Licytacja L-188-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-188-2010 - Zakup i dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-175
Tel.: 225365821, Faks: 223843050
Rodzaj zamawiającego: Agencja płatnicza

Numer ogłoszenia w BZP:

154248-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-22 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i 35 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: 1. papieru kserograficznego białego, w ilości: 23280 ryz (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 80 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 106 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej 90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 – 5,3%, i) ryza = 500 ark., 2. papieru kserograficznego białego, w ilości: 70 ryz (słownie: siedemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 160 g/m² +/- 4, d) objętość właściwa, cm3/g 1,25, e) grubość co najmniej 200 mikronów +/- 4, f) szorstkość, cm3/min 175 +/- 60, g) wilgotność bezwzględna 5 –+/-0,3, h) ryza = 250 ark., 3. papieru kserograficznego białego, w ilości: 2400 ryz (słownie: dwa tysiące czterysta ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A5, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 120 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 160 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej 90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 – 5,3%, i) ryza = 250 ark., - zwanych w dalszej części niniejszego ogłoszenia „papierem”. Zamawiający wymaga, aby „papier” był dostarczany w oryginalnym opakowaniu, oznaczony etykietą/opisem umożliwiającym jego identyfikację. Zamawiający wymaga, aby „papier” był dopuszczony do obrotu oraz posiadał minimum 12 miesięczny okres gwarancji jakości, której termin biegnie od daty protokolarnego przejęcia ostatniej partii asortymentu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował powierzchnią magazynową, która gwarantuje przechowanie papieru kserograficznego, będącego przedmiotem zamówienia, o powierzchni min. 35 m2, do czasu zakończenia realizacji umowy. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy „papier”, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jedno, dwu lub wielokrotnie i do miejsc wskazanych, zgodnie z poniższym zestawieniem (Tabela nr 1, stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy). Tabela nr 1. Lp. Nazwa jednostki: Adres: Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: 1. Nazwa jednostki: Biuro Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Adres: al. Jana Pawła II 70, 00–175 Warszawa (dostawa wielokrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piętro 1,2,9,10 Parter 2. Nazwa jednostki: BP w Białobrzegach Adres: ul. Składowa 5 26-800 Białobrzegi (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 3 3. Nazwa jednostki: BP w Ciechanowie Adres: ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów(dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 16 4. Nazwa jednostki: BP Garwolin z/s w Miętnem, Adres: Miętne 136, 08-400 Garwolin (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 1 5. Nazwa jednostki: BP w Gostyninie Adres: ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 6. Nazwa jednostki: BP Grójec z /s w Nowej Wsi Adres: Nowa Wieś 70 B , 05-660 Warka (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter 7. Nazwa jednostki: BP w Kozienicach Adres: ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 9 8. Nazwa jednostki: BP w Legionowie Adres: ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo(dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: II piętro, pok. nr 216 9. Nazwa jednostki: BP w Lipsku Adres: ul. Iłżecka 1, 27-300 Lipsko (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 21 10. Nazwa jednostki: BP w Łosicach Adres: ul. Krasickiego 1, 08-200 Łosice (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 14 11. Nazwa jednostki: BP w Makowie Maz. Adres: Bazar 15, 06-200 Maków Mazowiecki(dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 12. Nazwa jednostki: BP w Mińsku Maz. Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 12, 05-300 Mińsk Maz. (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: II piętro, pok. nr 5 13. Nazwa jednostki: BP w Mławie Adres: ul. Graniczna 8, 06-500 Mława (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn na parterze 14. Nazwa jednostki: BP Nowy Dwór Maz. z/s w Pomiechówku Adres: ul. Ogrodnicza 6, 05-180 Pomiechówek (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 7 15. Nazwa jednostki: BP w Ostrołęce Adres: ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piwnica, pok. nr 02 i 04 16. Nazwa jednostki: BP Ostrowia Maz. z/s w Lubiejewie Adres: ul .Słoneczna 2, 07-300 Lubiejewo (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 18 17. Nazwa jednostki: BP w Otwocku Adres: ul. Legionów 2, 05-400 Otwock (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 18. Nazwa jednostki: BP w Piasecznie Adres: ul. Rybie 8, Góra Kalwarii (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 8 19. Nazwa jednostki: BP w Płocku Adres: ul. Bielska 57A, 09-400 Płock (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 20. Nazwa jednostki: BP w Płońsku Adres: ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 21. Nazwa jednostki: BP w Przasnyszu Adres: ul. Szpitalna 10a, 06-300 Przasnysz (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: II piętro, pok. nr 19 22. Nazwa jednostki: BP w Przysusze Adres: ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 12 23. Nazwa jednostki: BP Pułtusk z/s w Golądkowie Adres: Golądkowo 41 J, 06-120 Winnica (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 7 24. Nazwa jednostki: BP w Radomiu Adres: ul. Lubelska 65, 26-600 Radom (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn na parterze 25. Nazwa jednostki: BP w Siedlcach Adres: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piwnica, pok. nr 18 26. Nazwa jednostki: BP w Sierpcu Adres: ul. Kopernika 8, 09-200 Sierpc (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro (pomieszczenie gosp.) i parter (garaż) 27. Nazwa jednostki: BP w Sochaczewie Adres: Ul. Łąkowa 22, 96-500 Sochaczew (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piwnica, pok. nr 1 28. Nazwa jednostki: BP w Sokołowie Podlaskim Adres: ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski, (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: III piętro 29. Nazwa jednostki: BP w Szydłowcu Adres: ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 11 30. Nazwa jednostki: BP Warszawa Zach. z/s w Wojcieszynie Adres: ul. Trakt Królewski 91, Wojcieszyn, 05-083 Zaborów (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro 31. Nazwa jednostki: BP w Węgrowie Adres: ul. Podlaska 1, 07-100 Węgrów (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 8 32. Nazwa jednostki: BP Wołomin z/s w Radzyminie Adres: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 22 33. Nazwa jednostki: BP w Wyszkowie Adres: ul.3Maja 24 07-200 Wyszków (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 5 34. Nazwa jednostki: BP w Zwoleniu Adres: ul. Targowa 54, 26-700 Zwoleń (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 13 35. Nazwa jednostki: BP Żuromin z/s w Zielonej Adres: ul. 1-go Maja 8D, 09-311 Zielona (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 10 36. Nazwa jednostki: BP w Żyrardowie Adres: ul. Piaskowa 21/23, 96-300 Żyrardów (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 8
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia do czasu wyczerpania wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy zawartej na podstawie wzoru umowy, zamieszczonego w niniejszym ogłoszeniu, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2010r. 2. Pierwsze dostawy, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy zgodnie z pisemnym zamówieniem przesłanym Wykonawcy pocztą lub za pośrednictwem faksu lub przekazanym bezpośrednio po podpisaniu umowy, a pozostałe dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem faksu, które będą wskazywały termin i miejsce dostawy oraz rodzaj i ilość „papieru”, w tym przypadku Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania pisemnego zamówienia, dotyczącego pierwszych dostaw, przedstawi Zamawiającemu harmonogram, zawierający informacje o terminach i miejscach tych dostaw.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) dostawy papieru kserograficznego o wartości, co najmniej 100 000 PLN każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Specyfikację techniczną oferowanego „papieru”, bądź katalog lub wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej z zaznaczeniem papieru, który Wykonawca oferuje w postępowaniu. Powyższe dokumenty muszą odnosić się do wszystkich rodzajów „papieru”, objętych przedmiotem zamówienia. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany „papier” spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert w licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arimr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowania w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC, wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena jest wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Zarówno pierwsza oferta, jak i kolejne postąpienia są wartościami brutto. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 złotych brutto (słownie: sto złotych). 8. W toku licytacji system licytacji na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie są ujawniane informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10. W toku licytacji wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, Kancelaria - pokój nr 241, II piętro, Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8.15 do 16.15.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-22 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-22 10:45:17

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na zakup i dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i 35 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. zawarta w dniu ………….. 2010 r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Jana Pawła II 70, REGON nr 010613083, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 526-19-33-940, zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 1) ……………………. – Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, 2) ……………………. - Kierownika Biura Finansowo – Księgowego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, a …………………………… ………………prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………… z siedzibą w ………………, …-………. przy ul. …………………….., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………. pod numerem ……….……………., będącą/ego podatnikiem podatku VAT Nr NIP …………………………., zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”* reprezentowaną przez: 1) …………………………….., lub b) ……………………… z siedzibą w ………………… przy ul. ………………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………. w ………….., ……. Wydział ……………… Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………………., będącego podatnikiem podatku VAT Nr NIP …………………, zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”*. reprezentowaną przez: 1) …………………………….., (* należy wybrać właściwe) W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 125.000 Euro prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). została zawarta umowa o następującej treści: § 1. Przedmiot Umowy 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczenia na własny koszt i ryzyko, a ZAMAWIAJĄCY do odebrania i zapłaty ceny za: A. papier kserograficzny biały, w ilości: 23280 ryz (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 80 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 106 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej 90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 – 5,3%, i) ryza = 500 ark., B. papier kserograficzny biały, w ilości: 70 ryz (słownie: siedemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 160 g/m² +/- 4, d) objętość właściwa, cm3/g 1,25, e) grubość co najmniej 200 mikronów +/- 4, f) szorstkość, cm3/min 175 +/- 60, g) wilgotność bezwzględna 5 –+/-0,3, h) ryza = 250 ark., C. papier kserograficzny biały, w ilości: 2400 ryz (słownie: dwa tysiące czterysta ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A5, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 120 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 160 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej 90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 – 5,3%, i) ryza = 250 ark., - zwane w dalszej części umowy „papierem”. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia „papieru”, w oryginalnym opakowaniu, oznaczonego etykietą/opisem umożliwiającym jego identyfikację. 3. Przedmiot umowy będzie dostarczany na koszt własny i ryzyko WYKONAWCY do wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO pomieszczeń w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 35 biurach powiatowych na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przechowywania „papieru” do czasu obowiązywania umowy tj. do dnia 30 listopada 2010 r. lub do czasu wcześniejszego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 5. Jakość dostarczonego przedmiotu umowy nie może być gorsza, niż określona w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 6. WYKONAWCA oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży „papieru”, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 7. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się u ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa oraz z zasadami zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym i zobowiązuje się przestrzegać reguł i postanowień tej polityki oraz poznanych zasad w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego. § 2. Określenie ceny przedmiotu 1. Łączną wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 strony ustalają na kwotę …………………. zł netto (słownie: …………………………. złotych) plus należny podatek od towarów i usług VAT (stawka): …. %, co łącznie stanowi kwotę ……………. zł brutto (słownie: ………………………………..złotych). 2. Na łączną wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 składa się cena jednostkowa netto (plus należny podatek od towarów i usług VAT) „papieru” ustalona w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, pomnożona przez określoną przez ZAMAWIAJĄCEGO ilość. § 3. Wykonanie zamówienia 1. „Papier” będzie dostarczany sukcesywnie, częściami do jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy) w następujących terminach: a) pierwsze dostawy, zostaną zrealizowane przez WYKONAWCĘ w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy zgodnie z pisemnym zamówieniem przesłanym WYKONAWCY pocztą lub za pośrednictwem faksu lub przekazanym bezpośrednio po podpisaniu umowy, a pozostałe dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem faksu, które będą wskazywały termin i miejsce dostawy oraz rodzaj i ilość „papieru”, w tym przypadku WYKONAWCA zrealizuje zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. b) realizacja przedmiotu nastąpi do czasu wyczerpania wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2010r. 2. Wydanie dostarczonego „papieru” każdorazowo zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym (Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy), podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokoły zdawczo - odbiorcze bez zastrzeżeń, tj. stwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT, o których mowa w §4. 3. Prawo własności do „papieru” będącego przedmiotem umowy, korzyści i ciężary z nim związane, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian w ilości zamówionego w danej części „papieru”, lecz nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem jego dostarczenia. 5. WYKONAWCA w terminie 2 dni od otrzymania pisemnego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram, zawierający informacje o terminach i miejscach pierwszych dostaw. § 4. Płatności 1. Strony ustalają, że zapłata za „papier” będzie następować na podstawie faktur VAT wystawianych raz w miesiącu po wszystkich dostawach w danym miesiącu. Podstawę do wystawienia faktur/y VAT stanowi/ą protokół lub protokoły zdawczo-odbiorcze, których wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 2. Faktura VAT obejmuje dostarczoną ilość „papieru” po ich cenie jednostkowej netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT. 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY w Banku …………………………………… w terminie nie krótszym niż 21 dni i nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień spełnienia świadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego. Za dzień otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO w/w faktury VAT przyjmuje się dzień jej wpływu do kancelarii Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00 – 175 Warszawa. 4. WYKONAWCA wystawiać będzie faktury VAT na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 00–175 Warszawa, al. Jana Pawła II 70, REGON nr 010613083, NIP 526-19-33-940, a doręczać je będzie pod adres: Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Jana Pawła II 70, 00 – 175 Warszawa wraz z podpisanymi protokołami zdawczo – odbiorczym za dostarczony „papier”. § 5. Usuwanie wad przedmiotu umowy 1. W przypadku, gdy dostarczony „papier” będzie miał wady, WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany towarów wadliwych na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. 2. ZAMAWIAJĄCY może zgłaszać wady dostarczonego „papieru” w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia, zachowując uprawnienie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. § 6. Kary umowne 1. W przypadku nie dostarczenia „papieru” w terminach ustalonych w §3 ust.1 WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku nie usunięcia wad lub nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości przedmiotu umowy brutto o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z powodów leżących po stronie WYKONAWCY zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 4. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 gdy zwłoka przekroczy 20 dni. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto o której mowa w § 2 ust 1. 5. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu na które zastrzeżono karę, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje możliwość zamówienia przedmiotu umowy u innego Sprzedawcy na koszt WYKONAWCY. 7. Płatności z tytułu kar umownych będą przekazane na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Bank BGŻ nr 52 2030 0045 1110 0000 0079 7770, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WYKONAWCĘ wezwania do ich zapłaty § 7. Gwarancja i rękojmia 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na „papier”, będący przedmiotem niniejszej umowy na okres 12 miesięcy, której termin biegnie od daty protokolarnego przejęcia ostatniej partii asortymentu. 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 3. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, WYKONAWCA usunie wszelkie ujawnione wady dostarczonego przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia. 4. Za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. W przypadku, gdy opóźnienie będzie trwało dłużej niż 20 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo usunięcia wad na koszt WYKONAWCY lub odstąpienia od umowy w tej części, w której stwierdzono wady. § 8. Rozstrzygnięcie 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. 2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 9. Odstąpienie od umowy 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia po stronie WYKONAWCY okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie niniejszej umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Przy wykonaniu umowy WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie ma prawa do: 1) zatrudniania w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u ZAMAWIAJĄCEGO, 2) posługiwania się przy realizowaniu przedmiotu umowy podmiotami, które nie były uczestnikami postępowania o zamówienie publiczne w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa jako podwykonawcy lub osoby trzecie na potencjale, których polegał WYKONAWCA lub których oferty zostały złożone i nie zostały wyłonione do wykonania zamówienia publicznego objętego umową, - pod rygorem odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY oraz zapłaty w terminie 14 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 2 ust. 1. § 10. Zmiany treści umowy 1. Zakazuje się, pod rygorem nieważności, zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że zmiany te nie są istotne zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11 Wady prawne 1. WYKONAWCA oświadcza, że „papier” nie jest obciążony wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania naprawienia poniesionej stąd szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych „papieru”, WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO koszty postępowania sądowego lub innego oraz ponieść konsekwencje finansowe wydanego orzeczenia. To samo dotyczy sytuacji skierowania wobec ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z w/w powodu. § 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. § 13. Załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy stanowią jej integralną część. § 14. 1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do 30.11.2010 r. lub do momentu wcześniejszego zakupu całości przedmiotu zamówienia. § 15. Umowa sporządzona jest w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY i cztery dla ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 1 do Umowy Wykaz zamawianego „papieru” 1. Na przedmiot zamówienia składają się: A. papier kserograficzny biały, w ilości: 23280 ryz (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 80 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 106 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej 90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 – 5,3%, i) ryza = 500 ark., B. papier kserograficzny biały, w ilości: 70 ryz (słownie: siedemdziesiąt ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A4, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 160 g/m² +/- 4, d) objętość właściwa, cm3/g 1,25, e) grubość co najmniej 200 mikronów +/- 4, f) szorstkość, cm3/min 175 +/- 60, g) wilgotność bezwzględna 5 –+/-0,3, h) ryza = 250 ark., C. papier kserograficzny biały, w ilości: 2400 ryz (słownie: dwa tysiące czterysta ryz), który powinien spełniać następujące wymagania: a) format A5, b) klasa co najmniej B, c) gramatura 120 g/m² +/- 3, d) białość CIE co najmniej 160 +/- 3, e) grubość co najmniej 160 mikronów +/- 3, f) nieprzezroczystość co najmniej 90%, g) gładkość max 250 cm³/min, h) wilgotność 3,4 – 5,3%, i) ryza = 250 ark., L.p. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto w zł Wartość netto w zł. VAT Wartość brutto w zł. % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] 1. Papier kserograficzny biały (format A4, gramatura 80g/m², ryza = 500 ark.) zgodny ze szczegółowym opisem znajdującym się w §1 ust.1 lit. A niniejszej umowy. ryza 23280 2. Papier kserograficzny biały (format A4, gramatura 160g/m², ryza = 250 ark.) zgodny ze szczegółowym opisem znajdującym się w §1 ust.1 lit. B niniejszej umowy ryza 70 3. Papier kserograficzny biały (format A5, gramatura 120g/m², ryza = 250 ark.) zgodny ze szczegółowym opisem znajdującym się w §1 ust.1 lit. C niniejszej umowy ryza 2400 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i 35 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2. „Papier” będzie dostarczany w oryginalnym opakowaniu, oznaczony etykietą/opisem umożliwiającym jego identyfikację. 3. Oświadczamy, że dysponujemy powierzchnią magazynową, która gwarantuje przechowanie papieru kserograficznego, będącego przedmiotem zamówienia, o powierzchni min. 35 m2, do czasu zakończenia realizacji umowy. ______________________ ______________________________ (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz jednostek Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, do których będzie dostarczany „papier”. Lp. Nazwa jednostki: Adres: Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: 1. Nazwa jednostki: Biuro Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Adres: al. Jana Pawła II 70, 00–175 Warszawa (dostawa wielokrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piętro 1,2,9,10 Parter 2. Nazwa jednostki: BP w Białobrzegach Adres: ul. Składowa 5 26-800 Białobrzegi (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 3 3. Nazwa jednostki: BP w Ciechanowie Adres: ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów(dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 16 4. Nazwa jednostki: BP Garwolin z/s w Miętnem, Adres: Miętne 136, 08-400 Garwolin (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 1 5. Nazwa jednostki: BP w Gostyninie Adres: ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 6. Nazwa jednostki: BP Grójec z /s w Nowej Wsi Adres: Nowa Wieś 70 B , 05-660 Warka (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter 7. Nazwa jednostki: BP w Kozienicach Adres: ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 9 8. Nazwa jednostki: BP w Legionowie Adres: ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo(dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: II piętro, pok. nr 216 9. Nazwa jednostki: BP w Lipsku Adres: ul. Iłżecka 1, 27-300 Lipsko (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 21 10. Nazwa jednostki: BP w Łosicach ul. Krasickiego 1, 08-200 Łosice (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 14 11. Nazwa jednostki: BP w Makowie Maz. Adres: Bazar 15, 06-200 Maków Mazowiecki(dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 12. Nazwa jednostki: BP w Mińsku Maz. Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 12, 05-300 Mińsk Maz. (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: II piętro, pok. nr 5 13. Nazwa jednostki: BP w Mławie Adres: ul. Graniczna 8, 06-500 Mława (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn na parterze 14. Nazwa jednostki: BP Nowy Dwór Maz. z/s w Pomiechówku Adres: ul. Ogrodnicza 6, 05-180 Pomiechówek (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 7 15. Nazwa jednostki: BP w Ostrołęce Adres: ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piwnica, pok. nr 02 i 04 16. Nazwa jednostki: BP Ostrowia Maz. z/s w Lubiejewie Adres: ul .Słoneczna 2, 07-300 Lubiejewo (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 18 17. Nazwa jednostki: BP w Otwocku Adres: ul. Legionów 2, 05-400 Otwock (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 18. Nazwa jednostki: BP w Piasecznie Adres: ul. Rybie 8, Góra Kalwarii (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 8 19. Nazwa jednostki: BP w Płocku Adres: ul. Bielska 57A, 09-400 Płock (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 20. Nazwa jednostki: BP w Płońsku Adres: ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn w piwnicy 21. Nazwa jednostki: BP w Przasnyszu Adres: ul. Szpitalna 10a, 06-300 Przasnysz (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: II piętro, pok. nr 19 22. Nazwa jednostki: BP w Przysusze Adres: ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 12 23. Nazwa jednostki: BP Pułtusk z/s w Golądkowie Adres: Golądkowo 41 J, 06-120 Winnica (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 7 24. Nazwa jednostki: BP w Radomiu Adres: ul. Lubelska 65, 26-600 Radom (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Magazyn na parterze 25. Nazwa jednostki: BP w Siedlcach Adres: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piwnica, pok. nr 18 26. Nazwa jednostki: BP w Sierpcu Adres: ul. Kopernika 8, 09-200 Sierpc (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro (pomieszczenie gosp.) i parter (garaż) 27. Nazwa jednostki: BP w Sochaczewie Adres: Ul. Łąkowa 22, 96-500 Sochaczew (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Piwnica, pok. nr 1 28. Nazwa jednostki: BP w Sokołowie Podlaskim Adres: ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski, (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: III piętro 29. Nazwa jednostki: BP w Szydłowcu Adres: ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 11 30. Nazwa jednostki: BP Warszawa Zach. z/s w Wojcieszynie Adres: ul. Trakt Królewski 91, Wojcieszyn 05-083 Zaborów (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro 31. Nazwa jednostki: BP w Węgrowie Adres: ul. Podlaska 1, 07-100 Węgrów (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 8 32. Nazwa jednostki: BP Wołomin z/s w Radzyminie Adres: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: I piętro, pok. nr 22 33. Nazwa jednostki: BP w Wyszkowie Adres: ul.3Maja 24 07-200 Wyszków (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 5 34. Nazwa jednostki: BP w Zwoleniu Adres: ul. Targowa 54, 26-700 Zwoleń (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 13 35. Nazwa jednostki: BP Żuromin z/s w Zielonej Adres: ul. 1-go Maja 8D, 09-311 Zielona (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter – pok. nr 10 36. Nazwa jednostki: BP w Żyrardowie Adres: ul. Piaskowa 21/23, 96-300 Żyrardów (dostawa jedno lub dwukrotna) Miejsce, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia: Parter, pok. nr 8 Załącznik nr 3 do Umowy PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY Zgodnie z umową ........................................... zawartą w dniu ................................... pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a......................................................................................odbył się odbiór papieru kserograficznego w ilości: 1. Papier kserograficzny biały (format A4, gramatura 80g/m², ryza = 500 ark.): …………........ryz, 2. Papier kserograficzny biały (format A4, gramatura 160g/m², ryza = 250 ark.): ……...……...ryz, 3. Papier kserograficzny biały (format A5, gramatura 120g/m², ryza = 250 ark.): …………......ryz, w Biurze Powiatowym w ………………………………/Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR. Stwierdzone wady: 1.………………………………………………………………………………………………… Termin usunięcia wady: ………………………………….. 2.………………………………………………………………………………………………… Termin usunięcia wady: ………………………………….. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. ………………………… ………………………… DOSTAWCA ODBIORCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za 1 ryzę papieru. 2.Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać próbek przedmiotu zamówienia do wglądu, od Wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. 3.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faksem lub drogą elektroniczną. 4.Wykonawcy kierują do Zamawiającego wszelką korespondencję (w tym także wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami) na adres: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Korespondencję dostarczaną osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy złożyć również pod wyżej wskazany adres (kancelaria pok. 241, II p.). 5.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu na numer (0-22) 384 30 50 lub (022) 860 29 85 każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 6.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Andrzej Pokraśniewicz, Halina Cora - w sprawach procedury przetargowej, tel. (022) 536 58 21 w godzinach: od 8.15 do 16.15, Małgorzata Kikta- w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 022 536 58 25 w godzinach: od 7.20 do 15.20, Robert Kruczyk- w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 022 536 59 43 w godzinach: od 8.15 do 16.15. 7.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej. 8.Dokumenty i oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań i opieczętowane pieczęciami firmowymi. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały, wystawionych i podpisanych przez uprawnione organy np. KRS, KRK itp. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna – oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki. 9.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski potwierdzonymi przez wykonawcę. 10.Zamawiający żąda, aby Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawił dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli, w formie oryginału, bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 11.Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako „nadal aktualne”. 12.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Żadne z dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, w tym złożone w formie oryginału, nie podlegają zwrotowi. 13.Wykonawca powinien umieścić wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami w zamkniętej kopercie (paczce) zaadresowanej na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Koperta (paczka) powinna być opatrzona napisem:„Postępowanie o zamówienie publiczne na zakup i dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i 35 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” oraz „Nie otwierać przed dniem 14.06.2010 r. godz. 10:00”. Na kopercie (paczce) powinny znajdować się także: nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy, tak aby wniosek złożony po terminie można było zwrócić bez otwierania. 14.Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie, zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp może żądać od Wykonawcy dokumentu regulującego ich współpracę, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 15.Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji jest składany przez konsorcjum, na wniosku powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne firmy tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem lidera konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 16. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 17.Wzór umowy wraz z załącznikami, a także wzory: wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia z art. 22 ust.1 Pzp, oświadczenia z art. 24 ust.1 Pzp oraz wykazu wykonanych dostaw, są dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.arimr.gov.pl. 18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Natomiast dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 przedstawia każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oddzielnie. 19. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. 20. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dokonane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, z zastosowaniem kryterium „spełnia/ nie spełnia”. 21. Oferty składane przez Wykonawców w trakcie licytacji, powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. zezwolenia, koszty transportu itp.) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający przyjmie najkorzystniejszą oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. 22. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła