Licytacja L-195-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-195-2013 - REMONT I WYKOŃCZENIE ŚWIETLICY WDK W SZASTARCE S

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

85719

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT I WYKOŃCZENIE ŚWIETLICY WDK W SZASTARCE S
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SZASTARCE STACJI A. ROBOTY BUDOWLANE - ZAKOŃCZENIE STANU SUROWEGO 1. roboty rozbiórkowe-konstrukcji betonowych 1 m3,rur i rynien spustowych 74,94m,pokrycia dachowego 598,41m2, elementów więźb dachowych 598,41 m22.ściany-kominy 2,8m3,izolacje z papy asfalt. 0,49m2, 3.podłogi i posadzki-25,71m3, 4.ławy fundamentowe - 11,7 m3, 5.ściany z bloczków z bet.kom. z cegieł - 72,51m2 6.słupy,podciągi, wieńce, strop -13m37.ławy fundamentowe żelbetowe16,06 m3,stopy 0,68m3,słupy0,8m3,izolacje pionowe z w-wy papy -232,4 m2, 8.ściany z bloczków z bet.kom.i cegieł budowl.218,4 m3 9.słupy 0,84 m3,belki i podciągi 9,3m3, strop gęsto żebrowy 113,034 m3,schody żelb.zabieg.13.4m2 10.podłogi i posadzki -podkłady z ubitych mat.sypkich 11,95m3 11.konstrukcja dachu z tarcicy nasyconej (krokwie-1084m)nadbitki1,5 m3, pokrycie blachą trapezową powlekaną, kolor nawiązać do istniejącego-706,34 m212.obróbki blacharskie 43,33 m213.stolarka okienna z tworzyw sztucznych (wym:600mmx1500mm 0,76 m2,900x900mm i 850 x 850 mm-5,36 m2,1500mm x 900mm 6,8m2,600mmx1800mm 1,8m2,900mmx1500mm 1,1m2,1200mmx1800mm 31,2m2,1500mmx1500mm 1,9m2,1200mmx1500mm 1,5m2,),drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych 7,1 m2,bramy garażowe(rolowane) uchylne-29,4m2, B. ROBOTY BUDOWLANE - WYKOŃCZENIE 1.roboty rozbiórkowe i przygotowawcze-wykucie z muru ościeżnic drewnianych 4 szt.ościeżnic drewnianych-16,1m2,ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych - 3 szt.podokienników betonowyc-13,7m,uzup[lenienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach-4,7m3, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-165,3 m2,rozebranie podłóg na wpust-111,3m2,legarów-113,2m,odbicie tynków wqewn.-448,9 m2,przecieranie istn,tynków wewn. z zeskrobaniem farby-332,8m22.ściany działowe z płytek z bet.kom- gr.12 cm-124,5m2, gr.6 cm-13,3 m2,ściany z płyt gipsowo-karton.(bez wartości płyt z wełny mineral.do izolowania ścian dział. -100 mm)-63,0m2,3.tynki -odbicie odstających i uzupełnienie tynków zwykłych wewn. na ścianach,słupach prostokątnych 67m2,tynki zwykłe wewn.II kat. ścian,słupów- 359,2m2,kat.III-769,0m2,kat.III stropów i podciągów-295,9m2, tynki zwykłe na ościeżach-9,7 m2,gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 1397,84 m2, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frez.gr.14 cm-45,5m2,dyble-182 szt. Izolacje cieplnei p.dźwiękowe z wełny min- pomiędzy krokwiami-1 w-wa gr.18 cm-496,1m2, okładziny gips-karton. Z wysokiej odporności ogniowej pojedyncze na stropach rozstaw profili 60 cm- płyta-12,5mm-496,14 m2, licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30 x 30 cm na zaprawie klejowej-369,2 m2,4.stolarka wewnętrzna-okna z tworzyw sztuczn.0,61 m2,podokienniki i półki o szer.do 30 cm-35,6 m, mocowanie ościeżnic drewnianych-80x200 cm-1,36 m2, ościeżnic drewnianych-90x200 cm-33,7m2, ościeżnic drewnianych 140x200 cm-4,7m2,montaż skrzydeł drzwiowych wwn.oszklonych fabrycznie wykończonych-4.7m2,wewn.pełnych -szyldy i klamki-19,9 m2,wewn.pelnych otwieranych naścianę-szyldy,klamki 1,5m2,wewn.oszklonych -drzwi łazienkowe,z szybą oraz otworem wentylacyjnym,szyldy,klamki-12,2 m2, drzwi jednoskrzydłowe p.pożarowe EI 30 z dodatk.zamkiem wpuszczonym samozamykaczem w wersji dymoszczelnej-13,7 m2, 5.posadzki- betonowe -13,8m3, izol.p.wilgociowe z papy termozgrzewalnej-2 w-wy-514,7 m2,izol.p.wilgoc. z papy termozgrzewal-1 w-wa - 87,3 m2, izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100-gr.10 cm-427,4 m2, izol.z folii polietylenowej-115,5 m2,w-wy wyrówn. pod posadzki z zapr.cement- gr.40 mm-427,4m2,gr.50 mm-202,8m2,zbroj.siatką stalową-630,2m2,posadzki płytkowe z kamieni sztuczn-antypoślizgowe 30 x30 cm-166,6 m2,cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych-56,9 m, okładziny schodów płytkami 30x30 cm-18,1 m2,posadzki z desek posadzkowych-257,1 m2,posadzki z paneli podłogowych-104,8 m2, izolacje poziome z wełny -1 w-wa- 445,9m2, izolacje z folii paro przepuszczalnej -445,9 m2, scena drewniana -9,8m2,6.elementy kowalsko - ślusarskie i inne elementy-balustardy z prętów-5,3m,pochwyt dla osoby niepełnosprawnej-szt-37.roboty malarskie-emulsją dwukrotniepodłozy gips.-wraz z grunt-1523,5 m2,dwukrotne malowanie zwykłą farba olejną lub ftalową tynków wewn. 433,4 m2, lakierowanie ceny-3-krotne-9,8m2.8.elewacja - docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi frez.EPS 70-040 gr.10 cm,tynk minerl. cienkowarstwowy,kolor I grupa-56,1 m2,docieplenie ścian płytami styrop. Ochrona narożników-209,4 m, licowanie ścian płytami klinkierowymi 25x6 cm -24,0 m2, obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej/poliester polysk-15,3m2m,elewacja z paneli -161,4 m2, siding -elementy wykończ.- 161,4 m2, obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach kominów- 14 x 14 b/żaluzji 40 szt. C. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1.przyłacze kanalizacyjne- z PCV 34 m,studzienki kanalizacyjne- średni.315-425 mm-2 szt. 2.przyłącze wodociągowe- PE,PEHD o śr.zewn. 63 mm-16,1m,(wodomierze,zawory,rury ochronne)3.instalacja wodociągowa, na ścianach budynku- śr. zewn.25 mm,32mm,40 mm,50 mm,63 mm,-266,33 m,(otuliny,izolacje,zawory przelotowe,zwrotne)4.instalacja kanalizacyjna-rozbiórki konstrukcji betonowej,niezbrojonej, wywiezienie gruzu -6,8m3, montaż umywalek pojedynczych - 5 szt,zlewozmywaków żeliwn.-11 szt.i porcelanowych-1 szt.5.instalacja gazowa na gaz płynny PROPAN- bateria butli gazu 3 x 33 kg, 6.instalacja c.o.miedziana o śr.zewn,15 mm,18 mm, 22 mm,28 mm,35 mm - 551,42 m, grzejniki stalowe dwupłytowe o wysok.600x900mm i dłg,1600mm-szt.2,trzypłytowe 600x900 dłg.1600 mm-2 szt.dwupłytowe 600x900 dłg.1600 mm-18 szt.dwuplytowe 300 x 500mm dłg.1600mm-2 szt,trzypłytowe 600x900 mm dłg.1600 mm18 szt.(zawory,izolacje,) 7.kotłownia - kocioł o mocy 105 kWE z regulatorem,czujnikami,okablowaniem,z palnikiem olejowym lub równoważnym, wymiennik pojemnościowy c,w,u. 500 l, naczynie wzbiorcze pionowe - 2 szt. (oraz armatura towarzysząca szczegółowo opisana w przedmiarach robót) D.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - WEWNĘTRZNEJ1.tablica rozdzielcza T1-wykucie wnęk w ścianach-0,17 m2,montaż skrzynki wraz z wyposażeniem, 2.tablica rozdzielcza T2- wykucie wnęk w ścianach-0,17 m2,montaż skrzynki wraz z wyposażeniem,3.tablica rozdzielcza T3- wykucie wnęk w ścianach-0,17 m2,montaż skrzynki wraz z wyposażeniem,4.tablica rozdzielcza TK-montaż skrzynki z wyposażeniem,5.W.L.Z.-wewnętrzna linia zasilająca- szczegółowy opis w przedmiarze robót,6.Montaż oświetlenia wewnętrznego- szczegółowy opis w przedmiarze robót,7.montaż osprzętowienia i gniazd wtykowych- szczegółowy opis w przedmiarze robót,8.instalacja siły- kable 4-ro żyłowe,szczegółowy opis w przedmiarze robót,9.instalacja wyrównawcza- szczegółowy opis w przedmiarze robót,10.instalacja odgromowa- 171 m,bednarka FeZn 25 x 4,11.pomiary instalacji odgromowej,zasilania wyłącznika róznicowoprądowego,1-fazowego obw.elektr. niskiego napięcia E.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZEWNĘTRZNEJ 1.przebudowa linii energetycznej nN( demontaż słupów żelbetowych, linii nN -0,323 km, pojedynczych i rozkracznych - szt.2 ) budowa przyłącza kablowego do budynku-montaż i stawianie słupów wirowanych, jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym linii napowietrznej nN o dłg.żerdzi 12 m-szt.2 układanie kabli energet. na słupach betonowych -3,4 m, układanie kabli energet. w rowach kablowych o gł. do0,8m-15,3 m,wraz z wyposażeniem F. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1.wykonanie zbiornika żelbetowego na ścieki-ściany żelbetowe proste gr.8 cm,wys.do 3m- 19,403m2, żelbetowe płyty stropowe gr.15 cm płaskie-7,2 m2, obrzeże betonowe o wym,20x6 cm -8,55 m, nawierzchnia z kostki brukowej betnowej gr.6 cm na podsypce cement-piaskowej- 6,41 m2. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZASTARCE STACJI G. ROBOTY BUDOWLANE - ZAKOŃCZENIE STANU SUROWEGO 1. roboty rozbiórkowe- konstrukcji betonowych, niezbrojonych o gr.do 15 cm.0,176 m3,rynien z blachy nadającej się do użytku 9,99 m, rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,12 m, pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uzytku 67,0m2, elementów więźb dachowych-deskowanie dachu z desek 67,0m2,pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku37,7 m2, elem.więźb dachowych ze stolcami 104,7 m2, podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania 4,44m2,2.ściany- wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł ½ x 1/2ceg.0,25 m3,kominy z cegły klinkierowej 1/2x 1/2ceg.klinkier.drążonej wraz z czopkami 0,25 m3,izolacje z papy asfaltowej na sucho 2 w-wy 0,08m23.podłogi i posadzki podkłady z ubitych mat.sypkich na podł.gruntowym 4,5m3,podkłady murarskie z tłucznia lub żużla -gruzobeton gr.10 cm 4,5m3.4.ławy fundamentowe - roboty ziemne 2,05m3,podkłady z ubitych mat.sypkich0,11 m3,2-w-we izol. poziome z papy termozgrzewalnej na sucho na chudym betonie 1,17 m2,ławy fundamentowe prostokątne żelbet. szer.0,6m 0,46 m3,fundamenty z bloczków betonowych 1,01 m3, izol.pionowe murów z 1 w-wy papy na lepiku z wypr.z zaprawy cement. 9,8m2, izol,pionowe murów 9,8 m2,izol.z papy asfalt. na sucho 2 w-wy 0,6m2.5.ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z bloczków z bet,kom. gr.24 cm.12,55 m2, ściany bud. z cegieł budowl. gr. 1 cegły 0,16 m2, otwory w ścianach murowanych-nadproża prefabrykowane L19 dł. 1,19m- 6,9 m, L19- dł.1,49 m- 7,99m, L 19 dł.1,79m- 2,78 m, wieloprzewodow. kominy wolnostojące z cegieł ½ x1/2 cegł.klinkierowej 0,8m3, otwory w ścianach dla okien i drzwi 4,16m3, 6.słupy - zbrojenie z prętów gładk, fi 6 mm 0,032 t,z prętów żebrow.fi 12-14 mm- 0,108 t, z prętów żebrow. fi 16-28 mm 0,027 t,słupy żelbet,o wys.do 4m-0,074 m3, belki i podciągi-2,1m3,7.ławy fundamentowe - 2,9m3,fundamenty z bloczków bet.5,3m3,słupy żelbet. prostokątne 0,054m3,izol.pionow. murów z 1 w-wej papy termozgrzewal.40,69m2, obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas wyk.fundament.25,56m2, 8.ściany - z bloczków z bet.komórkowego gr.37 cm-14,21 m2,z cegieł gr.1 ½ -1.04 m2,z bloczków z bet. komórk. gr.24 cm-22,15 m2,gr.z 1cegły-0,84m2,wieloprzewod.kominy wolnostojące gr.1 cegły -0,87 m2,z cegły ½ x1/2 klink.drązonej-z czapkami-0,11m3, izol.z papy asfaltowej 6,01 m2,nadproża L 19 dł.1.19 m- 5,4 m, L 19 dł.1,49-1,02m, L 19 dł.1,79 m- 1,6 m.9.słupy zbrojenie pręty gładkie- fi 6mm-0,03t,fi 8-12 mm-0,009 t,pręty żebr fi 12-14 mm-0,15t, żebr.fi 16-28 mm-0,019t, betonowanie słupów-0,14m3,belki i podciągi żelbet. Z zastosow.pompy do bet-1,6 m3, stropy gęsto żebrowe TERIVA 4,0/1-19,79m2, schody żelbetowe na płycie/belkach policzkowych gr.plyty 8 cm-2,3 m2, rzutu,żelbet.płyty stropowe gr.15 cm- 1.8 m2 z zastosow. pompy do betonu, 10.podłogi i posadzki-podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-2,09m3, podkłady murarskie z tłucznia lub żuzla -gruzobeton gr.10 cm-2,09 m3,11.konstrukcja dachu wraz z pokryciem - murłaty 15 x 15 cm-0,32 m3 drew.konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej krokwie,płatwie,słupy,miecze,łaty,wiatroizolacja z foli dachowe-123,67 m2, okna dachowe 0,83 kpl.pokrycie blachą trapezową gr.0,88 mm na łatach -kolor w nawiązaniu do istniejącego-123,67m2, obróbki blacharskie z blachy powlek.14 m2, montaż wyłazu dachowego 80x90 cm 0,42 m2, rynny16,2m, rury spust.4.5m,12.stolarka okienna z tworzyw sztucznych 600x 1500 mm-0,13 m2,900x900mm,850x850mm-0,93m2,1500x 900mm-1,2 m2, 600 x 1800mm-0,32 m2,900 x 1500mm-0,21m2, 1200 x 1800 mm-5,4 m2, 1500 x 1500 mm-0,33 m2, 1200 x 1500- 0,26 m2, drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych- 1,2 m2, bramy garażowe uchylne-5,1 m2, H. ROBOTY BUDOWLANE - WYKOŃCZENIE 1.roboty rozbiórkowe i przygotowawcze-wykucie z muru ościeżnic drewnianych-szt1, o pow.ponad 2m2-2,8m2, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych -0,596 szt,podokienników betonowych- 2,4 m, uzupełnienie ścian/zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z bet.komórk-0,8m3, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-28,94 m2, rozebranie podłóg białych na wpust-19,49 m2,legarów19,82m,rozebr.elemnt.konstr.betonowych niezbrojonych do gr.15 cm-3,58m3,przecieranie istn.tynków wewn. z zeskrob,farby na stropach,spocznikach,biegach-22,48m2, analog. tylko na ścianach-35,79 m2, odbicie tynków wewn. z zaprawy cement. na ścianach, filarach, pilastrach -78,60 m2,2.ściany działowe-z płytek z bet.komórkowego gr.12 cm-21,8m2, gr. 6 cm-2,33,m2, ściany dział.z płyt kartonowo-gipsowych/bez w-wy z płyt z wełny mineralnej/płyta ognioochronna 12,5mm-11,03 m2, plus płyty z wełny mineralnej -100mm-6,7m2.3.tynki- odbicie odstających i uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zapr.cement-wapienn. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków -7,16m2, obicie i uzupełnienie jw. tylko na stropach,belkach,podciągach,biegach, spocznikach,siatek-4,49 m2, tynki zwykłe wewn.II kat. Ścian i słupów -62,89 m2,tynki zwykłe wewn.III kat,ścian i słupów-134,64 m2,tynki zwykłe wewn.kat.III stropów i podciągów-51,81 m2,kratki wentylacyjne 14x27 cm-2,086 szt,14x14 cm-1,49 szt. tynki wewn.kat.III ręcznie wyk.-1,69m2,okładziny gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach-244,74 m2,Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą mokrą -7,9m2,ocieplenie ścian płytami styropianowymi/przyklejone-frezowane gr.14 cm EPS 70-040- 7,9m2,dyble-32 szt, przyklejanie siatki -7,9m2,izol.cieplne i p.dźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho pomiędzy krokwiami-1 w-wa gr.18 cm-86,86m2,izol,cieplne i p.dźwiekowe z wełny min. gr.3,5 cm-86,86 m2, folia poliet.izolacyjna gr,0,3mm-86,86m2, okładziny gipsowo-kartonowe o wysokiej odporności ogniowej, pojedynczo, na stropach płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12,5 mm-86,86m2, licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30 x 30 cm-62,89 m2,4.stolarka wewnętrzna- okna z tworzyw sztucznych -0,108 m2,podokienniki i półki z płyt konglomeratów kamiennych -6,2m, montaż ościeżnic ze skrzydłami drzwiowymi/pełnymi,oszklonymi,łazienkowymi,pełnymi, z klamkami,szyldami/ drewnianych80x200 cm-0,23m2,90x200 cm-5,9 m2,140x200cm-0,83 m2,dzrwi stalowe 1-skrzydłowe p.pożarowe EI-30 - z samozamykaczem w wersji dymoszczelnej-2,4m2,5.posadzki i podkłdy -podłogia betonowe beton zwykły B-10-2,4m3, izolacje p.wilgociowe z papy termozgrzewalnej 2-w-wy 90,13 m2, izolacje p.wilgociowe z papy termozgrzewalnej 1 w-wa -15,2m2,izol.poziome z płyt styropianowych EPS100-038 gr.5 cm-1,2 m2, w-wy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.50 mm-35,51 m2,zbrojenie siatką stalowa-110,35 m2,posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowe 30 x 30 cm-3,18 m2, posadzki z desek posadzkowych-45,01 m2,posadzki z paneli podłogowych-18,35 m2,izolacje poziome z wełny mineralnej-78,08 m2, izolacje z folii paro przepuszczalnej-78,08 m2,wykonanie sceny drewnianej z bali 14 x 14 cm- 1,72 m2, 6.elementy kowalsko - ślusarskie i inne elementy-balustrady schodowe z prętów stalowych 0,93 m, pochwyty dla osób niepełnosprawnych-0,596 szt.7.roboty malarskie- 2-krotne malowanie farbą podłoży gipsowych wraz z gruntowaniem-266,75 m2, 2-krotne malowanie zwykłe farba olejną lub ftalowa tynków wewn. Bez szpachlowania -75,89m2, lakierowanie sceny drewnianej 3-krotne-1,7m2. 8.elewacja - docieplenie i roboty wykończeniowe zewnętrzne - docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.10 cm, metodą lekką-mokra-58,65 m2, analogicznie lecz o gr,2 cm-9,83 m2, docieplenie narożników wypukłych -36,6 m,( kolor grupa I)licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian-4,2 m2, obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanejgr-0,70mm-połysk-2,69m2,elementy wykończeniowe typ siding-podsufitka-28,26m2,kratki wentylacyjne 14 x 14 cm/b/żaluzji-szt.7,152 I. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1.przyłacze kanalizacyjne z rur PCV śr.zew.160-0,006 km, 2.przyłącze wodociągowe z rur (PE,PEHD) o śr.zew.63 mm - 0,002km,zasuwa typE z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PCV i PE-kpl.wodomierz skrzydełkowy o śr.nominalnej 32 mm-kpl.zawory kołnierzowe,zwrotne,klapowe o śr.nominalnej50-80mm 1szt. Zawory przelotowe i zwrotne instal. wodociągowych z rur stalowych o śr.nominalnej 40 mm-1 szt.chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin -0,149 m2,rury ochronne PE o śr. Do 110 mm w wykopie-0,149 m,próba szczelności sieci wodociągowych - próba -0,149, oznakowanie trasy- na słupku betonowym - kpl.0,149 m3.instalacja wodociągowa- z rur polipropylenowych o śr. zewn.20mm - 29,204m,o śr.zewn.25 mm-6,109m,o śr.zewn.-32 mm-3,129m, o śr.zewn.40 mm-5,662m,o śr.zewn.50 mm-1,341m,o Sr.zewn63 mm-1,192 m, rurociągi instal.wodoc.z rur stal.ocynk o Sr. Nom.32 mm-3,278 m, o Sr.40 mm o poł.gwintow.-1,937m,odpowiednio izolacje do średnic 54-70 mm otulinami jednowarstwowymi -1,937 m, dla średnic 28-48 mm otulinami-15,347m, dla średnic 12-22 mm warstwą jednowarstwową-35,313m, szafki hydrantowe- wnekowe-szt.0,298, zawory przelotowe o średnicach nominalnych, baterie umywalkowe, zawory czerpalne,próba szczelności, przebicia otworów w ścianach,wykucie bruzd w ścianach-szczegółowe opisy w załączonych przedmiarach, 4.instalacja kanalizacyjna-wykucie bruzd w ścianach,montaż umywalek,pojedynczych porcelanowych,montaż czyszczaków- szczegółowe opisy w załaczonych przedmiarach 5.instalacja gazowa na gaz płynny PROPAN-bateria butli gazu płynnego propan 3 x 33 kg,połączenie butli z instalacją,kurek gazowy z końcówką do węża-szt.0,745, -szczegółowy opis w przedmiarze robót,6.instalacja c.o.-rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śrenicy 15 mm,-55,875m, o śr.18 mm-14,006m.o śr.22 mm-6,258m, o śr.28 mm-14,604m,o śr. 35 mm-5,811m, próby szczelności instal.z rur stalowych i miedzianych-98,936 m,grzejniki stalowe dwupłytowe,trzypłytowe,zawory grzejnikowe,przelotowe - szczegółowy opis w załaczonych przedmiarach robót,7.kotłownia-kocioł o mocy 105 kW - jeden wspólny kocioł dla ogrzewania pomieszczeń WDK i OSP, szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze robót J.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - WEWNETRZNEJ 1.tablica rozdzielcza T1-wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,2.tablica rozdzielcza T2- wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,3.tablica rozdzielcza T3- wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,4.tablica rozdzielcza TK- wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,5.W.L.Z. wewnętrzna linia zasilająca- szczegółowy opis w przedmiarze robót,6 i 7.montaż oświetlenia wewnętrznego- montaż osprzętowienia i gniazd wtykowych-oprawy świetlówkowe powyżej 120 W- 23 szt, montaż przekaźników -moduł awaryjny z autostartem, 8.instalacja siły-podłączenie silników w obudowie-kable 4-ro żyłowe Cu do 6mm2,-syrena alarmowa(własność inwestora)9.instalacja wyrównawcza-przewody izolowane,10.instalacja odgromowa-montaż uziomów-29,949 m,osłon przewodów uziemiających-szt.1,490,11.pomiary-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania-próby, K.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZEWNĘTRZNEJ 1.przebudowa linii energetycznej Nn i budowa przyłącza kablowego do budynku-układanie kabli energetycznych na słupach betonowych-0,596m,układanie kabli w rowach -2,682m,złącza kablowe typ ZK1a 299A-kpl.skrzynki i rozdzielnice-kpl.montaż uziomów poziomych -2,98m,demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup,demontaż słupów żelbetowych linii nn pojedynczych i rozkracznych,montaz i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym linii napowietrznej nn o dłg.żerdzi 12,0m,montaż przewodów o przekroju do 50 mm2- dla nn-0,013km, szczegółowy opis w przedmiarze robót, L. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1. wykonanie zbiornika na ścieki- szczegółowy opis w przedmiarze robót-zbiornik wspólny dla cz.wdk i osp. Inne wymagania, które należy wykonać: - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dołączyć na dzień końcowego odbioru robót -dokumentację po wykonaniu robót wraz z atestami, certyfikatami itp. wbudowanych materiałów budowlanych, protokoły robót zanikowych, badań itp. -przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego, - zaleca się, żeby Wykonawcy obejrzeli obiekt w terenie, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego, - z należytą starannością, - terminowo. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówin publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie materiał, towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym ogłoszeniu, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w projekcie budowlanym, rysunkach, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót - (załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zamieszczonego na platformie licytacji elektronicznej. Podstawą do określenia kosztorysu ofertowego jest w/w dokumentacja oraz przedmiary robót, które stanowią materiały pomocnicze.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.20.00.00-9
45.30.00.00-0
45.30.00.00-3
45.31.10.00-0
45.33.00.00-1
45.33.00.00-3
45.40.00.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.03.2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42,poz.275 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto BS Ziemi Kraśnickiej O/Szastarka - nr rachunku: 57871710772007700039710021 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w księgowości Zamawiającego, pokój nr 9, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
-oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówieńpublicznychzał.nr.2-wykaz min. dwóch robótbudowlano -remontowych, o kubaturze min. 1.800 m3 każda, zał.nr.4 odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj rozbiórka istniejących murów, wykonanie nowych murów fundamentowych, ścian, stropów, robót wykończeniowych -instalacje elektr. wod-kan.wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży budowlanej, minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży elektrycznej lub telekomunikacyjnej, minimum jedna osoba branży sanitarnej, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zał.nr.7-oświadczenie, że osoby, wymienione w załączniku nr 7, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodne z Prawem budowlanym,zał.nr.6-informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w kwocie odpowiadające minimum 900.000 zł słownie dziewięćset tysięcy zł -wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy tj. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, w wysokości 900.000 zlotych słownie dziewięćset tysięcy złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

-oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych zał.nr.2 oświadczenie, że osoby, wymienione w załączniku nr 7 do opisu, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodne z Prawem budowlanym zał.nr.6 do opisu -pełnomocnictwo dla lidera podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba osoby nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. -kserokopię dowodu wniesienia wadium -lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zał.nr.5 -wykonawca, który wylicytuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz zestawienie rzeczowo-finansowe na przedmiot zamówienia, -udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres min.36 miesięcy,licząc od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę y uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 1 zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w umowie, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a)działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, b)błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - o okres nanoszenia tych poprawek lub zmian w projekcie, c) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie Zamawiającego - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, d) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do ich wykonania, f) konieczności wykonania prac lub badań geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową - o okres niezbędny do wykonania prac lub badań, gdy Zamawiający dołożył należytej staranności do przygotowanej dokumentacji projektowej, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy, h) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, określonego w wynagrodzeniu brutto - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów wprowadzających zmiany. 2.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4.Strona, która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę,(projekt umowy zał.nr.8)

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wartość 40.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1 854 165.05 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

40000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka, w sekretariacie, pokój nr.11.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-14 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem nr 8 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaszastarka.pl/bip/ w zakładce przetargi.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i rozwój wsi działanie 313,322,323.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła