięcie 230V/ 50Hz- wymiary 420x210x280 mm- waga 1,9 kg- długość kabla 130 cm- gwarancja 24 miesiące 8. Wentylator podłogowy stojący 15 SZT. - Średnica 40 cm - moc 50 W - trzystopniowa regulacja nawiewu - napięcie 230V/ 50Hz - waga 4,3 kg - gwarancja 24 miesiące 9. Grzejnik olejowy 20 SZT. - 2 opcje ogrzewania - regulowany termostat - 11 poziomów mocy - wyłącznik czasowy 24 h - funkcja nawiewu - kółka - Moc 2000W 10. Klimatyzator przenośny podłogowy typu CARRIER 10 szt. - wydajność chłodnicza 2,5 kw - pobór mocy 875W - klasa sprawności A - OSUSZANIE 1,1/h - Przepływ powietrza 61/111 - ciśnienie akustyczne 45/48 db(A) - wymiary 86x48x41cm - waga 36 kg - zasilanie 230V - maks. dł. rury wypływu powietrza 200 cm - czynnik chłodniczy R-410 A - tryb chłodzenia 5,2 - prędkość pracy wentylatora 3 - termostat - oddzielna funkcja osuszania - oddzielna funkcja wentylowania - sterowanie elektroniczne - automatyczne wentylowanie - praca nocna - programator - Fitry aktywne węglowe - pilot na podczerwień

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1.1 Wymagania formalne: a)z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl ; b)Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na ww. platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani; c)Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od platformy przetargowej, drogą elektroniczną, bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego; d)powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 3 do ogłoszenia, należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie); e)jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu; f)w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji; 2. Wymagania techniczne: a)komputer klasy PC (lub równoważnej); b)system operacyjny Windows 2000 lub wyższy; c)zegar 300 Mhz, 64 MB RAM; d)stałe łącze internetowe; e)przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 bądź wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 f)aplet Java, pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną; g)wyłączona autoryzacja na serwerze proxy;

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień: 1.1 Cena wywoławcza: 67 500,00 PLN brutto 1.2 Zamawiający przyjął minimalny krok postąpienia : 500 PLN brutto 1.3 Po dopuszczeniu przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do platformy przetargowej. 1.4 W czasie trwania licytacji Wykonawcy, którzy otrzymali loginy i hasła dostępu do systemu aukcyjnego, składają za pośrednictwem internetu swoje oferty cenowe (kolejne korzystniejsze postąpienia) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl/ 1.5 Możliwość złożenia postąpienia istnieje od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 1.6 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 1.7 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywista cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich. 1.8 W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez niech ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 1.9 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elekronicznej; 1.10 Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 1.11 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-18 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.1.2 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 1.2 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymaganych w pkt.10 ogłoszenia o licytacji elektronicznej. 1.3 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, ocena wymagań określonych w pkt 9.1.2 i 9.1.3. , będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o dopuszczenie do udziału w licytacji. 1.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nastąpi przynajmniej jedna z przesłanek uregulowanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 1.6 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a także o odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawcy, podając uzasadnienie faktyczne oraz prawne, natomiast informacje o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekaże Wykonawcom do dnia 23.09.2009r.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt.9 ogłoszenia o licytacji elektronicznej Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: a) Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych- (Załącznik nr 4 do ogłoszenia); b) Wypełnione Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 22 ust 1 pkt 4 w związku z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych- (Załącznik nr 5 do ogłoszenia); c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty wyszczególnione w lit. c), d) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) – przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (np. jeśli przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie wzbudzać wątpliwości co do jej prawdziwości). Pozostałe wymagane dokumenty muszą być przestawione w formie oryginału.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msz.gov.pl - zakladka Aktualności - Zamówienia Publiczne Zarząd Obsługi MSZ

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Załącznik nr 7 do ogłoszenia UMOWA NR ……/2009/SSEM Zawarta w dniu ........................ w Warszawie pomiędzy: Zarządem Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha 23, będącym płatnikiem VAT, posiadającym numer NIP 526-10-51-714 reprezentowanym przez : .................................... - Dyrektora .................................. - Główną Księgową zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, a .................................. z siedzibą w ........................., przy ul........................., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla ........................., .................. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem .........................., będącym płatnikiem VAT, posiadającym NIP ............................. reprezentowaną przez: .............................................................................................. zwanego w dalszej części DOSTAWCĄ, o następującej treści: § 1 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ,,LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ” na podstawie art. 74, 75 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) o znaku ZO-ZP-84-476/2009 przedmiotem niniejszej umowy jest ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWYCH SPRZĘTÓW AGD I RTV DLA POTRZEB MSZ, zgodnie z cenami przedstawionymi w ofercie (formularz ofertowy DOSTAWCY – Załącznik nr 1 do umowy). § 2 1. DOSTAWCA gwarantuje dostarczenie fabrycznie nowych sprzętów AGD i RTV najwyższej jakości, spełniających parametry techniczne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 2. DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie. Powierzenie wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. § 3 1. DOSTAWCA zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisana umowy. 2. DOSTAWCA dostarczy zamówiony towar własnym transportem, na własny koszt wraz z rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu: Warszawa, Al. Szucha 23 lub Warszawa, ul. Taneczna 73. 3. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu zamówienia za protokołem odbioru. § 4 1. DOSTAWCA udziela gwarancji na towar będący przedmiotem umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 2. Pozostałe istotne warunki gwarancji określają karty gwarancyjne sprzętu objętego przedmiotem umowy. 3. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem umowy posiadają instrukcję w języku polskim i serwis techniczny dostępny na terenie Warszawy. § 5 1. DOSTAWCA otrzyma zapłatę za dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy w wysokości ................. netto + właściwa stawka VAT co stanowi ....................... brutto. 2. Należności wynikające z ust.1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przelać na konto bankowe DOSTAWCY w banku ................................... ., rachunek bankowy DOSTAWCY o numerze ..............................................................................., w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, wystawionej po dostarczeniu sprzętu będącego przedmiotem umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. § 6 1. Za realizację niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO odpowiada Kierownik Działu Sekcji Ewidencji Majątku - Pan .............................................. . 2. Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy DOSTAWCA wyznacza Pana .......................................................................... . § 7 1. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY, ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia (bez podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez DOSTAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (bez podatku VAT). 3. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. 4. Ponadto ZAMAWIAJĄCEMU poza karami umownymi, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody poniesionej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przedmiotu umowy. 5. W przypadku nie dotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności naliczone będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 8 1. Umowa wchodzi w życie z dniem ............................. . 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. § 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 11 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla DOSTAWCY, trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Dostawcy Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach: 1 egz. – Główny Księgowy 2 egz. – Dostawca 3 egz. – Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych 4 egz. – Samodzielna Sekcja Ewidencji Majątku

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Informacje dodatkowe: 1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 1.2 Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w pkt. 10 musi być złożony w formie pisemnej, napisany na maszynie lub komputerze (wniosek wraz z oświadczeniami może być wypełniony ręcznie). 1.3 Wniosek wraz z oświadczeniami należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. 1.4 Wymagane w niniejszym ogłoszeniu dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 1.5 Do wniosku powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt 10 niniejszego ogłoszenia. 1.6 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. 1.7 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału (do ewentualnego wykorzystania wzór załącznika nr 7 do ogłoszenia), lub jako kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie. 1.8 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 1.9 Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę podpisującą ofertę. 1.10 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 1.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1.12 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.13 Oferta powinna zawierać: 1.13.1 Wypełniony wniosek zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o licytacji elektronicznej. 1.13.2 Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 1.13.3 Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 10 ogłoszenia. 1.14 Opakowanie oferty: Wykonawca powinien umieścić wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego wg poniższego wzoru: Zarząd Obsługi MSZ 00-580 Warszawa Al. Szucha 23 Na opakowaniu powinien znajdować się napis: “WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU AGD I RTV DLA POTRZEB MSZ. ZNAK: ZO-ZP-84-476/2009 1.15 Tajemnica przedsiębiorstwa: Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa.” Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-18 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-30 12:50:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-22 14:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła