Licytacja L-257-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-257-2013 - Nadzór inwestorski przy WDK w Szastarce Stacji

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

244580 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-07-11 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski przy WDK w Szastarce Stacji
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
pełnienie kompleksowej usługi funkcji nadzoru inwestorskiego zadania pn. REMONT I WYKOŃCZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SZASTARCE STACJI branży 1.konstrukcyjnobudowlanej,2.sanitarnej, 3.elektrycznej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór inwestorski sprawowany będzie nad realizacją poniżej podany jest zakres robót dla wybranego już w drodze licytacji elektronicznej wykonawcy - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SZASTARCE STACJI A. ROBOTY BUDOWLANE - ZAKOŃCZENIE STANU SUROWEGO 1. roboty rozbiórkowe-konstrukcji betonowych 1 m3,rur i rynien spustowych 74,94m,pokrycia dachowego 598,41m2, elementów więźb dachowych 598,41 m22.ściany-kominy 2,8m3,izolacje z papy asfalt. 0,49m2, 3.podłogi i posadzki-25,71m3, 4.ławy fundamentowe - 11,7 m3, 5.ściany z bloczków z bet.kom. z cegieł - 72,51m26.słupy,podciągi, wieńce, strop -13m37.ławy fundamentowe żelbetowe16,06 m3,stopy 0,68m3,słupy0,8m3,izolacje pionowe z w-wy papy -232,4 m2, 8.ściany z bloczków z bet.kom.i cegieł budowl.218,4 m3 9.słupy 0,84 m3,belki i podciągi 9,3m3, strop gęsto żebrowy 113,034 m3,schody żelb.zabieg.13.4m2 10.podłogi i posadzki -podkłady z ubitych mat.sypkich 11,95m3 11.konstrukcja dachu z tarcicy nasyconej (krokwie-1084m)nadbitki1,5 m3, pokrycie blachą trapezową powlekaną, kolor nawiązać do istniejącego-706,34 m212.obróbki blacharskie 43,33 m213.stolarka okienna z tworzyw sztucznych (wym:600mmx1500mm 0,76 m2,900x900mm i 850 x 850 mm-5,36 m2,1500mm x 900mm 6,8m2,600mmx1800mm 1,8m2,900mmx1500mm 1,1m2,1200mmx1800mm 31,2m2,1500mmx1500mm 1,9m2,1200mmx1500mm 1,5m2,),drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych 7,1 m2,bramy garażowe(rolowane) uchylne-29,4m2,B. ROBOTY BUDOWLANE - WYKOŃCZENIE 1.roboty rozbiórkowe i przygotowawcze-wykucie z muru ościeżnic drewnianych 4 szt.ościeżnic drewnianych-16,1m2,ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych - 3 szt.podokienników betonowyc-13,7m,uzup[lenienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach-4,7m3, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-165,3 m2,rozebranie podłóg na wpust-111,3m2,legarów-113,2m,odbicie tynków wqewn.-448,9 m2,przecieranie istn,tynków wewn. z zeskrobaniem farby-332,8m22.ściany działowe z płytek z bet.kom- gr.12 cm-124,5m2, gr.6 cm-13,3 m2,ściany z płyt gipsowo-karton.(bez wartości płyt z wełny mineral.do izolowania ścian dział. -100 mm)-63,0m2,3.tynki -odbicie odstających i uzupełnienie tynków zwykłych wewn. na ścianach,słupach prostokątnych 67m2,tynki zwykłe wewn.II kat. ścian,słupów- 359,2m2,kat.III-769,0m2,kat.III stropów i podciągów-295,9m2, tynki zwykłe na ościeżach-9,7 m2,gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 1397,84 m2, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frez.gr.14 cm-45,5m2,dyble-182 szt. Izolacje cieplnei p.dźwiękowe z wełny min- pomiędzy krokwiami-1 w-wa gr.18 cm-496,1m2, okładziny gips-karton. Z wysokiej odporności ogniowej pojedyncze na stropach rozstaw profili 60 cm- płyta-12,5mm-496,14 m2, licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30 x 30 cm na zaprawie klejowej-369,2 m2,4.stolarka wewnętrzna-okna z tworzyw sztuczn.0,61 m2,podokienniki i półki o szer.do 30 cm-35,6 m, mocowanie ościeżnic drewnianych-80x200 cm-1,36 m2, ościeżnic drewnianych-90x200 cm-33,7m2, ościeżnic drewnianych 140x200 cm-4,7m2,montaż skrzydeł drzwiowych wwn.oszklonych fabrycznie wykończonych-4.7m2,wewn.pełnych -szyldy i klamki-19,9 m2,wewn.pelnych otwieranych naścianę-szyldy,klamki 1,5m2,wewn.oszklonych -drzwi łazienkowe,z szybą oraz otworem wentylacyjnym,szyldy,klamki-12,2 m2, drzwi jednoskrzydłowe p.pożarowe EI 30 z dodatk.zamkiem wpuszczonym samozamykaczem w wersji dymoszczelnej-13,7 m2, 5.posadzki- betonowe -13,8m3, izol.p.wilgociowe z papy termozgrzewalnej-2 w-wy-514,7 m2,izol.p.wilgoc. z papy termozgrzewal-1 w-wa - 87,3 m2, izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100-gr.10 cm-427,4 m2, izol.z folii polietylenowej-115,5 m2,w-wy wyrówn. pod posadzki z zapr.cement- gr.40 mm-427,4m2,gr.50 mm-202,8m2,zbroj.siatką stalową-630,2m2,posadzki płytkowe z kamieni sztuczn-antypoślizgowe 30 x30 cm-166,6 m2,cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych-56,9 m, okładziny schodów płytkami 30x30 cm-18,1 m2,posadzki z desek posadzkowych-257,1 m2,posadzki z paneli podłogowych-104,8 m2, izolacje poziome z wełny -1 w-wa- 445,9m2, izolacje z folii paro przepuszczalnej -445,9 m2, scena drewniana -9,8m2,6.elementy kowalsko - ślusarskie i inne elementy-balustardy z prętów-5,3m,pochwyt dla osoby niepełnosprawnej-szt-37.roboty malarskie-emulsją dwukrotniepodłozy gips.-wraz z grunt-1523,5 m2,dwukrotne malowanie zwykłą farba olejną lub ftalową tynków wewn. 433,4 m2, lakierowanie ceny-3-krotne-9,8m2.8.elewacja - docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi frez.EPS 70-040 gr.10 cm,tynk minerl. cienkowarstwowy,kolor I grupa-56,1 m2,docieplenie ścian płytami styrop. Ochrona narożników-209,4 m, licowanie ścian płytami klinkierowymi 25x6 cm -24,0 m2, obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej/poliester polysk-15,3m2m,elewacja z paneli -161,4 m2, siding -elementy wykończ.- 161,4 m2, obsadzenie kratek wentylacyjnych w otworach kominów- 14 x 14 b/żaluzji 40 szt.C. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ1.przyłacze kanalizacyjne- z PCV 34 m,studzienki kanalizacyjne- średni.315-425 mm-2 szt. 2.przyłącze wodociągowe- PE,PEHD o śr.zewn. 63 mm-16,1m,(wodomierze,zawory,rury ochronne)3.instalacja wodociągowa, na ścianach budynku- śr. zewn.25 mm,32mm,40 mm,50 mm,63 mm,-266,33 m,(otuliny,izolacje,zawory przelotowe,zwrotne)4.instalacja kanalizacyjna-rozbiórki konstrukcji betonowej,niezbrojonej, wywiezienie gruzu -6,8m3, montaż umywalek pojedynczych - 5 szt,zlewozmywaków żeliwn.-11 szt.i porcelanowych-1 szt.5.instalacja gazowa na gaz płynny PROPAN- bateria butli gazu 3 x 33 kg, 6.instalacja c.o.miedziana o śr.zewn,15 mm,18 mm, 22 mm,28 mm,35 mm - 551,42 m, grzejniki stalowe dwupłytowe o wysok.600x900mm i dłg,1600mm-szt.2,trzypłytowe 600x900 dłg.1600 mm-2 szt.dwupłytowe 600x900 dłg.1600 mm-18 szt.dwuplytowe 300 x 500mm dłg.1600mm-2 szt,trzypłytowe 600x900 mm dłg.1600 mm18 szt.(zawory,izolacje,)7.kotłownia - kocioł o mocy 105 kWE z regulatorem,czujnikami,okablowaniem,z palnikiem olejowym lub równoważnym, wymiennik pojemnościowy c,w,u. 500 l, naczynie wzbiorcze pionowe - 2 szt. (oraz armatura towarzysząca szczegółowo opisana w przedmiarach robót) D.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - WEWNĘTRZNEJ1.tablica rozdzielcza T1-wykucie wnęk w ścianach-0,17 m2,montaż skrzynki wraz z wyposażeniem, 2.tablica rozdzielcza T2- wykucie wnęk w ścianach-0,17 m2,montaż skrzynki wraz z wyposażeniem,3.tablica rozdzielcza T3- wykucie wnęk w ścianach-0,17 m2,montaż skrzynki wraz z wyposażeniem,4.tablica rozdzielcza TK-montaż skrzynki z wyposażeniem,5.W.L.Z.-wewnętrzna linia zasilająca- szczegółowy opis w przedmiarze robót,6.Montaż oświetlenia wewnętrznego- szczegółowy opis w przedmiarze robót,7.montaż osprzętowienia i gniazd wtykowych- szczegółowy opis w przedmiarze robót,8.instalacja siły- kable 4-ro żyłowe,szczegółowy opis w przedmiarze robót,9.instalacja wyrównawcza- szczegółowy opis w przedmiarze robót,10.instalacja odgromowa- 171 m,bednarka FeZn 25 x 4,11.pomiary instalacji odgromowej,zasilania wyłącznika róznicowoprądowego,1-fazowego obw.elektr. niskiego napięcia E.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZEWNĘTRZNEJ 1.przebudowa linii energetycznej nN( demontaż słupów żelbetowych, linii nN -0,323 km, pojedynczych i rozkracznych - szt.2 ) budowa przyłącza kablowego do budynku-montaż i stawianie słupów wirowanych, jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym linii napowietrznej nN o dłg.żerdzi 12 m-szt.2 układanie kabli energet. na słupach betonowych -3,4 m, układanie kabli energet. w rowach kablowych o gł. do0,8m-15,3 m,wraz z wyposażeniem F. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1.wykonanie zbiornika żelbetowego na ścieki-ściany żelbetowe proste gr.8 cm,wys.do 3m- 19,403m2, żelbetowe płyty stropowe gr.15 cm płaskie-7,2 m2, obrzeże betonowe o wym,20x6 cm -8,55 m, nawierzchnia z kostki brukowej betnowej gr.6 cm na podsypce cement-piaskowej- 6,41 m2. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZASTARCE STACJI G. ROBOTY BUDOWLANE - ZAKOŃCZENIE STANU SUROWEGO 1. roboty rozbiórkowe- konstrukcji betonowych, niezbrojonych o gr.do 15 cm.0,176 m3,rynien z blachy nadającej się do użytku 9,99 m, rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,12 m, pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uzytku 67,0m2, elementów więźb dachowych-deskowanie dachu z desek 67,0m2,pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku37,7 m2, elem.więźb dachowych ze stolcami 104,7 m2, podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania 4,44m2,2.ściany- wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł ½ x 1/2ceg.0,25 m3,kominy z cegły klinkierowej 1/2x 1/2ceg.klinkier.drążonej wraz z czopkami 0,25 m3,izolacje z papy asfaltowej na sucho 2 w-wy 0,08m23.podłogi i posadzki podkłady z ubitych mat.sypkich na podł.gruntowym 4,5m3,podkłady murarskie z tłucznia lub żużla -gruzobeton gr.10 cm 4,5m3.4.ławy fundamentowe - roboty ziemne 2,05m3,podkłady z ubitych mat.sypkich0,11 m3,2-w-we izol. poziome z papy termozgrzewalnej na sucho na chudym betonie 1,17 m2,ławy fundamentowe prostokątne żelbet. szer.0,6m 0,46 m3,fundamenty z bloczków betonowych 1,01 m3, izol.pionowe murów z 1 w-wy papy na lepiku z wypr.z zaprawy cement. 9,8m2, izol,pionowe murów 9,8 m2,izol.z papy asfalt. na sucho 2 w-wy 0,6m2.5.ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z bloczków z bet,kom. gr.24 cm.12,55 m2, ściany bud. z cegieł budowl. gr. 1 cegły 0,16 m2, otwory w ścianach murowanych-nadproża prefabrykowane L19 dł. 1,19m- 6,9 m, L19- dł.1,49 m- 7,99m, L 19 dł.1,79m- 2,78 m, wieloprzewodow. kominy wolnostojące z cegieł ½ x1/2 cegł.klinkierowej 0,8m3, otwory w ścianach dla okien i drzwi 4,16m3, 6.słupy - zbrojenie z prętów gładk, fi 6 mm 0,032 t,z prętów żebrow.fi 12-14 mm- 0,108 t, z prętów żebrow. fi 16-28 mm 0,027 t,słupy żelbet,o wys.do 4m-0,074 m3, belki i podciągi-2,1m3,7.ławy fundamentowe - 2,9m3,fundamenty z bloczków bet.5,3m3,słupy żelbet. prostokątne 0,054m3,izol.pionow. murów z 1 w-wej papy termozgrzewal.40,69m2, obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas wyk.fundament.25,56m2, 8.ściany - z bloczków z bet.komórkowego gr.37 cm-14,21 m2,z cegieł gr.1 ½ -1.04 m2,z bloczków z bet. komórk. gr.24 cm-22,15 m2,gr.z 1cegły-0,84m2,wieloprzewod.kominy wolnostojące gr.1 cegły -0,87 m2,z cegły ½ x1/2 klink.drązonej-z czapkami-0,11m3, izol.z papy asfaltowej 6,01 m2,nadproża L 19 dł.1.19 m- 5,4 m, L 19 dł.1,49-1,02m, L 19 dł.1,79 m- 1,6 m.9.słupy zbrojenie pręty gładkie- fi 6mm-0,03t,fi 8-12 mm-0,009 t,pręty żebr fi 12-14 mm-0,15t, żebr.fi 16-28 mm-0,019t, betonowanie słupów-0,14m3,belki i podciągi żelbet. Z zastosow.pompy do bet-1,6 m3, stropy gęsto żebrowe TERIVA 4,0/1-19,79m2, schody żelbetowe na płycie/belkach policzkowych gr.plyty 8 cm-2,3 m2, rzutu,żelbet.płyty stropowe gr.15 cm- 1.8 m2 z zastosow. pompy do betonu, 10.podłogi i posadzki-podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-2,09m3, podkłady murarskie z tłucznia lub żuzla -gruzobeton gr.10 cm-2,09 m3,11.konstrukcja dachu wraz z pokryciem - murłaty 15 x 15 cm-0,32 m3 drew.konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej krokwie,płatwie,słupy,miecze,łaty,wiatroizolacja z foli dachowe-123,67 m2, okna dachowe 0,83 kpl.pokrycie blachą trapezową gr.0,88 mm na łatach -kolor w nawiązaniu do istniejącego-123,67m2, obróbki blacharskie z blachy powlek.14 m2, montaż wyłazu dachowego 80x90 cm 0,42 m2, rynny16,2m, rury spust.4.5m,12.stolarka okienna z tworzyw sztucznych 600x 1500 mm-0,13 m2,900x900mm,850x850mm-0,93m2,1500x 900mm-1,2 m2, 600 x 1800mm-0,32 m2,900 x 1500mm-0,21m2, 1200 x 1800 mm-5,4 m2, 1500 x 1500 mm-0,33 m2, 1200 x 1500- 0,26 m2, drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych- 1,2 m2, bramy garażowe uchylne-5,1 m2, H. ROBOTY BUDOWLANE - WYKOŃCZENIE 1.roboty rozbiórkowe i przygotowawcze-wykucie z muru ościeżnic drewnianych-szt1, o pow.ponad 2m2-2,8m2, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych -0,596 szt,podokienników betonowych- 2,4 m, uzupełnienie ścian/zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z bet.komórk-0,8m3, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-28,94 m2, rozebranie podłóg białych na wpust-19,49 m2,legarów19,82m,rozebr.elemnt.konstr.betonowych niezbrojonych do gr.15 cm-3,58m3,przecieranie istn.tynków wewn. z zeskrob,farby na stropach,spocznikach,biegach-22,48m2, analog. tylko na ścianach-35,79 m2, odbicie tynków wewn. z zaprawy cement. na ścianach, filarach, pilastrach -78,60 m2,2.ściany działowe-z płytek z bet.komórkowego gr.12 cm-21,8m2, gr. 6 cm-2,33,m2, ściany dział.z płyt kartonowo-gipsowych/bez w-wy z płyt z wełny mineralnej/płyta ognioochronna 12,5mm-11,03 m2, plus płyty z wełny mineralnej -100mm-6,7m2.3.tynki- odbicie odstających i uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zapr.cement-wapienn. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków -7,16m2, obicie i uzupełnienie jw. tylko na stropach,belkach,podciągach,biegach, spocznikach,siatek-4,49 m2, tynki zwykłe wewn.II kat. Ścian i słupów -62,89 m2,tynki zwykłe wewn.III kat,ścian i słupów-134,64 m2,tynki zwykłe wewn.kat.III stropów i podciągów-51,81 m2,kratki wentylacyjne 14x27 cm-2,086 szt,14x14 cm-1,49 szt. tynki wewn.kat.III ręcznie wyk.-1,69m2,okładziny gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach-244,74 m2,Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą mokrą -7,9m2,ocieplenie ścian płytami styropianowymi/przyklejone-frezowane gr.14 cm EPS 70-040- 7,9m2,dyble-32 szt, przyklejanie siatki -7,9m2,izol.cieplne i p.dźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho pomiędzy krokwiami-1 w-wa gr.18 cm-86,86m2,izol,cieplne i p.dźwiekowe z wełny min. gr.3,5 cm-86,86 m2, folia poliet.izolacyjna gr,0,3mm-86,86m2, okładziny gipsowo-kartonowe o wysokiej odporności ogniowej, pojedynczo, na stropach płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12,5 mm-86,86m2, licowanie ścian płytami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30 x 30 cm-62,89 m2,4.stolarka wewnętrzna- okna z tworzyw sztucznych -0,108 m2,podokienniki i półki z płyt konglomeratów kamiennych -6,2m, montaż ościeżnic ze skrzydłami drzwiowymi/pełnymi,oszklonymi,łazienkowymi,pełnymi, z klamkami,szyldami/ drewnianych80x200 cm-0,23m2,90x200 cm-5,9 m2,140x200cm-0,83 m2,dzrwi stalowe 1-skrzydłowe p.pożarowe EI-30 - z samozamykaczem w wersji dymoszczelnej-2,4m2,5.posadzki i podkłdy -podłogia betonowe beton zwykły B-10-2,4m3, izolacje p.wilgociowe z papy termozgrzewalnej 2-w-wy 90,13 m2, izolacje p.wilgociowe z papy termozgrzewalnej 1 w-wa -15,2m2,izol.poziome z płyt styropianowych EPS100-038 gr.5 cm-1,2 m2, w-wy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.50 mm-35,51 m2,zbrojenie siatką stalowa-110,35 m2,posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowe 30 x 30 cm-3,18 m2, posadzki z desek posadzkowych-45,01 m2,posadzki z paneli podłogowych-18,35 m2,izolacje poziome z wełny mineralnej-78,08 m2, izolacje z folii paro przepuszczalnej-78,08 m2,wykonanie sceny drewnianej z bali 14 x 14 cm- 1,72 m2, 6.elementy kowalsko - ślusarskie i inne elementy-balustrady schodowe z prętów stalowych 0,93 m, pochwyty dla osób niepełnosprawnych-0,596 szt.7.roboty malarskie- 2-krotne malowanie farbą podłoży gipsowych wraz z gruntowaniem-266,75 m2, 2-krotne malowanie zwykłe farba olejną lub ftalowa tynków wewn. Bez szpachlowania -75,89m2, lakierowanie sceny drewnianej 3-krotne-1,7m2. 8.elewacja - docieplenie i roboty wykończeniowe zewnętrzne - docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.10 cm, metodą lekką-mokra-58,65 m2, analogicznie lecz o gr,2 cm-9,83 m2, docieplenie narożników wypukłych -36,6 m,( kolor grupa I)licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian-4,2 m2, obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanejgr-0,70mm-połysk-2,69m2,elementy wykończeniowe typ siding-podsufitka-28,26m2,kratki wentylacyjne 14 x 14 cm/b/żaluzji-szt.7,152 I. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1.przyłacze kanalizacyjne z rur PCV śr.zew.160-0,006 km, 2.przyłącze wodociągowe z rur (PE,PEHD) o śr.zew.63 mm - 0,002km,zasuwa typE z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PCV i PE-kpl.wodomierz skrzydełkowy o śr.nominalnej 32 mm-kpl.zawory kołnierzowe,zwrotne,klapowe o śr.nominalnej50-80mm 1szt. Zawory przelotowe i zwrotne instal. wodociągowych z rur stalowych o śr.nominalnej 40 mm-1 szt.chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin -0,149 m2,rury ochronne PE o śr. Do 110 mm w wykopie-0,149 m,próba szczelności sieci wodociągowych - próba -0,149, oznakowanie trasy- na słupku betonowym - kpl.0,149 m3.instalacja wodociągowa- z rur polipropylenowych o śr. zewn.20mm - 29,204m,o śr.zewn.25 mm-6,109m,o śr.zewn.-32 mm-3,129m, o śr.zewn.40 mm-5,662m,o śr.zewn.50 mm-1,341m,o Sr.zewn63 mm-1,192 m, rurociągi instal.wodoc.z rur stal.ocynk o Sr. Nom.32 mm-3,278 m, o Sr.40 mm o poł.gwintow.-1,937m,odpowiednio izolacje do średnic 54-70 mm otulinami jednowarstwowymi -1,937 m, dla średnic 28-48 mm otulinami-15,347m, dla średnic 12-22 mm warstwą jednowarstwową-35,313m, szafki hydrantowe- wnekowe-szt.0,298, zawory przelotowe o średnicach nominalnych, baterie umywalkowe, zawory czerpalne,próba szczelności, przebicia otworów w ścianach,wykucie bruzd w ścianach-szczegółowe opisy w załączonych przedmiarach, 4.instalacja kanalizacyjna-wykucie bruzd w ścianach,montaż umywalek,pojedynczych porcelanowych,montaż czyszczaków- szczegółowe opisy w załaczonych przedmiarach 5.instalacja gazowa na gaz płynny PROPAN-bateria butli gazu płynnego propan 3 x 33 kg,połączenie butli z instalacją,kurek gazowy z końcówką do węża-szt.0,745, -szczegółowy opis w przedmiarze robót,6.instalacja c.o.-rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śrenicy 15 mm,-55,875m, o śr.18 mm-14,006m.o śr.22 mm-6,258m, o śr.28 mm-14,604m,o śr. 35 mm-5,811m, próby szczelności instal.z rur stalowych i miedzianych-98,936 m,grzejniki stalowe dwupłytowe,trzypłytowe,zawory grzejnikowe,przelotowe - szczegółowy opis w załaczonych przedmiarach robót,7.kotłownia-kocioł o mocy 105 kW - jeden wspólny kocioł dla ogrzewania pomieszczeń WDK i OSP, szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze robót J.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - WEWNETRZNEJ 1.tablica rozdzielcza T1-wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,2.tablica rozdzielcza T2- wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,3.tablica rozdzielcza T3- wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,4.tablica rozdzielcza TK- wykucie wnęk w ścianach, tynkowanie wnęk, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem,5.W.L.Z. wewnętrzna linia zasilająca- szczegółowy opis w przedmiarze robót,6 i 7.montaż oświetlenia wewnętrznego- montaż osprzętowienia i gniazd wtykowych-oprawy świetlówkowe powyżej 120 W- 23 szt, montaż przekaźników -moduł awaryjny z autostartem, 8.instalacja siły-podłączenie silników w obudowie-kable 4-ro żyłowe Cu do 6mm2,-syrena alarmowa(własność inwestora)9.instalacja wyrównawcza-przewody izolowane,10.instalacja odgromowa-montaż uziomów-29,949 m,osłon przewodów uziemiających-szt.1,490,11.pomiary-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania-próby,K.ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ZEWNĘTRZNEJ 1.przebudowa linii energetycznej Nn i budowa przyłącza kablowego do budynku-układanie kabli energetycznych na słupach betonowych-0,596m,układanie kabli w rowach -2,682m,złącza kablowe typ ZK1a 299A-kpl.skrzynki i rozdzielnice-kpl.montaż uziomów poziomych -2,98m,demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup,demontaż słupów żelbetowych linii nn pojedynczych i rozkracznych,montaz i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym linii napowietrznej nn o dłg.żerdzi 12,0m,montaż przewodów o przekroju do 50 mm2- dla nn-0,013km, szczegółowy opis w przedmiarze robót,L. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ 1. wykonanie zbiornika na ścieki-szczegółowy opis w przedmiarze robót-zbiornik wspólny dla cz.wdk i osp. Przedmiot robót wykonawcy szczegółowo opisany jest w projekcie budowlanym, rysunkach, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót - (załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) stanowiącym integralną część ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zamieszczonego na platformie licytacji elektronicznej Nr ogłoszenia L-195-2013..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.03.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych zał.nr.2wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,co najmniej 1 jednej usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego,wielobranżowego polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót związanych z remontembudową dla branzy konstrukcyjnobudowlanej,sanitarnej,elektycznej zal nr 8 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży konstrukcyjnobudowlanej,pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora nadzoru,jedna osoba z uprawnieniami branży elektrycznej, jedna osoba branży sanitarnej,odpowiedzialnych za świadczenie usług kontrolę jakości wykonywanych przez wykonawcę robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,zal nr.4oświadczenie, że osoby, wymienione w załączniku nr4,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodne z Prawem budowlanym tzn każdy z inspektorów poszczególnych branż musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zał.nr.5ubezpieczenie od OC inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż,minimum na kwotę100.000 zł.każdy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunkuspełnia lub nie spełnia. pełnomocnictwo dla lidera podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu,jeżeli wymieniona osoba/osoby nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zał.nr.5 wykonawca,który wylicytuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu pisemną ofertę na przedmiot zamówienia, potwierdzającą wylicytowaną cenę kompleksowej usługi. Dopuszcza się rozliczenia częściowe, proporcjonalnie do rozliczeń częściowych robót budowlanych. Należy uwzględnić konieczność spotkań w trakcie przeglądów obiektu w okresie gwarancyjnym, po zakończeniu robót tj do 31.03.2017 r.Obowiązki wykonawcy 1Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego art. 25 i art. 26 ustawy( Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późń.zm) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzezreprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o realizację inwestycji,sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,kontrolowanie rozliczeń budowy. 2Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót. W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do 1.dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami, 2.koordynowanie dla branży konstrukcyjnobudowlanej prac pomiędzy specjalnościami sanitarnymi i elektrycznymi i dokonywanie ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji,3.sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,4.kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,5.kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy,6.wydawanie kierownikowi om budowy lub kierownikowi om robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badan, także wymagających odkrycia robót lub elementów,7.żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,8.wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 9.uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,10.potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 11.sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu12.sprawdzanie protokołu odbioru w zakresie rzeczowym i rachunkowym 13.uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych 14.dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych15.w zakresie odbioru końcowego inwestycji a dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowychb dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowycpowiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego d uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego e zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru16.przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy17.wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji, 18.Wykonawca jest zobowiązany do wizyt terenu budowy co najmniej raz w tygodniu, lub częściej w razie potrzeby, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. Dokumentywymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę y uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione w ogłoszeniu, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postepowaniu, metodą warunku spełnia nie spełnia. Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji.Dokładny dzień i godzina licytacji elektronicznej zostaną podane w zaproszeniu.Licytacja jednoetapowa i zakończy się po upływie 60 minut od momentu jej otwarcia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiana stawki i kwoty podatku VAT, określonego w wynagrodzeniu brutto stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów wprowadzających zmiany.Zmiana osoby Wykonawcy z przyczyn losowych Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Strona, która występuje z propozycją zmiany,zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę (projekt umowy zał.nr.7)

Termin związania ofertą

15dni(od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcydopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jakoWykonawca. Wykonawca,aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne komputer klasy PC lub równoważny z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet,zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie minimalna różnica między kolejnymi ofertami wartość 2.000 zł brutto.7 Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 27.000 zł brutto.8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert,z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-07-03 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka,w sekretariacie,pokój nr.11.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-07-11 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-07-11 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego zal nr 7 www.gminaszastarka.pl bip w zakładce przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła