Licytacja L-228-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-228-2009 - Dostawa sprzętu biurowego dla UMWL w Lublinie

Dane zamawiającego

Wojciech Wnuk, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Spokojna 4
20-074, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

183561-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-10 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia sprzęt biurowy 1. Parametry minimalne jakie powinna posiadać niszczarka Typu A: - silnik o dużej mocy przystosowany do pracy ciągłej, - cięcie na ścinki zapewniające zwiększony poziom bezpieczeństwa DIN 3 oraz znacznie zmniejszające zapełnienie kosza, - wysuwany kosz o dużej pojemności (92 litry) ułatwiający opróżnienie ze ścinków, - elektroniczny start/stop ułatwiający użytkowanie i zmniejszający ryzyko zakleszczenia dokumentów, - automatyczne zatrzymanie pracy przy przepełnionym koszu, - automatyczne zatrzymanie pracy przy otwartych drzwiach, - przycisk Turbo Jam Release ułatwiający oczyszczenie szczeliny z zakleszczonych dokumentów, - specjalna klapa z otworem na płyty CD zapobiegająca odpryskiwaniu powłoki w trakcie niszczenia płyt, - obudowa szafkowa na kółkach ułatwiająca przesuwanie urządzenia, - półka na drzwiach do przechowywania worków, instrukcji, oleju, - wytrzymałe jednoelementowe noże tnące, - szerokość szczeliny wejściowej 254 mm, - auto start/stop - fotokomórka, funkcja cofania. Ilość – 1 sztuka 2. Parametry minimalne jakie powinna posiadać niszczarka Typu B: - możliwość niszczenia zarówno dokumentów, jak i zszywek, małych spinaczy biurowych, kart kredytowych oraz płyt CD, - cięcie na ścinki 3,9x38 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 3, - możliwość niszczenia jednorazowo 15 kartek o gramaturze 70 g, - maksymalna rekomendowana ilość dziennie niszczonych kartek - 1500 sztuk, - auto start/stop - fotokomórka, funkcja cofania, - kosz o pojemności 27 litrów, - technologia Safe Sense, - specjalna szczelina do niszczenia płyt CD, - miarka zapobiegająca zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek, - diody informujące o: zadziałaniu zabezpieczenia termicznego, otwarciu drzwiczek, zakleszczeniu papieru, przepełnieniu kosza, - obudowa szafkowa na kółkach ułatwiająca przesuwanie. Ilość – 49 sztuk 3. Parametry minimalne jakie powinna posiadać gilotyna typu A - gilotyna nożowa, - długość cięcia 38,0 cm - maksymalna grubość ciętych materiałów: 12 arkuszy o gramaturze 70 g/m2, - utwardzony nóż tnący. Ilość – 1 sztuka 4. Parametry minimalne jakie powinna posiadać gilotyna typu B - cięcia 40 arkuszy jednocześnie (70 g), - długość cięcia 380 mm, - docisk ręczny, - wymiar blatu roboczego 430 mm x 420 mm. Ilość – 1 sztuka 5. Parametry minimalne jakie powinna posiadać gilotyna typu C: ręczny docisk papieru, osłona z pleksi, standardowe szablony formatów na blatach, ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, długość cięcia 380 mm, ilość ciętych kartek: 15. Ilość – 3 sztuki 6. Parametry minimalne jakie powinna posiadać gilotyna typu D: automatyczny docisk papieru, osłona z pleksi, standardowe szablony formatów na blatach, ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, długość cięcia minimum 700 mm, ilość ciętych kartek: do 50. Ilość – 2 sztuki 7. Parametry minimalne jakie powinna posiadać bindownica typu A - możliwość jednorazowego dziurkowania do 25 kartek A4 (80 g), - możliwość oprawiania dokumentów o grubości do 120 arkuszy formatu A4, - szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4, - niezależne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu, - regulacja szerokości dziurkowania (3-8 mm), - regulator stopnia zacisku grzbietu w zależności od rozmiaru, - pojemnik na ścinki, - grzbiety metalowe o skoku 3:1 (do 14,3 mm). Ilość – 1 sztuka 8. Parametry minimalne jakie powinna posiadać bindownica typu B: ilość dziurkowanych kartek na raz około 25, ilość oprawianych kartek około 500, rodzaj grzbietów - grzebień plastikowy, do użytku w biurze, system dziurkowania pionowego, umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet. Ilość – 1 sztuka 9. Parametry minimalne jakie powinna posiadać bindownica typu C do grzbietów plastikowych, dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwieranie grzbietów, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, oprawa do 510 arkuszy. Ilość – 6 sztuka 10. Parametry jakie powinna posiadać zamawiany laminator typu A: - laminacja na zimno i na gorąco (6 pozycji) - mechanizm grzejny: płytka + podgrzewane rolki - ustawienie temperatury: 6 pozycji - interaktywny wyświetlacz LCD - system zapobiegający zablokowaniu dokumentu - Funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidłowo włożonego dokumentu - uchwyty ułatwiające jego przenoszenie - automatycznie wyłączenie laminatora, - pakiet startowy folii w zestawie. Ilość – 1 sztuka. 11. Parametry jakie powinna posiadać zamawiany laminator biurowy typu B: stała temperatura laminacji, grubość folii laminacyjnej 80-125µm, szerokość laminacji 234 mm (A4+). Ilość – 1 sztuka. 12. Parametry jakie powinna posiadać zamawiana termobindownica typu A: - możliwość oprawiania dokumentów o grubości do 400 kartek A4 (80 g) o maksymalnej długości 390 mm, - wskaźnik dopasowania grubości okładek, - wskaźnik dźwiękowy i wizualny sygnalizator, - półkę do schładzania oprawionych dokumentów, - uruchamiany automatycznie wentylator, - trzystopniową regulację czasu nagrzewania, odpowiednią do grubości oprawianych tomów. Ilość – 1 sztuka. 13. Listwa zasilająca długość kabla minimum 1,8 m. ilość gniazd wyjściowych: 5; automatyczny bezpiecznik 1x 10A/250V. Ilość – 20 sztuk. 14. Kalkulator biurowy 12-pozycyjny 3-liniowy wyświetlacz, pamięć z 3 klawiszami, korekta ostatniego znaku, podwójne zasilanie, funkcja GT ( suma łączna), obliczanie marży, podatku, konwertor walutowy, obliczenia czasu. Ilość – 30 sztuk. 15. Parametry jakie powinna posiadać zamawiany skaner: - klasa skanera – A4 - FAU/TPU (przystawka do skanowania filmów) - typ skanera: płaski - element światłoczuły CCD - optyczna rozdzielczość skanowania 3200 x 6400 dpi - maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana - 19200 dpi - głębia koloru 48 bit - zewnętrzna głębia skanowania 16 bit - przyciski szybkiego dostępu - pionowy wymiar obszaru skanowania 216 mm - poziomy wymiar obszaru skanowania 297 mm - skalowanie nieograniczone % - złącza zewnętrzna: USB 2.0 - obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, - dołączone oprogramowanie Fineredear Sprint 4.0 - zasilacz - płyty CD z oprogramowaniem Ilość – 1 sztuka. 16. Parametry jakie powinno posiadać zamawiane urządzenie wielofunkcyjne: - funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, faks, skaner, - parametry kopiowania: - rozdzielczość kopiowania: 1200 x 1200 dpi - szybkość kopiowania monochromatycznego: do 20 kopii/min. - maksymalna liczba kopii: 99 - parametry skanowania: technologia skanowania: CIS optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200 x 2400 dpi rozszerzona rozdzielczość skanowania: do 19200 x 19200 dpi kodowanie koloru: 36 bit skanowanie do: e-mail, USB, kart pamięci - parametry faksowania: możliwość wysyłania/odbierania faksów modem: 14.4 kbps prędkość faksowania: ok. 9 s/stronę A4 strony przechowywane w pamięci: do 170 stron A4 faksowanie w kolorze - obsługiwane systemy operacyjne: Windows- 2000, XP, Vista, Vista x 64; Mac OS: MAC - maksymalna prędkość druku w czerni – 30 str/min - maksymalna prędkość druku w kolorze – 25 str/min - rozdzielczość druku: 6000 x 12000 dpi - interfejs USB - zainstalowana pamięć 32 MB - podajnik papieru 100 stron.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena wywoławcza 102 000

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-28 12:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia: a)oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - załącznik nr 2 do Ogłoszenia (zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi&type=wszystkie) – w formie oryginału; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (aktualny należy rozumieć jako odpis aktualny, a nie „pełny”) – (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 2. Dokumenty w przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji). b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, do wniosku należy dołączyć: a) wszystkie dokumenty wskazane w ust. 1 lit. a) i b) dotyczące każdego ze wspólników; b) oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, - wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wniosek musi być podpisany w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. c) W imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prawo do składania kolejnych postąpień będzie miał Wykonawca-Pełnomocnik jako podmiot poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w licytacji.

VIII. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni..

IX. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 18 grudnia 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.lubelskie.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa zostaje zawarta z wykonawcą, który złożył najniższą cenę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 - 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm. – dalej ustawa). §1 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczenia Zamawiającemu sprzętu biurowego i elektronicznego wymienionego w załączniku do niniejszej umowy (Przedmiot Umowy). 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem najwyższej staranności i oświadcza, że dysponuje zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. §2 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt o jakim mowa w §1 ust. 1 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 20 grudnia 2009 r. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Lublin (wyklucza się korzystanie z usług firm spedycyjnych). 3. Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy Wykonawca wniósł sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. §3 1. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dostawy sporządzi protokół odbioru, zawierający ocenę zgodności dostawy z warunkami Umowy. 2. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady sprzętu, w tym także braki ilościowe, Zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół rozbieżności. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności wad lub zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. Protokół odbioru zostanie sporządzony po usunięciu wad wskazanych w protokole rozbieżności. 3. Jeżeli już po sporządzeniu protokołu odbioru ujawnią się wady dostarczanego sprzętu Zamawiający może, wedle swego wyboru, zażądać dostarczenia sprzętu wolnego od wad, stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy niezależnie od istotności stwierdzonej wady. Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o wadach w terminie miesiąca od jej wykrycia. §4 1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dotyczącej każdego z elementów Przedmiotu Zamówienia, która obowiązywać będzie w okresie 24 miesięcy od daty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w całości do siedziby Zamawiającego (okres gwarancji). 2. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 3 3. Gwarancją nie są objęte wady wynikające wyłącznie z: a) eksploatowania sprzętu niezgodnie z dokumentacją użytkownika, b) działania osób trzecich, c) zdarzeń mających charakter siły wyższej, d) naruszenia integralności sprzętu poprzez próby samodzielnej jego naprawy. 4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 5. Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia Zamawiającego. Strony oświadczają, iż zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem faksu. 6. Naprawa lub wymiana sprzętu powinna nastąpić w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia usterki. Termin naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naprawa lub wymiana sprzętu w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa. W każdym wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu naprawy lub wymiany z podaniem przyczyny tego opóźnienia. Całkowity czas naprawy lub wymiany nie może jednak przekroczyć dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia usterki. 7. Jeżeli czas naprawy lub dostawy nowego sprzętu miałby przekroczyć 7 dni Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy sprzęt zastępczy, z którego Zamawiający mógłby korzystać do czasu zakończenia naprawy. Sprzęt zastępczy powinien zostać dostarczony w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 8. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany okres gwarancji sprzętu podlegającego naprawie lub wymianie: a) w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa, b) w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy. 9. Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt będzie naprawiany więcej niż trzykrotnie, Wykonawca dostarczy zamawiającemu nowy sprzęt. Okres gwarancji wymienionego sprzętu zaczyna bieg od daty jego dostarczenia Zamawiającemu. 10. Wymieniając sprzęt Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczać sprzęt fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od sprzętu podlegającego wymianie. 11. Punkt serwisowy dokonujący napraw sprzętu powinien być położony na terenie kraju. 12. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca. §5 Niezależnie od podstaw odstąpienia przewidzianych w powyższych paragrafach Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych). §6 1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne w kwocie ............................................. zł brutto, tj. ..................................... zł netto wraz z podatkiem VAT w wysokości .......................... zł ( słownie: ............................ zł). 2. Płatność wynagrodzenia, o jakim mowa w ust. 1 na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 3. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie po dostarczeniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. 4. W razie wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin płatności nie biegnie do momentu spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 3. 5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 6. Strony ustalają, iż płatność następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym niniejszy przedmiot zamówienia. §7 1. W wypadku niewykonania umowy, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% kwoty umówionego wynagrodzenia łącznego brutto. 2. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia łącznego brutto za każdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymiany sprzętu, a także za opóźnienie w dostawie sprzętu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% umówionego wynagrodzenia łącznego brutto za każdy dzień opóźnienia. 4. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar o jakich mowa w ust. 1-3 bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 5. Niezależnie od naliczonych kar Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej kwotę kar umownych. §8 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 3. Strony oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozwiązywać przede wszystkim polubownie. 4. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, iż przedmiotem niniejszej umowy będzie współfinansowany: - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IX Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013; - ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; - projekt systemowy Województwa Lubelskiego pt. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Wszyscy wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną zaproszenie do składania ofert. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji Wykonawcy przekazują na zasadch okreslonych w załaczniku nr 1 do Ogłoszenie o zamówieniu. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i inne informacje przekazują drogą elektroniczną. 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Grzegorz Oleszek – w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia; Wojciech Wnuk – email: Wojciech.Wnuk@lubelskie.pl (w sprawach procedury postępowania). 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznejstanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia (zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi&type=wszystkie). 5.Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem umowy przedstawi ceny jednostkowe i nazwy oferowanego sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia. 6. Zamawiający oświadcza, iż przedmiotem niniejszej umowy będzie współfinansowany: - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IX Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013; - ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; - projekt systemowy Województwa Lubelskiego pt. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie żąda wniesiania wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-28 12:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 60 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-04 08:59:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła