Licytacja L-317-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-317-2010 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-719
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

360658 - 2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-24 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Wymienione w wykazie asortymentu objętego zamówieniem - znaki towarowe i nazwy producentów dotyczą towaru powszechnie dostępnego na rynku, zaś ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, określających parametry tych materiałów, ma jedynie na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego zamawianych materiałów eksploatacyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności produktów spoczywa na wykonawcy. 3. Część urządzeń Zamawiającego, w których wykorzystywane będą zamawiane materiały eksploatacyjne, jest w okresie gwarancyjnym. W związku z tym, wykonawca składający ofertę równoważną w postaci zamienników, przejmie na siebie zobowiązanie finansowe (wszelkie koszty ekspertyzy rzeczoznawcy oraz naprawy zleconej przez Zamawiającego) w przypadku uszkodzenia sprzętu w wyniku zastosowania materiału eksploatacyjnego innego producenta niż zaleca producent sprzętu. 4. Termin ważności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia. 5. Wszystkie dostarczone materiały muszą być objęte gwarancją, nie krótszą niż 12 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru. 6. W przypadku dostarczenia towaru o nienależytej jakości i niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowej jego wymiany, na własny koszt. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości dostaw do wysokości 20% wartości podpisanej w drodze niniejszego postępowania umowy. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych: 1.Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały eksploatacyjne objęte przedmiotowym zamówieniem były: -fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, w I gatunku. Za fabrycznie nowy nie uznaje się materiału, którego pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. -muszą posiadać fabryczne opakowanie, w szczelnej folii i nowym opakowaniu kartonowym, nie noszące śladów otwierania, wolne od wad technicznych, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany materiał, termin jego ważności, znak firmowy, określenie pochodzenia oraz informację o typach urządzeń dla których są przeznaczone oferowane materiały eksploatacyjne (informacje o typach urządzeń powinny być trwale naniesione na opakowaniu - Zamawiający nie dopuszcza stosowania naklejek z przedmiotowymi informacjami). - wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne o maksymalnej pojemności dla danego typu i producenta drukarki, urządzeń. -zamawiający dopuszcza zastosowanie części i materiałów odzyskanych z programów zwrotu i recyklingu materiałów eksploatacyjnych danego producenta przy obowiązkowym umieszczeniu powyższej informacji (nadruk fabryczny) na opakowaniu w języku polskim lub języku angielskim. ¬-fabrycznie dostosowane do urządzeń wyprodukowanych na potrzeby rynku europejskiego. 2. Pod pojęciem materiały eksploatacyjne równoważne (zamienniki) rozumie się: -zamienne materiały eksploatacyjne innego producenta niż producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, spełniające wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane przez Zamawiającego, a od opisu przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego różnią się znakiem firmowym, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. -zamienniki muszą być równoważne materiałom oryginalnym. Równoważność ta oznacza w szczególności, iż zapewniają one jakość oraz wydajność wydruku/kopiowania co najmniej dorównującą oryginalnym materiałom eksploatacyjnym, których oznaczenie kodowe i rodzaj podano w opisie przedmiotu zamówienia. 3.W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczenie, że - oferowane materiały eksploatacyjne są nowe oraz spełniają techniczne wymogi sprzętu do którego mają być zastosowane, ich używanie nie spowoduje uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia tego sprzętu oraz, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw urządzeń powstałych w wyniku zastosowania materiału eksploatacyjnego innego producenta niż zaleca producent urządzenia - zał. nr 7 do ogłoszenia. WYKAZ ASORTYMENTU OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM: Toner do ksero: Toshiba 4520c e-studio T-FC28CE-K czarny / lub równoważny - 3 szt; Toner do ksero: Toshiba 4520c e-studio T-FC28CE-C niebieski / lub równoważny - 3 szt; Toner do ksero: Toshiba 4520c e-studio T-FC28CE-M czerwony / lub równoważny - 3 szt; Toner do ksero: Toshiba 4520c e-studio T-FC28CE-Y żółty / lub równoważny- 3 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6470 A czarny / lub równoważny - 4 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6471 A błekitny / lub równoważny - 4 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6472 A żółty / lub równoważny - 4 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6473 A purpurowy / lub równoważny 4 szt; - Toner do drukarki: HP LaserJet P2055dn CE 505Aczarny / lub równoważny - 3 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6470 A czarny / lub równoważny- 8 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6471 A błekitny / lub równoważny - 8 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6472 A żółty / lub równoważny - 8 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6473 A purpurowy / lub równoważny - 8 szt; Toner do drukarki: HP LaserJet P2055dn CE 505A czarny / lub równoważny - 12 szt; Toner do drukarki: HP LaserJet 2015dn Q 7553X czarny / lub równoważny - 25 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 736 C 734A1 KG czarny / lub równoważny - 7 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 736 C 734A1 YG żółty / lub równoważny - 7 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 736 C 734A1 MG czerwony / lub równoważny - 7 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 736 C 734A1 CG niebieski / lub równoważny - 7 szt; Toner do ksero: Nashuatec SP 3200 SF Aficio / lub równoważny - 2 szt; Toner do ksero: Develop ineo+ 353 TN-314 Black / lub równoważny -3 szt; Toner do ksero: Develop ineo+ 353 TN-314 Cyan / lub równoważny - 3 szt; Toner do ksero: Develop ineo+ 353 TN-314 Mageneta / lub równoważny- 3 szt; Toner do ksero: Develop ineo+ 353 TN-314 Yellow / lub równoważny -3 szt; Toner do drukarki: HP LJ CP 2025 - CC 530A czarny / lub równoważny - 6 szt; Toner do drukarki: HP LJ CP 2025 - CC 531A niebieski / lub równoważny - 6 szt; Toner do drukarki: HP LJ CP 2025 - CC 532A żółty / lub równoważny - 6 szt; Toner do drukarki: HP LJ CP 2025 - CC 533A czerwony / lub równoważny - 6 szt; Toner do drukarki: HP OfficeJet H 470wbt - czarny / lub równoważny - 6 szt; Toner do drukarki: HP OfficeJet H 470wbt - kolor / lub równoważny - 6 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6470 A czarny / lub równoważny - 15 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6471 A błekitny / lub równoważny - 10 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6472 A żółty / lub równoważny - 10 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet 3600 Q6473 A purpurowy / lub równoważny - 10 szt; Toner do drukarki: HP LaserJet 2015dn Q 7553X czarny / lub równoważny - 28 szt; Toner do drukarki: HP LaserJet 1320 Q 5949 A / lub równoważny - 13 szt; Toner do faksu: Panasonic KX-FLB 813 / lub równoważny - 4 szt; Toner do faksu: Panasonic KX-FLM 553 / lub równoważny - 2 szt; Toner do ksero: Kyocera-Mita TK-410 / lub równoważny - 4 szt; Toner do drukarki: HP LaserJet P2055dn CE 505Aczarny / lub równoważny - 5 szt; Toner do ksero: Olivetti d-copia 1800 / lub równoważny - 5 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet CP2025dn czarny / lub równoważny - 3 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet CP2025dn błękitny / lub równoważny- 3 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet CP2025dn żółty / lub równoważny - 3 szt; Toner do drukarki: HP Color LaserJet CP2025dn purpurowy / lub równoważny - 3 szt; Toner do drukarki: HP LaserJet P2055dn CE 505Aczarny / lub równoważny - 3 szt; Toner do ksero: Olivetti d-copia 1800 / lub równoważny - 3 szt; Bęben do faksu: KX FA 78 Panasonic KX-FLB578 / lub równoważny - 4 szt; Tusz do drukarki: 6657/ HP DJ 5500 / 5652 / 3650 kolor / lub równoważny - 8 szt; Tusz do drukarki: 6656/HPDJ 5500 / 5652 czarny / lub równoważny- 10 szt; Tusz do drukarki: C 8727 do HP 3650 / 3420czarny / lub równoważny- 6 szt; Tusz do drukarki: C 8728 do HP 3320/3650/3420 kolor / lub równoważny - 2 szt; Toner do drukarki: CE 505A- do HP LJ 2055 DN / lub równoważny - 50 szt; Toner do urządzenia wielofunkcyjnego: B0740 - Olivetti d-copia 284 MF / lub równoważny - 20 szt; Toner do drukarki: HP LJ 4 L/ 4 P HP 92274 A / lub równoważny - 4 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 543 DN czarny/ lub równoważny- 6 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 543 DN czerwony / lub równoważny- 4 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 543 DN niebieski / lub równoważny- 4 szt; Toner do drukarki: Lexmark C 543 DN żółty / lub równoważny- 4 szt; Toner do ksero: BIZ HUB C 360 Konica Minolta czarny / lub równoważny - 6 szt; Toner do ksero: BIZ HUB C 360 Konica Minolta czerwony / lub równoważny - 4 szt; Toner do ksero: BIZ HUB C 360 Konica Minolta niebieski / lub równoważny - 4 szt; Toner do ksero: BIZ HUB C 360 Konica Minolta żółty / lub równoważny - 4 szt; Toner do drukarki: HP 3600 Color LaserJet- czarny- Q6470 A z tonerem ColorSpfere / lub równoważny - 35 szt; Toner do drukarki: HP 3600Color LaserJet- błękitny- Q6471 A z tonerem ColorSpfere / lub równoważny - 20 szt; Toner do drukarki: HP 3600Color LaserJet- żółty- Q6472A z tonerem ColorSpfere / lub równoważny - 20 szt; Toner do drukarki: HP3600 Color LaserJet- purpurowy- Q6473 A z tonerem ColorSpfere / lub równoważny - 26 szt;.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.12.40.00-4

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 15.12.2010.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: posiadanie przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów lub kserokopiarek, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN (brutto) 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia. Do wniosku należy dołączyć wypełniony i podpisany Wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowiący część Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 do ogłoszenia, a w przypadku oferowania materiałów równoważnych także oświadczenie, że oferowane materiały eksploatacyjne są nowe oraz spełniają techniczne wymogi sprzętu do którego mają być zastosowane, ich używanie nie spowoduje uszkodzenia lub przyspieszonego zużycia sprzętu oraz, że Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw urządzeń powstałych w wyniku zastosowania materiału eksploatacyjnego innego producenta niż zaleca producent urządzenia - zał. nr 7 do ogłoszenia. Dokumenty są udostępnione na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dot. wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zamowienia.mazovia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę materiałów eksploatacynych do drukarek, faksów i kserokopiarek będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek 127.700,00zł. PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-24 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-24 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi zał. nr 5 do ogłoszenia i jest dostępny na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Formularz ofertowy - zał. nr 4 do ogłoszenia - dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl podając w nim ceny jednostkowe i łączną cenę brutto za realizację zamówienia. Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. 6. Załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jest wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO, PO KL, PROW, KSOW, PO RYBY.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła