Licytacja L-198-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-198-2015 - Modernizacja budynku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Bożena Kloc, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Adres pocztowy: Graniczna 1
Miejscowość: Dorohusk, Kod pocztowy: 22-175
Tel.: 825661033, Faks: 825661033
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

152352

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-07 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Demontaż starego docieplenia ze styropianu kalk.Własna RAZEM 1,342m2 2.Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą oczyszczenie mechaniczne i zmycie RAZEM 1,342 m2 3.Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą jednokrotnie gruntowanie emulsją ATLAS UNI GRUNT RAZEM 1,342 m2 4.Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ROKER przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian RAZEM 1,342 m2 5.Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ROKER przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły RAZEM 6,710 szt. 6.Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ROKER przyklejenie warstwy siatki na ścianach RAZEM 1,342 m2 7.Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy RAZEM 1,342 m2 8.Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome RAZEM 1,342 m2 9.Malowanie elewacji farbą elewacyjną emulsyjną RAZEM 1,342 m2 10.Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12,95 m interpolacja RAZEM 16,600 m2 11.Czas pracy rusztowań grupy 1 Dostosowanie KLATKI K2 do wymagań przepisów ppoż. Parter: 1.Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic szt. 4.00 2.Ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych gr. 12 cm razem 13.810 m2 3.Nadproża prefabrykowane YTONG razem 4.000 m 4.Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach razem 27.620 m2 5.Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 razem 27.620 m2 6.Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe fabrycznie wykończone EI 30 D7-2 szt. D12 2 szt. razem 11.160 m2 7.Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe fabrycznie wykończone EI 30 D5-1 szt.razem 1.680 m2 8.Dostawa i montaż barierki ruchomej szt.1 9.Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5m2 ON2 1 szt. razem 2.250 m2 10.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach razem 204.650 m2 11.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach razem 93.990m2 12.Szafki hydrantowe naścienne hydrant ppoż. dn 25 z wężem półsztywnym 20 m (tylko montaż, hydrant dostarcza Inwestor) 1 szt. 13.Wykonanie pomiarów sieci hydrantowej kpl. 1.000 I Piętro: 1.Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic razem 4.920 m2 2.Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. Do 2.5 m2 ON2 - 1 szt. 2.250 m2 3.Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm;razem 9.905 m2 4.Nadproża prefabrykowane YTONG 3.600 m 5.Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach RAZEM 19.810 m2 6.Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 RAZEM 19.810 m2 7.Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone EI 30 D11 2 szt. RAZEM 4.800 m2 8.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach RAZEM 224.810 m2 9.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach RAZEM 90.175m2 II Piętro 1.Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic szt. 2.00 2.Drzwi drewniane lub stalowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone EI 30 D7-2 szt. 3.600m2 3.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach RAZEM 66.480m2 4.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropac RAZEM 26.895 m2 5.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem RAZEM 93.375 m2 6.Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10 15 mm 3 m 7.Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 8.Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonyw. ręcznie na podł. z bet., siatek, płyt wiór. cem. na stropach o pow. podłogi ponad 5 m2 9.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem RAZEM 5.000 m2 10.Usunięcie z budynku gruzu RAZEM 0.750m3 11.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km koszty utylizacji 0.750 m3 Poddasze 1.Rozebranie ścianki grub. do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 17.240 m2 2.Usunięcie z budynku gruzu 2.586m3 3.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km plus koszty utylizacji 2.586m3 4.Sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.17) 30 m2 30.000 5.Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm RAZEM 17.240 m2 6.Nadproża prefabrykowane YTONG 1.200m 7.Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.480 m2 8.Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 34.480m2 9.Drzwi przeciwpożarowe stalowe fabrycznie wykończone EI 30 D7-1 szt. 1.800 m2 10.Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 6.500m2 11.Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 O3-5 szt. 2.788 m2 12.Wymiana okien na okna oddymiające o pow. do 1.5 m2 OD3-9 szt. 5.018 m2 13.Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - 6.500 m2 14.Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 6.500m2 15.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 54.834m2 16.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 30.000 m2 17.Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu ułożenie jastrychu (system 7.05.00) 12 m2 18.Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu powłoka gruntująca 12m2 19.Wykonanie wymiany wełny mineralnej gr 20 cm i zabezpieczenie jej płytą OSB 22mm na poddaszu 50 m2 20.Zabezpieczenie płyty OSB do NRO 50 m2 21.Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 3.000m 22.Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10.0 dm3 szt.1 23.Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop rozbiórka części nad klatką 4.000 m3 24.Usunięcie z budynku gruzu 4.000 m3 25.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km plus koszty utylizacji 4.000 m3 26.Zabezpieczenie ognioochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo kartonowych RIGIPS RIGIMETR, odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00) 76.000 m2 27.Naprawa posadzki z wykładziny PCV przy drzwiach 2m2 28.Usuniecie nieczystości z poddasza 3m3 Cała klatka 1.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 370.000m2 2)Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania (lamperia) 140.000m2 3.Naprawa posadzki z wykładziny PCV przy drzwiach 5.750 m2 Klatka K1 parter 1.Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektryczny sterowany silnikiem - Demontaż siłownika drzwiowego DDS (do ponownego użycia) szt 1 2.Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic szt. 1 szt. 3.Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie RAZEM 2.520m2 4.Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektryczny sterowany silnikiem - Montaż siłownika drzwiowego DDS szt 1 5.Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0.500m2 6.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0,5 m2 Wejście główne do budynku: 1.Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic 1 szt. 2.Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2,87 m2 3.Uzup. Tynków zwykłych wew. Kat. III z zapr. Cem.wap. na ścianach i słup. Prostok. Na podł. Z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0,500m2 4.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew.-podłoży gipsowych z gruntowaniem 0,5 m2 Oddymianie klatki schodowej K2 Prace przygotowawcze 1.Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm otwór ( ilość -25) 2.Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle np. LN 35x10 100m 3.Montaż uchwytów pod przewody PH 90 - np. śruby tulejowe rozporowe Fi 6 E90 BAKS STRO M610x60 + uchwyty OBO BETERMANN 1015x9 - 3.3 szt.na 1m 135m Oddymianie klatki schodowej K2 1.Przewody kabelkowe HDGs 3x2.5 mm2 PH90 układane w listwach na uchwytach certyfikowanych 60m 2.Kabel sygnał. bh HTKSH PH90 3x2x0,8 układany w listwach na uchwytach certyfikowanych 75m 3.Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 układany w listwach i przepustach - 60m 4.Zainstalowanie centralek oddymiania 16A np. RZM 4416-K R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt. 5.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, napęd łańcuchowy okien napowietrzających 24V, 500mm1A R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt. 6.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, napęd łańcuchowy okna oddymiającego 24V, 600mm1A R=0,955 M=1,000 S=1,000 - 9 szt. 7.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem: optyczna czujka dymu OSD 23 R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt. 8.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - przycisk oddymiania RT 45 R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt. 9.Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem- chwytak elektromagnetyczny np. CSA 13050 R=0,955 M=1,000 S=1,000 9 szt. 10.Instalowanie sygnalizatorów akustycznych - np. SA-K7 podłoże R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt. 11.Puszka instalacyjna połączeniowa np. PIP-2A 11 szt. 12.Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - system 1 13.Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów -1 kpl. 14.Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych -1 kpl. 15.Sprawdzenie i uruchomienie linii siłowników i chwytaków elektromagnetycznych - 3 szt. 16.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy -1 pomiar. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Projekt budowlany, 2.Przedmiar robót. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność etapowania inwestycji zakres przedmiotu zamówienia nie jest tożsamy z zakresem załączonego projektu budowlanego. Zakres robót do wykonania określa przedmiar robót (etap II inwestycji) Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia i wbudowane materiały objęte zamówieniem pisemnej gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Uporządkowanie placu budowy. 4.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 5.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.21.00.00-2
45.30.00.00-0
45.40.00.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 25.08.2015.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP SA O / Chełm Nr 98 1020 1563 0000 5602 0115 5555 z dopiskiem wadium-Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku z dostosowaniem do norm przeciwpożarowych - etap II . Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy..

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dokumenty potwierdzające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajdują się 2 roboty budowlane polegające na budowie/remoncie/modernizacji lub przebudowie obiektów kubaturowych dostosowując je do przepisów ppoż. o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda -odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tzn. roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynków do wymagań przeciwpożarowych w zakresie wykonania min. instalacji oddymiania klatek schodowych oraz montażu drzwi przeciwpożarowych.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży konstrukcyjno- budowlanej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno- budowlanej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 184 629,01 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 01/100 gr). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-07-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk, parter, pokój Nr 13.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-07 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-07 10:21:06

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 98 1020 1563 0000 5602 0115 5555 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku z dostosowaniem do norm przeciwpożarowych - etap II. 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła