Licytacja L-330-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-330-2012 - Środki higieniczne i środki czystości

I. Dane zamawiającego

Nazwa: O/ZUS Biłgoraj, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Adres pocztowy: Kościuszki 103
Miejscowość: Biłgoraj, Kod pocztowy: 23-400
Tel.: (084) 688 12 02, Faks: (084) 686 69 74
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

429398-2012

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Środki higieniczne i środki czystości
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Nawa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ODDZIAŁU ZUS W BIŁGORAJU. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków higienicznych i środków do utrzymania czystości dla całego Oddziału ZUS w Biłgoraju. 2. Wykaz i szczegółowy opis zamawianych środków higienicznych i środków do utrzymania czystości: 1) Ręcznik papierowy z przeznaczeniem do toalet o dużej częstotliwości użytkowania, jednowarstwowy, gofrowany, składany w „Z”, wykonany z makulatury bielonej, wymiar wsadu mieszczący się w dozownikach o wymiarach 25 cm x 23 cm, gramatura min. 40 g/ m2, rozmiar listka dopasowany do wymiaru dozownika nie mniejszy niż 230 x230 mm, cechy użytkowe: zapach neutralny zarówno na sucho jak i po namoczeniu w wodzie, chłonny (dobrze absorbujący wodę z zamoczonych rąk), nie może się rozpadać przy osuszaniu zamoczonych w wodzie rąk, spoisty (nie może się rozdzierać ani wydzierać przy dozowaniu jedną ręką z podajnika zarówno suchą jak i zmoczoną w wodzie, nie może barwić ani na sucho ani po namoczeniu, CPV 33763000-6, zakres zamówienia – 5 000 000 listków. 2) Papier toaletowy z przeznaczeniem do toalet o dużej częstotliwości użytkowania, jednowarstwowy makulaturowy w rolce, średnica rolki min. 180 mm, szerokość rolki 90 – 95 mm, waga min. 0,5 kg, długość rolki min. 145 m, gramatura min. 37g/m2 . Cechy użytkowe: nie może tracić gramatury na całej swej długości i szerokości, o neutralnym zapachu, chłonny, spoisty (nie może się łatwo rozdzierać) CPV 33761000-2. Ilość – 9 000 szt. 3) Ręcznik papierowy w rolce do zastosowań kuchennych i nie tylko, biały, celulozowo – makulaturowy, nie pylący, wytrzymały i chłonny, 2 warstwowy (2 x min. po 48 listków w rolce), gramatura min. 23 g/ m2 , wymiary listka min. 220x250 mm, średnica rolki 120 mm, CPV 33763000-6. Ilość – 3 000 szt. 4) Prześcieradło lekarskie – jednorazowe wykonane z celulozy, gramatura min 22 g/ m2 dwuwarstwowe, do wykorzystania jako podkłady higieniczne na kozetki w kolorze białym, wymiary 50 cm x min. 80 m średnica rolki min. 140 mm, CPV 33198000-4. Ilość – 160 szt. 5) Mydło w płynie do wszystkich rodzajów skóry, o delikatnym zapachu, z dodatkiem gliceryny, do częstego mycia rąk, nie powodujące wysychania skóry, pH 5,5 zawierające biodegradowalne środki myjące, w pojemnikach po 5 l., z możliwością wyboru zapachu spośród min. 3 oferowanych CPV 33711900-6. Ilość – 475 szt. 6) Rękawice robocze bawełniane ochronne gęsto tkane, gumowane od strony roboczej w formie mikronakrapiania, rozmiar XL, długość minimum 24 cm CPV 18141000-9. Ilość – 100 par. 7) Rękawice robocze ochronne gęsto tkane, gumowane od strony roboczej, rozmiar XL, długość minimum 24 cm CPV 18141000-9. Ilość – 80 par. 8) Środek o właściwościach konserwujących, smarujących czyszczących i penetrujących o pojemności min. 200 ml CPV 09210000-4. Ilość – 20 szt. 9) Środek do chemicznego udrażniania rur i syfonów w instalacjach sanitarnych, kratek ściekowych, urządzeń sanitarnych, o poj. min. 500 ml w płynie, zawierający substancje o działaniu bakteriobójczym CPV 24955000-3. Ilość – 20 szt. 10) Chlorek magnezu w opakowaniach 25 kg CPV 24312120-1. Ilość – 70 szt. 11) Wkład do odświeżacza powietrza do samochodu typ AMBI-PUR (Zamawiający posada na wyposażeniu samochodów oprawy do tego typu odświeżaczy) lub produkt równoważny umożliwiający funkcjonowanie wkładu w oprawie odświeżacza AMBI-PUR, co najmniej trzy zapachy do wyboru CPV 39811110-4. Ilość – 24 szt. 12) Gąbka (o wymiarach min. 10 cm x 20 cm x 8) cm do mycia karoserii samochodów CPV 39224320-7. Ilość – 10 szt. 13) Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych – Letni, poj. 5l o przyjemnym zapachu CPV 39831500-1. Ilość – 25 szt. 14) Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych – Zimowy o deklarowanej temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż – 22C (-22 C i niżej tj. -23 C, -24 C itd.), poj. 5l o przyjemnym zapachu CPV 39831500-1. Ilość – 40 szt. 15) Szczotka z naturalnym włosiem, dł. włosia min. 5 cm, w oprawie drewnianej z rączką o długości całkowitej min 50 cm i szerokości szczotki min. 4,5 cm CPV 39224200-0. Ilość – 9 szt. 16) Szampon z woskiem do mycia karoserii samochodowych poj. min. 750 ml, CPV 39831500-1. Ilość – 12 szt. 17) Płyn do mycia szyb samochodowych ze spryskiwaczem poj. min. 500 ml. CPV 39831500-1. Ilość – 26 szt. 18) Odmrażacz do zamków samochodowych CPV 24951310-1. Ilość – 13 szt. 19) Łopaty do śniegu z mocnego sztywnego tworzywa sztucznego z okuciem metalowym zgarniacza, z jednym trzonkiem drewnianym zakończonym uchwytem plastikowym lub metalowym CPV 39237000-2. Ilość – 12 szt. 20) Dozownik na mydło w płynie, pojemność zbiornika 1l, z prostym niezawodnym mechanizmem dozującym, zamykany na kluczyk, ze wskaźnikiem zużycia, wykonany z twardego (nie wyginającego się) tworzywa w kolorze białym CPV 39831700-3. Ilość – 20 szt. 21) Dozownik na papier toaletowy w rolce, wykonany z twardego tworzywa, ze wskaźnikiem zużycia, kolor biały – umożliwiający eksploatację produktu z sekcji II określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pkt 2 ppkt 2) ogłoszenia CPV 42968300-2. Ilość – 30 szt. 22) Dozownik na ręczniki papierowe składane typ „Z”, pojemność min. 500 szt. listków, zamykany na kluczyk, ze wskaźnikiem zużycia, umożliwiający eksploatację produktu z sekcji II określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pkt 2 ppkt 1) ogłoszenia CPV 42968300-2. Ilość – 18 szt. 23) Proszek dedykowany wyłącznie do prania tkanin (wszelkich) białych, waga pojedynczego opakowania minimum 3kg. CPV 39831000-6. Ilość – 2 szt. 24) Proszek dedykowany wyłącznie do prania tkanin (wszelkich) kolorowych, waga pojedynczego opakowania minimum 3 kg CPV 39831000-6. Ilość – 2 szt. 25) Chlorek wapnia w opakowaniach 25 kg CPV 24312120-1. Ilość – 30 szt. 26) Płyn do mycia naczyń posiadający właściwości myjące zarówno w ciepłej jak i w zimnej wodzie, biodegradowalny w opakowaniach nie mniejszych niż 1000g CPV 39832000-3. Ilość – 10 szt. 27) Worki z grubej folii na odpady (karton, szkło, aluminium) pojemność min. 160l, z folii LDPE ze zgrzewem dolnym i bocznymi zakładkami, kolor nieprzeźroczysty, rolka zawierająca co najmniej 10 szt. CPV 19520000-7. Ilość – 80 szt. 28) Specjalistyczny środek impregnujący do okładzin z kamienia naturalnego tj. granitu chroniący przed plamami z olejów, tłuszczów i wody, wgłębnie penetrujący bez tworzenia na powierzchni powłoki, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, kolor bezbarwny, poj. pojedynczego opakowania nie mniej niż. 1 litr, wydajność nie mniej niż 28 m2 / litr przy powierzchniach polerowanych jedna warstwa, przydatność do użycia od daty produkcji nie mniej niż 36 miesięcy, gęstość nie mniej niż 0,82 g/ cm3, trwałość powłoki na zewnątrz 5-8 lat, środek ma gwarantować przepuszczalność pary wodnej oraz nie zwiększać poślizgu powierzchni impregnowanego granitu, dostarczony środek musi posiadać co najmniej 24 miesięczny okres na wykorzystanie przez zamawiającego, CPV 39820000-6. Ilość – 4 szt. 29) Pasta BHP w żelu do mycia rąk, biodegradowalna w opakowaniach nie mniejszych niż 500g, CPV 39813000-4. . Ilość – 6 szt. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości środków (określonych dla poszczególnych asortymentów) oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach (mniej lub więcej) w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym (szczegółowym) składanym po zamknięciu licytacji jako zał do umowy.. 4. Zmiany ilościowe w poszczególnych asortymentach środków mogą być dokonywane jedynie w ramach maksymalnej wartości umowy. 5. Przedłożone przez Wykonawcę próbki na podstawie których dokonana zostanie ocena zgodności oferowanych środków z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zatrzyma do celów porównawczych i dowodowych do końca trwania umowy. 6. Zamawiający dopuszcza środki higieniczne i środki do utrzymania czystości równoważne opisywanym pod warunkiem, że środki oferowane jako równoważne będą przedstawiać parametry / wymiary, waga, pojemność, oraz cechy użytkowe/ odpowiadające parametrom i właściwościom środków określonych przez Zamawiającego. 7. UWAGA: Wykonawca oferujący środki higieniczne i środki do utrzymania czystości równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do WYKAZANIA, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia poprzez załączenie np. specyfikacji technicznych producenta, atestów, wyników badań, oryginalnych opakowań producenta określających parametry produktu zgodnie z opisem przedmiotu lub inne dokumenty w inny sposób potwierdzające te parametry lub właściwości. 8. Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie wymaga w opisie szczególnych cech poza przeznaczeniem wówczas wystarczająca jest sama złożona próbka. 10. W odniesieniu do środków określonych w sekcji II określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pkt 2 ppkt 6), 7), 11), 12), 15), 18), 19), 23), 24) i 27) ogłoszenia zamawiający nie wymaga w ogóle dokumentów i dokona oceny wyłącznie w oparciu o złożoną próbkę. 11. W odniesieniu do środków określonych w sekcji II określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pkt 2 ppkt 10)i 25) ogłoszenia ze względu na znaczną wagę zamawiający nie wymaga próbki a jedynie dokumentu. 12. OFEROWANE ŚRODKI WINNY BYĆ DOBREJ JAKOŚCI ORAZ POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI ORAZ BEZPIECZNE (ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM) DLA CZŁOWIEKA. 13. Wykonawca oferując poszczególne asortymenty środków higienicznych i środków do utrzymania czystości we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określa dla każdego asortymentu producenta oraz nazwę handlową asortymentu pod jaką dany producent oferuje go na rynku. Wszelkie rozbieżności w relacji producent – nazwa handlowa produktu w szczególności oferowanie wyrobów jednego producenta pod nazwą handlową innego polegające na korzystaniu z marki drugiego będzie traktowane jako działanie niezgodne z ustawą w szczególności jako czyn nieuczciwej konkurencji i Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu. 14. Załączane do wniosku próbki poszczególnych asortymentów winny być składane w oryginalnych opakowaniach. 15. Wykonawcy wykluczeni lub nie wybrani zobowiązani są do odebrania złożonych próbek na własny koszt w ciągu 30 dni od dnia w którym bezczynnie upłynął okres na składanie odwołań. 16. Próbki najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku licytacji zostaną zatrzymane u Zamawiającego do celów porównawczych i kontrolnych na okres trwania umowy. W przypadku gdy okres trwałości danej próbki będzie się kończyć zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia identycznej próbki a próbka z upływającym okresem trwałości zostanie przekazana do zużycia. Po zakończeniu umowy wykonawca zobowiązany będzie do odbioru złożonych próbek lub zaliczenia ich w poczet umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.76.30.00-6
Dodatkowe przedmioty 33.76.10.00-2
33.19.80.00-4
33.71.19.00-6
18.14.10.00-9
09.21.00.00-4
24.95.50.00-3
24.31.21.20-1
39.81.11.10-4
39.22.43.20-7
39.83.15.00-1
39.22.42.00-0
24.95.13.10-1
39.23.70.00-2
39.83.17.00-3
42.96.83.00-2
39.83.10.00-6
39.83.20.00-3
19.52.00.00-7
39.82.00.00-6
39.81.30.00-4

Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a)oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a)oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a)oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a)oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: a)oświadczy że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty
Oprócz próbek należy złożyć dokumenty (tj. np.: opisy producenta środków, karty techniczne producenta lub karty charakterystyk) w celu potwierdzenia że środki które wykonawca oferuje są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy nie mogą dotyczyć treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego opisu. 2. Nie stanowi zmiany istotnych postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego na który jest regulowane wynagrodzenie). 2) zmiany danych teleadresowych, 3) wystąpienie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 w zakresie wskazanym w opisie. 4) Zmiana osób upoważnionych do kontaktu w zakresie realizacji umowy 3. Zmiana umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji określonych w ust. 4 wymaga każdorazowo zgody zamawiającego i wykonawcy i może być dokonana wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 4. Dopuszcza się poniższe zmiany zawartej umowy tj.: 1) Zmiany wynikające ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia: zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku zaoferowanych środków o parametrach wskazanych w niniejszym opisie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych środków; b) konieczność stosowania innych środków ze względu na zmiany obowiązującego prawa; Zmiany, o których mowa w lit a) i b) nie mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany środków na które wymagane było posiadanie określonych prawem atestów, świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie atesty, świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec środków zastępujących te oferowane we wniosku. 2) Zmiany organizacji spełnienia dostaw a) Zmiana zasad dokonywania dostaw środków, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów, które obciążałyby zamawiającego b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 3) Pozostałe zmiany a) wystąpienie jednokrotnie lub wielokrotnie siły wyższej np. klęski żywiołowej uniemożliwiającej wykonanie w terminie przedmiotu umowy zgodnie ze instrukcją. Wówczas termin wykonania przedmiotu zamówienia można przesunąć o czas niezbędny do należytego jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W takim przypadku wykonawca musi na piśmie przedstawić i udowodnić zaistnienie powyższych okoliczności.

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i następnie zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość składania postąpień będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. brutto. 5. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień” 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-11-08 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

O/ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj Sala Obsługi Klienta w okienku INFORMACJA OGÓLNA - Dziennik Podawczy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA nr ……………………………………….. zawarta w dniu .. pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP 521 30 17 228, REGON: 000017756 reprezentowanym przez : Zbigniewa Wasąga – Dyrektora Oddziału ZUS w Biłgoraju na podstawie udzielonego przez Prezesa ZUS w dniu 30.03.2011r. pełnomocnictwa nr 320/DLP/2011 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a przedsiębiorcą .. działającym pod firmą.. z siedzibą w .., NIP: .., REGON: działającą na podstawie .. pod numerem .., prowadzonego przez ... reprezentowaną przez: 1. . zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej o której mowa w art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa środków higienicznych oraz środków do utrzymania czystości dla Oddziału ZUS w Biłgoraju zgodnie z ogłoszeniem oraz opisem przedmiotu zamówienia i złożonym formularzem cenowym (szczegółowym) z dnia .., stanowiącym jako zał. Nr 1 integralną część umowy. § 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest Dostawa środków higienicznych oraz środków do utrzymania czystości dla Oddziału ZUS w Biłgoraju zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym jako zał. Nr 2 integralną część niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości środków (określonych dla poszczególnych asortymentów) oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach (mniej lub więcej) w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w zał. nr 1. 3. Zmiany ilościowe w poszczególnych asortymentach środków mogą być dokonywane jedynie w ramach maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Przedłożone przez Wykonawcę próbki na podstawie których dokonano oceny zgodności oferowanych środków z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zatrzyma do celów porównawczych i dowodowych do końca trwania umowy. 5. Zatrzymane próbki asortymentów w momencie wygasania umowy Zamawiający przejmie po cenach określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy (i wliczy do ogólnej wartości umowy) lub zwróci Wykonawcy. 6. W przypadku gdy data przydatności do użycia którychkolwiek próbek środków kończyć się będzie wcześniej wówczas Zamawiający przekaże je do zużycia z zastrzeżeniem, że Wykonawca uprzednio będzie zobowiązany dostarczyć jako próbki środki identyczne z tymi, które zostaną przekazane do zużycia. § 2 Zobowiązania stron 1. Zobowiązania wykonawcy: 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o warunki określone w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia oraz nieniejszej umowie. 2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać środki higieniczne i środki do utrzymania czystości z podziałem na poszczególne asortymenty wg cen i parametrów określonych w zał. nr 1 do umowy, po uprzednim pisemnym, faksowym lub e-mailem zapotrzebowaniu ilościowym na poszczególne asortymenty. 3) Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie dostarczać zamówiony towar w terminie maksymalnym do 10 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania. 4) Jeżeli podczas odbioru dostarczanego towaru Zamawiający stwierdzi, że towar jest złej jakości zostanie on zwrócony Wykonawcy a Zamawiający nie ureguluje za niego należności natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany w terminie maksymalnym do 5 dni. 5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Zamawiającego środki higieniczne i środki do utrzymania czystości z minimalnym terminem przydatności do użycia nie krótszym niż połowa okresu przydatności dla danego produktu określona przez jego producenta. 6) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie. 7) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłową realizacją obowiązków przez pracowników wykonawcy ponosi wyłącznie wykonawca. 8) Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów pod podanymi w umowie danymi kontaktowymi. 2. Zobowiązania Zamawiającego: 1) Zamawiający dokona zapłaty za każdorazową realizację dostawy partii zamówionych środków określonych przedmiotem umowy na zasadach i w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy po uprzednim pisemnym potwierdzeniu odbioru przez upoważnionego pracownika. 2) Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie w zależności od potrzeb dokonując zamówień środków nie rzadziej jak raz na kwartał. 3) Zamawiający w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu z osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów pod podanymi w umowie danymi kontaktowymi. § 3 Zasady rozliczeń 1. Maksymalna wartość realizacji niniejszej umowy brutto z VAT wynosi: . zł. (słownie złotych: ..) 2. Maksymalna wartość umowy określona w ust. 1 stanowi kwotę do której będzie realizowana niniejsza umowa i nie może ona ulec zmianie w okresie jej trwania. 3. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów przedmiotu umowy określone w zał. nr 1 nie mogą ulec zmianie w okresie trwania niniejszej umowy. 4. Ceny jednostkowe brutto w poszczególnych asortymentach określone w zał. nr 1 do umowy zawierają wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia określonego w zał. nr 2 tj. w szczególności podatek VAT, wszelkie koszty związane z zakupem, transportem do zamawiającego, ubezpieczeniem w czasie transportu i rozładunkiem u zamawiającego w miejsce wskazane przez magazyniera. 5. Zapłata za zrealizowanie każdej dostawy partii zamówionych środków nastąpi po uprzednim odbiorze tych środków przez Zamawiającego pisemnym protokółem odbioru. 6. Zamawiający ureguluje należność za każdorazowe zrealizowanie partii zamówionych środków dokonując przelewu na wskazane przez „Wykonawcę” konto bankowe kwoty zobowiązania w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. 7. Bieg terminu zapłaty za każdorazową dostawę zamówionej partii środków nie może się rozpocząć wcześniej niż dzień pisemnego odbioru przez zamawiającego tej partii zamówienia. 8. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 9. Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawiać w sposób określony poniżej: NIP 521-30-17-228 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 103 23 – 400 Biłgoraj i przekazywać do Oddziału ZUS w Biłgoraju ul. Kościuszki 103 10. W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT nie będzie spełniać aktualnych w tym przedmiocie wymogów prawa lub będzie oznaczona inaczej niż w sposób określony w ust. 9, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu otrzymania faktury korygującej. 11. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 5 Udzielona gwarancja 1. Na dostarczane środki higieniczne i środki czystości przysługuje Zamawiającemu rękojmia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu rękojmi na każde pisemne żądanie zamawiającego dokona wymiany wadliwej partii środków. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii środków niezwłocznie ale nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego (e-mailem, faksem, listownie). 4. Jeżeli wykonawca nie wymieni wadliwej partii środków w powyższym terminie zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego kupna tych środków a powstałymi kosztami obciążyć wykonawcę. § 6 Prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności , w tym z powodów określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach tj.: 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 7 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. § 8 Cesja Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych z umową. § 9 Porozumiewanie się stron 1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 2. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane: 1) Osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 2) Listem poleconym lub faxem, za bezzwłocznym, pisemnym potwierdzeniem Strony, która je otrzymała. 3. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy składane będą na następujące adresy Stron: 1) dla Zamawiającego – ul.T Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, 2) dla Wykonawcy –. 4. Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie. 5. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 1) Ze strony Zamawiającego: 1. Jacek Blicharz – Naczelnik Wydziału Administracji i Remontów, tel. (084) 688 13 39, 2) Ze strony Wykonawcy - .. § 10 Kary umowne i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,6 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji licząc od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin dostawy określony w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy. b) w przypadku dostarczania środków niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy ( §3 ust.1) za każdy udowodniony przypadek takiego działania Wykonawcy. c) za każdy przypadek dostarczenia któregokolwiek asortymentu przedmiotu umowy w terminie przydatności do użycia krótszym niż określony przez Zamawiającego w umowie w wysokości 1 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy ( §3 ust.1) za każdy udowodniony przypadek takiego działania Wykonawcy. d) za każdy przypadek dostarczenia któregokolwiek asortymentu przedmiotu umowy niezgodnie z treścią złożonej oferty (formularza cenowego) w wysokości 2 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy ( §3 ust.1) za każdy udowodniony przypadek takiego działania Wykonawcy. e) za każdy inny niż wymieniony w § 10 ust.1 lit. a)-d) przypadek nienależytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy ( §3 ust.1) za każdy udowodniony przypadek takiego działania Wykonawcy. f) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę w wysokości 20% wartości brutto ( §3 ust.1) niniejszej umowy. g) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto ( §3 ust.1) niniejszej umowy. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur. § 11 Termin realizacji umowy 1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia. § 12 Siła wyższa 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej stanowić będą przeszkodę w ich wypełnieniu. 2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia powstania tych okoliczności. 3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 13 Spory 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona poszkodowana zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Strony przeciwnej. 2. Strona której zgłoszono reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony zgłaszającej reklamację w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. 3. Jeżeli Strona, której zgłoszono reklamację odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie Strona przeciwna może zwrócić się do sądu powszechnego. 4. W przypadku nie usunięcia szkody spowodowanej nieprawidłowym wykonaniem obowiązków przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający usunie ją we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. 5. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej umowy uprzednio nie uznane przez stronę przeciwną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji postanowień umowy. 4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynku, pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. § 15 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieniach publicznych (Dz.. U. z 2010r. Nr113, poz. 759 z późn. zm). 2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 3. Wykaz załączników do umowy: - Zał. Nr 1 - Szczegółowy formularz cenowy - Zał. Nr 2 –Opis przedmiotu zamówienia 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  Jacek Blicharz – Naczelnik Wydziału Administracji i Remontów, tel. (84) 688 13 39.  Lidia Wojtczak – Starszy Specjalista Wydziału Administracji i Remontów, tel. (84) 688 12 38. W sprawach proceduralnych:  Dariusz Cios – Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.  Sabina Nizio – Inspektor Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych, tel. (84) 688 12 02. 2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła