Licytacja L-63-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-63-2009 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Dane zamawiającego

BPiZP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

138050

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-16 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek: kaset z tonerami, tuszy, taśm, głowic atramentowych i innych akcesoriów do drukarek laserowych i atramentowych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w typach (lub równoważnych) i szacunkowych ilościach określonych poniżej: Nazwa drukarki- symbol wkładu -il. sztuk 1) HP1100/1100A-C4092A-55 # 2) HP 1010/ HP 1022 /3020/1020-Q2612A-30# 3) HP 1200-C7115A-10# 4) HP 1300-Q2613X-30# 5) HP 1320-Q5949A-110# 6) HP 2100/ 2200-C4096A-35# 7) HP 2300-Q2610A-4# 8) HP 2410 /2420-Q6511X-4# 9) HP Color 2600n /HP 1600 Color: Q6000A-1; Q6001A-1; Q6002A-1; Q6003A-1# 10) HP 4000/4050- C4127A-20# 11) HP 4100-C8061A-4# 12) HP Color 4500: C4191A-1; C4192A-1; C4193A-1; C4194A-1; C4195A-1# 13) HP 5000-C4129X-2# 14) HP 5Si/ HP 8000-C3909A-5# 15) HP 9040-C8543X-2# 16) HP 2500C: C4844AE-2; C4841AE-2; C4842AE-2; C4843AE-2# 17) Głowice do drukarki HP 2500C: C4801A-1; C4800A-1; C4802A-1; C4803A-1# 18) Głowica HP Design Jet 100 /Business Inkjet 2600: C4810A- 3; C4811A- 3; C4812A- 3; C4813A- 3# 19) HP Design Jet 100 /Business Inkjet 2600: C4844A- 4; C4836A- 4; C4837A- 4; C4838A- 4# 20) HP 350cbi: C6628AE- 10; 51649AE- 10# 21) HP Deskjet 450: C6657AE- 1; C9502AE dwupak- 1# 22) HP 510- 51626AE- 1# 23) HP Deskjet 850- 51641AE- 1# 24) HP Deskjet 1120C/ 815C/ 890C- C1823DE- 15# 25) HP Deskjet 1120C/ 815C/ 890C/ 820CXI/ 6122/1280- 51645AE- 20# 26) HP Deskjet 960C/ 6122/1280- C6578AE- 5# 27) HP Deskjet 450i/ 9650/ 6110- C6656AE- 4 # 28) HP Deskjet 6540- C9363EE- 5 # 29) Epson C84/ C86- C13T044140A0- 1; C13T04414010- 1 # 30) Epson D88+ Stylus /D68: C13T06154010- 30; C13T061140- 20 # 31) Epson D78 Stylus: C13T07154010- 30; C13T071140- 20 # 32) Xerox Phaser 5500 DN: 113R00668- 2; 113R00670- 1 # 33) Brother HL 5240/5250DN: TN 3170- 55; DR3100- 20 # 34) Brother HL 5150/D: TN 3060- 24; DR3000- 15 # 35) Taśma OKI ML 280/320/3320- 9002303- 15 # 36) Taśma OKI Ribbon Cartridge/ OKI 3391/OKI 390FB- 9002309- 5 # 37) Canon IP90V: BCI 15Bk, 2x 5,3 ml czarny- 6; BCI-15C, 2x7,5 ml kolor- 6 # 38) Lexmark x7675: 44XL czarny- 6; 43XL kolor- 4 # 39) Lexmark x6150: 82 czarny- 12; 83 kolor- 8 # 40) Samsung ML-3471 ND- ML-D3470B (10 tys stron)- 75 # 41) Samsung CLP-610 ND: magenta CLP M660B- 2; cyan CLP C660B- 2; yellow CLP Y660B- 2; black CLP K660B- 4; pas transmisyjny wymiana co 50000 stron CLP T660B- 2 # 42) HP Office Jet Pro K8600: (C9391AE) błękitny 17 ml- 10; (C9392AE) purpurowy 17 ml- 10; (C9393AE) żółty 17 ml- 10; (C9396AE) czarny 58,5 ml- 10; (C9381A) głowica czarna i żółta- 3; (C9382A) głowica purp. i błękit- 3# 43) HP 4250- Q5942X- 10# 44) HP 5200 DN- Q7516A- 5# 45) Canon Pixma MP 170: PG-50 black- 5; CL-51 kolor- 5 # 46) Canon L-260- Canon FX3- 14 # 47) HP LJ 4300/4200- Q1338A- 20 # 48) HP LJ 5500- C9730A- 6 # 49) HP M2727nf- Q7553X- 4 # 50) Panasonic KXP 1090- KXP 115I- 40# 51) HP LJ 5L/6L- C3906A- 15 # 52) HP660C- 51629AE- 10 # 53) HP Color LJ 2840: Q3964A bęben- 2; Q3960A black- 2; Q3961A cyan- 2; Q3962A yellow- 2; Q3963A magenta- 2 # 54) Konica Minolta Page Pro 1350e: toner 1710567 002- 6; bęben 1710 5680 01-2# 2. Materiały eksploatacyjne powinny być najwyższej jakości, fabrycznie nowe (wcześniej nie eksploatowane), właściwie opakowane, wraz z oznaczeniem typu materiału eksploatacyjnego, logo producenta, daty produkcji lub terminu ważności (przydatności). W przypadku nie spełnienia tych wymagań Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zakwestionowanej części dostawy, a Wykonawca zapłaci stosowne kary umowne. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. a. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) oraz wyposażenia dodatkowego (akcesoria czyszczące itp.) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. b. Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych do drukarek muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych materiałów. c. W przypadku złożenia oferty równoważnej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane materiały eksploatacyjne do drukarek są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Pzp). 4. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. a. w przypadku wszelkich uszkodzeń drukarek u Zamawiającego, wynikających niewłaściwego działania zaproponowanych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca usunie je w autoryzowanym serwisie producenta drukarki na swój koszt oraz odbierze od Zamawiającego na własny koszt wszystkie dostarczone ilości danego typu materiału eksploatacyjnego, który spowodował awarię, a także w ich miejsce dostarczy na własny koszt nowe fabrycznie materiały eksploatacyjne, które podaje producent drukarki w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zdiagnozowanym uszkodzeniu sprzętu, przez serwis autoryzowany, b. W przypadku gdy produkt nie spełni wymagań jakościowych (pod względem jakości wydruku), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwej partii produktu na nowy pozbawiony wad. c. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny. 5. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności oraz nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. Oferta powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w formularzu cenowym. 7. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianych artykułów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowych, technologicznych oraz stopniu zużycia nie gorszych niż dla produktów określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz cenowy). Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga aby w okresie realizacji umowy Wykonawca odbierał nie częściej niż raz na dwa miesiące zużyte tonery dostarczone w ramach zawartej umowy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: - Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. - Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na ww. platformie licytacyjnej , o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 2 należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. - W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja jednoetapowa. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. 5. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Cena wywoławcza 370000,00 zł.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-18 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. w tym: 2. Wykażą się odpowiednim doświadczeniem tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością (minimum 250 000,00 zł brutto każde zamówienie) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie dostawę materiałów ekspoloatacyjnych do drukarek. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt 2 będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do wniosku (zał. nr 2 do ogłoszenia) dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do ogłoszenia b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, c) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4 do ogłoszenia), d) dokumenty potwierdzające, że dostawy o których mowa w pkt c) zostały wykonane należycie, 3. Dokumenty wymienione w pkt 2 należy przedstawić w formie oryginału (oświadczenie opisane w pkt 2. lit. a) tylko w tej formie) lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie 31.01.2010..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msz.gov.pl (zakładka zamówienia publiczne MSZ)

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek: Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Konica Minolta, OKI, Panasonic, Samsung. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu cenowym. 2) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie dokonywana sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, do dnia 31 stycznia 2010 roku. 3) Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego zamówienia cząstkowego od Zamawiającego, nie częściej niż raz na miesiąc i o wartości nie niższej niż 10000 zł brutto 4) Miejscem dostaw będzie siedziba Zamawiającego: Warszawa, al. Szucha 23. 5) Dostarczane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne w chwili dostawy do magazynu Zamawiającego muszą posiadać, co najmniej 12 miesięczny okres ważności. 6) Okres gwarancyjny na wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości w każdej pozycji asortymentowej, z uwagi na niemożność przewidzenia rzeczywistego zużycia w poszczególnych pozycjach asortymentowych. Zakres zamówienia może być pomniejszony o nie więcej niż 40% ogólnej wartości zamówienia określonej w pkt. 9 (tj. zrealizowany w 60%). Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 8) Odbiór dostawy cząstkowej, potwierdzony zostanie protokołem dostawy-odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 9) Wysokość wynagrodzenia za realizację umowy wynosi ........................ zł netto + ...VAT, co stanowi kwotę brutto ................ zł (słownie brutto złotych: ...........................................................................................). 10) Za każdą partię materiałów dostarczoną na podstawie zamówienia cząstkowego, Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami VAT. 11) Strony ustalają, że fakturowane kwoty będą obliczone na podstawie faktycznie dostarczonych ilości materiałów i cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy, ale łączna ich wartość nie może przekroczyć wartości brutto określonej w pkt 9. 12) Zamawiający dokona płatności za przedmiot zamówienia dostarczony faktycznie do jego siedziby. 13) Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: <nazwa banku> nr <konta> w ciągu 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury PTU wraz z załączoną kopią protokołu przekazania-odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata następuje z chwilą złożenia dyspozycji przelewu na konto Wykonawcy. 14) Jeżeli Wykonawca z powodu przyczyn leżących po jego stronie nie wywiąże się w terminie z dostawy zamówionych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, obowiązany będzie do uiszczenia kar umownych za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonych materiałów. 15) Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje dostawy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności dostarcza materiały eksploatacyjne do drukarek niezgodnie ze złożonym zamówieniem lub niedostatecznej jakości. 16) Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminów płatności. 17) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia. 18) W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w terminie wcześniejszym, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. 19) Wszystkie ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 20) W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) i Kodeksu Cywilnego.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Opakowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca powinien umieścić ww. wniosek (wzór w załączniku nr 2)wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego wraz z dopiskiem: Biuro Prawne i Zamówień Publicznych i zawierającym oznaczenie: wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek- ZNAK BZP-84-207-09 oraz Nie otwierać przed 18.05.2009 r. do godz. 12.00 oraz zawierającym adres Wykonawcy. 2.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dostarczenie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o wyborze (www.msz.gov.pl): 1) wypełnionego formularza cenowego również w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD, a także (wraz z formularzem cenowym) w przypadku zaoferowania/ podania w formularzu cenowym produktu równoważnego (zamiennika) względem produktu oryginalnego na potwierdzenie równoważności: a) Informacji na temat wydajności oraz w przypadku materiałów do drukarek atramentowych również pojemności oferowanych materiałów eksploatacyjnych wydanej przez producenta materiałów eksploatacyjnych. b) Raporty z testów wydajności wg norm ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, norm jakości ISO 19758 dla tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą. Nie wypełnienie formalności o których mowa powyżej, potraktowane zostanie jako uchylanie się od zawarcia umowy na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Paweł Perkowski oraz Beata Kowalska. 5. Wszystkie załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.msz.gov.pl zakładka Zamówienia Publiczne MSZ.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-18 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-16 12:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-27 16:15:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła