Licytacja L-210-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-210-2013 - Szastarka Święto Muzyki i Dożynki Gminne

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

96301

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-18 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szastarka Święto Muzyki i Dożynki Gminne
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Organizacja 2 plenerowych imprez masowych artystyczno-kulturalnych 1.Święto Muzyki -XI Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych na boisku sportowym w Polichnie Czwartej w dniach 20 - 21 lipca 2013 r. 2. Dożynki Gminne na boisku sportowym w Szastarce w dniu 25 sierpnia 2013 r: I. 20-21 lipca 2013 r. Święto Muzyki -XI Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie Czwartej w dniach 20 - 21 lipca 2013 r. Miejsce imprezy, stadion sportowy w Polichnie Czwartej - powierzchnia około 7200 m2 plus przylegające trybuny i parkingi. Łącznie około 1,6 ha(w załączeniu plan sytuacyjny)Organizator oddaje wyłączność handlu w czasie imprezy na terenie imprezy, na stoiska gastronomiczne i sprzedaż piwa oraz wyłączność na urządzenia lunaparku (wesołe miasteczko).Organizator zapewnia ochronę na miejscach parkingowych i ochronę imprezy pobór prądu o mocy 32A 18 KW, oświetlenie miejsca imprezy, pobór wody dla lunaparku, zabezpieczenie sanitarne w postaci WC oraz rozstawienie pojemników i koszy na śmieci, program na estradzie w dniu 21.07.2013 r od 11.30 do godz.17.30. XI Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych Polichna 2013 (21.07 niedziela) Godz. 11.30 Przybycie orkiestr na stadion Godz. 11.45 Uroczyste powitanie i wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości. Godz. 12.15 Przesłuchania konkursowe ( 8 do 10 orkiestr)Godz. 16.00 Koncert Orkiestry Dętej GCK w Polichnie z okazji Jubileuszu 90-cio lecia Godz. 16.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Godz. 17.00 Koncert Galowy trzech najlepszych orkiestrGodz. 17.30 do1.30 program oczekiwany z gwiazdą wieczoru.Organizator oczekuje programu artystycznego w dniu 20.07.2013 r (sobota) od godz.19.00-1.30 i programu artystycznego na estradzie w dniu 21.07.2013 od godziny17,30 do godziny 01,30, z podaniem głównej gwiazdy wieczoru (zespół znany z krajowej estrady),płotków metalowych w ilości 120 mb bieżących w tym 20 mb płotków ciężkich do zabezpieczenia czoła estrady, zapewnienia trzystu pięćdziesięciu porcji żywieniowych (kiełbaska, piwo lub napój) i stu porcji VIP (golonka, szaszłyk plus piwo lub napój). Zapewnienie estrady o minimalnych wymiarach 10 m x10 m lub spełniająca wymogi podanej przez siebie gwiazdy wieczoru jeżeli potrzebna byłaby estrada o większych wymiarach, nagłośnienie i oświetlenie imprezy w czasie dwóch dni, spełniające wymogi gwiazdy wieczoru wraz z obsługą, agregat prądotwórczy spełniający wymogi oświetlenia i nagłośnienia z obsługą, uregulowania opłaty ZAiKS Organizator zastrzega bezpłatne miejsce dla stoisk promocyjnych z terenu gminy i powiatu, jak i dla stoisk promocyjnych sponsorów nie prowadzących działalności handlowej na obiekcie w czasie imprezy.1.Estrada powinna być z zadaszeniem- z 3 (trzech) stron, spełniająca kryteria i wymogi atestów imprezy masowej przystosowanej do montażu podwieszonego oświetlenia i nagłośnienia, rozłożenia jej w terminie do godziny 09,00 w dniu imprezy( 20 lipca2013 r)2.zapewnienia konstrukcji wież pod nagłośnienie, wież dla realizatorów dźwięku i światła, konstrukcji reklamowych, osprzętu i infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprezy,3.przygotowanie i realizację koncepcyjną efektów świetlnych,4.przygotowanie i realizację akustyczną,5.przygotowanie i obsługę urządzeń multimedialnych,6.halę namiotową - 1 garderobę dla artystów, mogącą pomieścić 20 osób.7.agregatu prądotwórczego o mocy 100 KW. 8. możliwość zamieszczenia w miejscu imprezy i na estradzie materiałów promocyjnych folderów, reklam i banerów,9.zapewnić na czas trwania imprezy przejazdy kablowe w ilości pozwalającej na zabezpieczenie miejsc przechodzenia kabli i przewodów. Podest sceniczny powinien - posiadać sztywną konstrukcję o antypoślizgowej, równej, gładkiej i czystej powierzchni bez szpar i ubytków- konstrukcja sceny musi posiadać atest dopuszczający obciążenia - nie mniejsze niż 650 kgm2-musi być wyposażony w schody o minimalnej szerokości 1,50 m i barierkę ochronną przynajmniej z jednej strony .10.podest sceniczny dla realizatorów dźwięku (na scenie)- podest sceniczny dla realizatorów dźwięku na scenie musi być zbudowanym w takim samym systemie zabudowy jak podest zasadniczy i tworzyć wraz z nim integralną konstrukcję pozwalającą na bezproblemowe przemieszczanie się obsługi na scenie. Stanowisko monitorowe powinno znajdować się również na scenie, 11.konstrukcja dachu powinna spełniać normy obciążenia pozwalające na utrzymanie oświetlenia. Wymagane jest, by całość konstrukcji sceny została uziemiona. Zadaszenie sceny i wież powinno umożliwić występy artystom i zapewnić bezpieczną pracę wszelkich urządzeń podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak wiatr, deszcz, bezpośrednie działanie słońca. Wymagania dotyczące garderoby artystów. Wymagane jest postawienie obok sceny hali namiotowej z podłogą o wymiarach 8 x4 m, którą należy wyposażyć w a) 1 lustro, zawieszone na wysokości 1 m od podłogi, b) wieszaki pozwalające na powieszenie co najmniej 20 sztuk garderoby, stół plus 20 krzeseł/ lub ławki przy każdej długości stołu, c)oświetlenie, min. 3 pkt. świetlne po 75/60W każdy,d) ręczniki i środki czystości w zależności od zużycia, kubeł na śmieci, 12.namiotu, parasoli, zadaszeń na 800 miejsc siedzących razem ze stołami przy stoiskach gastronomicznych. II.25 sierpnia 2013 r. Dożynki Gminne w Szastarce. Miejsce imprezy stadion gminny w Szastarce, powierzchnia około 1,2 ha plus parking. Łączna powierzchnia około 2,0 ha ( w załączeniu plan sytuacyjny.Organizator oddaje wyłączność handlu w czasie imprezy na terenie imprezy, na stoiska gastronomiczne i sprzedaż piwa oraz wyłączność na urządzenia lunaparku (wesołe miasteczko.Organizator zapewnia ochronę na miejscach parkingowych i ochronę imprezy masowej, pobór mocy prądu o mocy 32A/18 KW, zabezpieczenie sanitarne w postaci WC oraz rozstawienie pojemników i koszy na śmieci, ochronę imprezy, program na estradzie w dniu 25.08.2013 r od 14,00 do godz.18,30 w postaci Godz. 11,30 Przemarsz Korowodu Dożynkowego do kościoła Parafialnego w Szastarce Godz. 12,00 Msza Św. w kościele Parafialnym w Szastarce Godz. 13,30 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe w Szastarce Godz. 14,00 Uroczyste otwarcie Dożynek, przemówienia okolicznościowe Godz. 14,15 Występy zespołów z terenu gminy Szastarka Godz. 16,30 Ogłoszenie wyników konkursów - wręczenie nagród za najpiękniejsze wieńce dożynkowe i rozdanie nagród za konkursy rolnicze Godz. 17,10 występy zespołów z terenu gminy Szastarka Godz. 18.30 do 1.00 oczekiwany program z gwiazdą wieczoru Organizator oczekuje- estrady o wymiarach minimum 10 m x 8 m z atestami bezpieczeństwa, podstawowego wyżywienia (kiełbaska, piwo lub napój) dla 200 osób, zapewnienie agregatu prądotwórczego o mocy 100 KW, nagłośnienia i oświetlenie z obsługą zgodnego z riderem gwiazdy wieczoru, zapewnienie programu od godziny 18,00-01,30 z podaniem gwiazdy wieczoru ( zespół znany z krajowej estrady disco polo) Organizator oczekuje również zapewnienia 100 mb płotków ochronnych dla zabezpieczenia estrady w tym 20 mb płotków ciężkich, uregulowania opłaty ZAiKS,Organizator zastrzega sobie bezpłatne miejsce dla stoisk promocyjnych z terenu gminy i powiatu, jak i dla stoisk promocyjnych sponsorów nie prowadzących działalności handlowe na obiekcie w czasie imprezy. 1.Estrada powinna być z zadaszeniem- z 3 (trzech) stron, spełniająca kryteria i wymogi atestów imprezy masowej przystosowanej do montażu podwieszonego oświetlenia i nagłośnieniarozłożenia jej w terminie do godziny 09,00 w dniu imprezy( 25 sierpnia 2013 r)2.zapewnienia konstrukcji wież pod nagłośnienie, wież dla realizatorów dźwięku i światła, konstrukcji reklamowych, osprzętu i infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprezy 3.przygotowanie i realizację koncepcyjną efektów świetlnych,4.przygotowanie i realizację akustyczną,5.przygotowanie i obsługę urządzeń multimedialnych,6.halę namiotową - 1 garderobę dla artystów, mogącą pomieścić 20 osób.7.agregatu prądotwórczego o mocy 100 KW. 8. możliwość zamieszczenia w miejscu imprezy i na estradzie materiałów promocyjnych folderów, reklam i banerów,9.zapewnić na czas trwania imprezy przejazdy kablowe w ilości pozwalającej na zabezpieczenie miejsc przechodzenia kabli i przewodów. Podest sceniczny powinien - posiadać sztywną konstrukcję o antypoślizgowej, równej, gładkiej i czystej powierzchni bez szpar i ubytków-konstrukcja sceny musi posiadać atest dopuszczający obciążenia - nie mniejsze niż 650 kgm2-musi być wyposażony w schody o minimalnej szerokości 1,50 m i barierkę ochronną przynajmniej z jednej strony .10.podest sceniczny dla realizatorów dźwięku (na scenie)- podest sceniczny dla realizatorów dźwięku na scenie musi być zbudowanym w takim samym systemie zabudowy jak podest zasadniczy i tworzyć wraz z nim integralną konstrukcję pozwalającą na bezproblemowe przemieszczanie się obsługi na scenie. Stanowisko monitorowe powinno znajdować się również na scenie, 11.konstrukcja dachu powinna spełniać normy obciążenia pozwalające na utrzymanie oświetlenia. Wymagane jest, by całość konstrukcji sceny została uziemiona. Zadaszenie sceny i wież powinno umożliwić występy artystom i zapewnić bezpieczną pracę wszelkich urządzeń podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak wiatr, deszcz, bezpośrednie działanie słońca. Wymagania dotyczące garderoby artystów. Wymagane jest postawienie obok sceny hali namiotowej z podłogą o wymiarach 8 x4 m, którą należy wyposażyć w a) 1 lustro, zawieszone na wysokości 1 m od podłogi, b) wieszaki pozwalające na powieszenie co najmniej 20 sztuk garderoby, stół plus 20 krzeseł/ lub ławki przy każdej długości stołu, c)oświetlenie, min. 3 pkt. świetlne po 75/60W każdy,d) ręczniki i środki czystości w zależności od zużycia, kubeł na śmieci, 12.namiotu, parasoli, zadaszeń na 800 miejsc siedzących razem ze stołami przy stoiskach gastronomicznych., 92.30.00.00-4.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 92.31.20.00-1
Dodatkowe przedmioty 92.31.20.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
1.Święto Muzyki -XI Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych na boisku sportowym w Polichnie Czwartej w dniach 20 - 21 lipca 2013 r. 2. Dożynki Gminne na boisku sportowym w Szastarce w dniu 25 sierpnia 2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

-wykaz minimum dwóch imprez masowych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegających na organizacji (tj. obejmujące łącznie obsługę techniczną, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie) plenerowych, o charakterze artystyczno-rozrywkowym dla widowni liczącej minimum 1000 osób o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto każda,odpowiadających przedmiotowi zamówienia, -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych) Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia nie spełnia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany artystów, których występ zapewnia wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (np. choroba,wypadek artysty. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zapewnić występ innego artysty oraz uzyskać zgodę zamawiającego na zmianę artysty, zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub zmiany artysty za zgodą zamawiającego.

Termin związania ofertą

10 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wartość 500 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 54.000 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-07 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka, sekretariat pokój nr 14

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-18 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-18 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NW dotyczące zakresu jego działalności i działalności podmiotów od niego zależnych i działających w jego imieniu. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zał 7 do opisu

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła