Licytacja L-83-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-83-2017 - Organizacja wypoczynku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dawid Stachura, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Pole
Adres pocztowy: Benedyktynów 4
Miejscowość: Legnickie Pole, Kod pocztowy: 59-241
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

47606-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-04 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja wypoczynku
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: usługa organizacji wypoczynku dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich rodzin w 2017. Na zadanie składa się: a)zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej objazdowej do Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza, Opatowa, Kazimierza Dolnego i Zwolenia w terminie 8-10.09.2017 dla 130 osób. 1. Przewidywana liczba uczestników: 130-oznacza maksymalną liczbę uczestników. Podana przez Zamawiającego liczba jest liczbą przewidywaną. Rzeczywista liczba zgłoszeń, wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zostanie podana Wykonawcy na 21 dni przed planowanym wyjazdem. 2. Miejsce wypoczynku: Baranów Sandomierski, Sandomierz, Opatów, Kazimierz Dolny i Zwoleń. 3. Termin wypoczynku: 8-10.09.2017 r. czas trwania: 3 dni 4. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający planuje wycieczkę dla 3 grup w tym terminie, program wycieczki dla każdej z grup będzie różny. a)Program wycieczki-Grupa I: Dzień 1 Godz. 6:00 Wyjazd z Legnicy Godz. 15:00 Przyjazd do Baranowa Sandomierskiego – Zwiedzanie Zespoły Pałacowo – Parkowego: Trasa Zwiedzania: • Przejście przez Park • Arkadowy Dziedziniec Zamku • Secesyjna Kaplica Zamkowa • Wnętrza historyczne I piętra Następnie przejazd przez Pacanów - wizyta w rynku u sympatycznego Koziołka Godz. 16:30 Przejazd do Hotelu/Pensjonatu w Ostrowcu Świętokrzyskim Godz. 18:00 Obiadokolacja i nocleg Dzień 2 Godz. 8:00 Śniadanie Godz. 9:00 wyjazd do Opatowa Przyjazd do Opatowa zwiedzanie: Brama Warszawska, Klasztor ojców Bernardynów, Kolegiata św. Marcina. Możliwość zakupu jedynych oryginalnych "Krówek Opatówek" Godz. 11:00 Przejazd do Ujazdu - Zwiedzanie "Polskiego Koloseum" - zamek Krzyż - Topór Ossolińskich. Godz. 12:30 przejazd do Sandomierza Godz. 13:30 Zwiedzanie miasta – Góry pieprzowe, Katedra, Rynek Starego Miasta, ul. Basztowa, Podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, „Dworek Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, następnie czas wolny w Sandomierzu Godz. 17:30przejazd do jednej ze słynnych sandomierskich winnic Godz. 18:00 - degustacja regionalnego wina i serów. następnie powrót do hotelu Godz. 20:30 Obiadokolacja i nocleg. Dzień 3 Godz. 7:00 Śniadanie Godz. 8:00 Wyjazd do Kazimierza Dolnego Godz. 10:00 Zwiedzanie miasta – przejście od starej zbrojowni, pomnik psa Werniksa, Rynek Starego Miasta – kamienice pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, kamienica Celejowska, jatki koszerne, Kościół św. Anny. Przejście do zamku kazimierzowskiego i na basztę, dla pozostałych osób czas wolny. Godz. 13:00 Przejazd do Zwolenia. Godz. 14:30 Zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego – miejsce pochówku Jana Kochanowskiego. Godz. 16:00 Wyjazd w drogę powrotną do Legnicy Przyjazd do Legnicy ok. godz. 1:00 w nocy. b) Program wycieczki-Grupa II: Dzień 1 Godz. 5:00 Wyjazd z Legnicy Godz. 13:00 Przyjazd do Zwolenia. Zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego – miejsce pochówku Jana Kochanowskiego Godz. 14:00 Przejazd do Kazimierza Dolnego Godz. 15:00 Zwiedzanie miasta – przejście od starej zbrojowni, pomnik psa Werniksa, Rynek Starego Miasta – kamienice pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, kamienica Celejowska, jatki koszerne, Kościół św. Anny. Następnie dla osób chętnych (trasa wymagająca stroma wstępy płatne we własnym zakresie) Przejście do zamku kazimierzowskiego i na basztę, dla pozostałych osób czas wolny. Godz. 18:00 Przejazd do Ostrowca Świętokrzyskiego Godz. 19:00 Obiadokolacja i nocleg Dzień 2 Godz. 8:00 Śniadanie Godz. 9:00 wyjazd do Ujazdu Godz. 10:00 Przejazd do Ujazdu - Zwiedzanie "Polskiego Koloseum" - zamek Krzyż - Topór Ossolińskich 11:30 Przejazd do Opatowa Godz. 12:00 Przyjazd do Opatowa zwiedzanie: Brama Warszawska, Klasztor ojców Bernardynów, Kolegiata św. Marcina. Godz. 13:00 przejazd do Sandomierza Godz. 14:00 Zwiedzanie miasta – Góry pieprzowe, Katedra, Rynek Starego Miasta, ul. Basztowa, Podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, „Dworek Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, następnie czas wolny w Sandomierzu - przejazd do jednej ze słynnych sandomierskich winnic - degustacja regionalnego wina i serów następnie powrót do hotelu Godz. 18:00 Degustacja win i serów, następnie przejazd do hotelu Godz. 20:30 Obiadokolacja i nocleg. Dzień 3 Godz. 8:00 Śniadanie Godz. 9:00 Wyjazd w kierunku Pacanowa Godz. 10:30 Przyjazd do Pacanowa - wizyta w rynku u sympatycznego Koziołka Przejazd do Baranowa Sandomierskiego 11:30 Przyjazd do Baranowa Sandomierskiego – Zwiedzanie Zespoły Pałacowo – Parkowego: Trasa Zwiedzania: • Przejście przez Park • Arkadowy Dziedziniec Zamku • Secesyjna Kaplica Zamkowa • Wnętrza historyczne I piętra Godz. 14:00 Wyjazd w drogę powrotną do Legnicy Przyjazd do Legnicy ok. godz. 23:00 . c) Program wycieczki-Grupa III: Dzień 1 Godz. 5:00 Wyjazd z Legnicy Godz. 14:00 Przyjazd do Baranowa Sandomierskiego – Zwiedzanie Zespoły Pałacowo – Parkowego: Trasa Zwiedzania: • Przejście przez Park • Arkadowy Dziedziniec Zamku • Secesyjna Kaplica Zamkowa • Wnętrza historyczne I piętra Następnie przejazd przez Pacanów - wizyta w rynku u sympatycznego Koziołka Godz. 15:30 Przejazd do Hotelu/Pensjonatu w Ostrowcu Świętokrzyskim Godz. 18:00 Obiadokolacja i nocleg Dzień 2 Godz. 7:30 Śniadanie Godz.8:30 wyjazd do Sandomierza Godz. 11:00 Przyjazd do Sandomierza. Zwiedzanie miasta – Góry pieprzowe, Katedra, Rynek Starego Miasta, ul. Basztowa, Podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, „Dworek Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, następnie czas wolny. Godz. 15:00 Wyjazd do winnicy Sandomierskiej Godz. 15:30 Degustacja win i serów Godz. 16:30 Przejazd do Opatowa Przyjazd do Opatowa zwiedzanie: Brama Warszawska, Klasztor ojców Bernardynów, Kolegiata św. Marcina. Możliwość zakupu jedynych oryginalnych "Krówek Opatówek" Godz. 19:00 Przejazd do Ujazdu - Zwiedzanie "Polskiego Koloseum" - zamek Krzyż - Topór Ossolińskich. Godz. 20:30 Przejazd do hotelu Godz. 21:30 Obiadokolacja i nocleg. Dzień 3 Godz. 7:00 Śniadanie Godz. 8:00 Wyjazd do Zwolenia Godz. 10:00 Przejazd do Zwolenia. Zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego – miejsce pochówku Jana Kochanowskiego. Godz. 11:30 Wyjazd do Kazimierza Dolnego Godz. 12:30 Zwiedzanie miasta – przejście od starej zbrojowni, pomnik psa Werniksa, Rynek Starego Miasta – kamienice pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, kamienica Celejowska, jatki koszerne, Kościół św. Anny. Następnie dla osób chętnych (trasa wymagająca stroma wstępy płatne we własnym zakresie) Przejście do zamku kazimierzowskiego i na basztę, dla pozostałych osób czas wolny. 15:30 Zakończenie zwiedzania Godz. 16:00 Wyjazd w drogę powrotną do Legnicy Przyjazd do Legnicy ok. godz. 2:00 w nocy. 5.Wyżywienie: Wykonawca zapewni 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja. 6. Wykonawca zapewni uczestnikom: bilety występów do zwiedzanych obiektów: Pałac w Baranowie Sandomierskim, Kolegiata św. Marcina w Opatowie, Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Zamek Krzyż - Topór, Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu, rejs statkiem po Wiśle, Góry Pieprzowe, degustację win i serów na terenie winnicy. 7. Opieka: organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia kompetentnego pilota-przewodnika wycieczek. 8. Transport uczestników wypoczynku powinien zostać zorganizowany z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1907). a) wyjazd na wycieczkę oraz powrót nastąpią o godzinach wskazanych w programach w zależności od grupy. b) Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki transport komfortowym, klimatyzowanym autokarem (nie starszym niż 5 lat) , wyposażonym w toaletę i odtwarzacz DVD. c)Wykonawca zapewni ubezpieczenie autokaru; d) w przypadku awarii autokaru podstawienie autokaru zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. 9. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno na czas pobytu, jak i czas podróży. Ubezpieczenie obejmuje okres momentu rozpoczęcia wycieczki do momentu przyjazdu z wycieczki do Legnicy. 10.Zakwaterowanie: Wykonawca zapewni 2 noclegi - zakwaterowanie w Hotelu/Pensjonacie w pokojach z 2/3 os. z łazienkami. b) zorganizowanie kolonii/obozu w Pogorzelicy w dniach 24.06-07.07.2017 r. dla 20 osób. 1. Przewidywana liczba uczestników: 20 oznacza maksymalna liczbę uczestników. Podana przez Zamawiającego liczba jest liczbą przewidywaną. Rzeczywista liczba skierowań, wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zostanie podana Wykonawcy na 14 dni przed planowanym wyjazdem. 2. Miejsce wypoczynku/zwiedzania: Pogorzelica i okolice. 3. Termin wypoczynku: 24.06-07.07.2017 r. Liczba turnusów: 1, czas trwania: 14 dni. Ilość: 13 noclegów. 4.Zakwaterowanie: a) Zamawiający nie dopuszcza, aby zakwaterowanie odbywało się w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoły, remizy, domy parafialne itp.). Akceptowane będą obiekty hotelowe lub inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymogi jakim muszą odpowiadać obiekty reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 22 poz.169 z późn. zm) b) Zamawiający zastrzega jednak, że nie dopuszcza zakwaterowania w domkach kempingowych i namiotach. c) Minimalne wymogi w zakresie budynków, w których będą zakwaterowani uczestnicy kolonii: -obiekt murowany z zapleczem sanitarnym i sportowym, ogrodzony. - zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku; - obiekt powinien być wyposażony w salę TV, salę wypoczynkową, salę gimnastyczną oraz plac zabaw i rekreacji. - obiekt z własna kuchnia i stołówką. - obiekt powinien znajdować się maksymalnie 600 m od morza; - teren powinien być strzeżony 24 h na dobę. d) Pokoje dla uczestników powinny spełniać wymogi: - pokoje max.4-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w natryski i wc, ciepłą wodę dostępną bez ograniczeń, - nie dopuszcza się łóżek piętrowych. e) na terenie ośrodka internet Wi-Fi 5.Wyżywienie: a) Zamawiający wymaga zapewnienia wyżywienia w ośrodku w postaci: 4 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Napoje dostępne 24h/dobę. b) pierwszym posiłkiem w ośrodku będzie obiado-kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu. c) na drogę powrotną uczestnicy otrzymają suchy prowiant (w tym napoje). d) posiłki powinny być urozmaicone i odpowiadać normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, a także bogate w witaminy, owoce i warzywa. 6.Wymogi odnośnie programu kolonii/obozu: -zabawy na sprzęcie do gier świetlicowych i terenowych -korzystanie z infrastruktury ośrodka -organizowanie dyskotek -neptunalia, spartakiada kolonijna i konkursy z nagrodami -wycieczka do Wolińskiego Parku narodowego i rezerwatu Żubrów -gra integracyjna-tematyczna gra terenowa „militarna” (manewry, strzelanie ASG, paintball, techniki linowe, wykorzystywanie elektronicznych wykrywaczy metalu, zabawy ruchowe, przejazd pojazdem wojskowym) -wycieczka do Trzęsacza kolejką wąskotorową -2 ogniska z pieczeniem kiełbasek -pamiątka dla każdego uczestnika 7.Opieka: a) organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki uczestnikom wypoczynku, w szczególności: całodobowej opieki doświadczonej kadry zgodnie z przepisami MEN; b) dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej; c) opieka wychowawcy i ratownika (wychowawca i ratownik z uprawnieniami i doświadczeniem) d) pokoje wychowawców i dzieci muszą być usytuowane na tym samym piętrze. W przypadku zakwaterowania uczestników kolonii na sąsiadujących kondygnacjach na każdej z nich musi znajdować się pokój wychowawców. 8. Transport uczestników wypoczynku powinien zostać zorganizowany z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1907), a) wyjazd na kolonię nastąpi 24.06.2017 r. z Legnicy, powrót 07.07.2017 r. do Legnicy. b)Wykonawca zapewni uczestnikom kolonii/obozu transport komfortowym, autokarem z nawiewem (nie starszym niż 5 lat), wyposażonym w toaletę, barek i odtwarzacz DVD. c) Wykonawca zapewni opiekę doświadczonej kadry nad dziećmi w czasie przejazdu, zgodnie przepisami MEN, e) ubezpieczenie autokaru, f) w przypadku awarii autokaru podstawienie autokaru zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. 9. Ubezpieczenie: uczestnicy wypoczynku muszą mieć zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zarówno na czas pobytu, jak i czas podróży. Ubezpieczenie obejmuje okres momentu przekazania dzieci pod opiekę wychowawców w miejscu zbiórki do momentu odebrania dzieci przez opiekunów/rodziców po powrocie z wypoczynku. 10. Dodatkowe wymagania: Wykonawca zapewni bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opłaty za przewozy i przewodników oraz opłaty klimatyczne. c) zorganizowanie kolonii/obozu w Chorwacji w dniach 08.07-18.07.2017 r. dla 30 osób. 1. Przewidywana liczba uczestników: 30 oznacza maksymalna liczbę uczestników. Podana przez Zamawiającego liczba jest liczbą przewidywaną. Rzeczywista liczba skierowań, wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zostanie podana Wykonawcy na 14 dni przed planowanym wyjazdem. 2. Miejsce wypoczynku/zwiedzania: Split, Vela Luka, Korcula, Mostar , Sarajewo. 3. Termin wypoczynku: 08.07-18.07.2017 r. Liczba turnusów: 1, czas trwania: 11 dni. Ilość: 8 noclegów. 4.Zakwaterowanie: a) Zamawiający nie dopuszcza, aby zakwaterowanie odbywało się w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoły, remizy, domy parafialne itp.). Akceptowane będą obiekty hotelowe lub inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymogi jakim muszą odpowiadać obiekty reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08. 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz.169). b) Zamawiający zastrzega jednak, że nie dopuszcza zakwaterowania w domkach kempingowych i namiotach. c) Minimalne wymogi w zakresie budynków, w których będą zakwaterowani uczestnicy obozu: - hotel o standardzie min. 3*w miejscowości Vela Luka - zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku; - obiekt powinien być wyposażony w salę TV, salę wypoczynkową. - restauracja na terenie budynku; - obiekt powinien znajdować się maksymalnie do 100 m od morza; - teren powinien być strzeżony 24 h na dobę. d) Pokoje dla uczestników powinny spełniać wymogi: - pokoje klimatyzowane max.3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w natryski i wc, ciepłą wodę dostępną bez ograniczeń, - nie dopuszcza się łóżek piętrowych. e) podczas noclegów tranzytowych Zamawiający dopuszcza noclegi w hostelach lub hotelach 2 lub 3 *. 5.Wyżywienie: a) Zamawiający wymaga zapewnienia wyżywienia w hotelu w miejscowości Vela Luka 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, i kolacja. Napoje dostępne 24h/dobę. b) pierwszym posiłkiem w hotelu będzie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu. c) na drogę powrotną uczestnicy otrzymają suchy prowiant (w tym napoje). d) posiłki powinny być urozmaicone i odpowiadać normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, a także bogate w witaminy, owoce i warzywa. 6.Program kolonii/obozu: Dzień 1: Wyjazd z Legnicy. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Chorwacji. Dzień 2: Śniadanie w formie suchego prowiantu. Przyjazd do Splitu i zwiedzanie miasta: spacer Deptakiem Riva wzdłuż murów Pałacu Dioklecjana, katedra św. Dujama, wejście na Górę Marjan - punkt widokowy miasta. Wypoczynek na plaży, przeprawa promowa na wyspę Korcula. Następnie przejazd do miejscowości Vela Luka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Dzień 3-8: Wypoczynek i realizacja programu: - wycieczka do miasta Korcula śladami podróżnika i odkrywcy. Zwiedzanie stolicy wyspy, między innymi potężne mury miejskie z basztami obronnymi, dom urodzenia Marco Polo, katedra św. Marka, pałac biskupi (z zewnątrz). - wycieczka do Dubrownika: Brama Pile, Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów, katedra oraz Pałac Sponza (z zewnątrz). W drodze powrotnej na wyspę Korcula krótkie zwiedzanie zabytków miasta Orebić z Pałacem Stowarzyszenia Marynarzy i Pałacem Muzeum Marynarzy oraz Ston, w którym znajduje się „europejski mur chiński“ -rejs na baśniową wyspę Proizd - nazywaną „Wyspą miłości”. Wypoczynek na plaży, leśne podchody, kąpiele w lazurowych wodach Morza Adriatyckiego. -wieczory w miasteczku Vela Luka- lody, spacer do latarni morskiej. Program animacyjny: • chińskie inspiracje - nauka jedzenia pałeczkami, chińskie koki, teatr cieni, • wieczór gier planszowych, • gra terenowa nawiązująca do miejsca pobytu i jego historii. • zajęcia sportowe i rekreacyjne, • wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele, Dzień 9: Śniadanie. Przejazd do portu w Korczuli. Przeprawa promowa na półwysep Pelješac, przejazd wzdłuż doliny rzeki Neretwy do Počitelj. Spacer po miasteczku(szkoła koraniczna meczet Hadżi-Alija). Po południu przejazd do Mostaru - stolicy Hercegowiny, W programie: XVI – wieczny, kamienny most – symbol miasta, wpisany na listę UNESCO, starówka. Przejazd do Sarajewa, obiadokolacja i nocleg. Dzień 10: Śniadanie. Zwiedzanie Sarajewa - stolicy Bośni i Hercegowiny m.in: Latinski Most - główne place Sarajewa, Bascarsija - turecki bazar z tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi, cerkiew p.w. Archaniołów Gabriela i Michała (z zewnątrz), meczet Gazi Husrev-beja. Obiadokolacja, nocny przejazd do Polski. Dzień 11: Zakończenie obozu. 7.Opieka: a) organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki uczestnikom wypoczynku, w szczególności: całodobowej opieki doświadczonej kadry zgodnie z przepisami MEN; b) dostęp do całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej c) opieka ratownicza (wychowawca-ratownik z uprawnieniami i doświadczeniem) d) pokoje wychowawców i dzieci muszą być usytuowane na tym samym piętrze. W przypadku zakwaterowania uczestników obozu na sąsiadujących kondygnacjach na każdej z nich musi znajdować się pokój wychowawców. 8. Transport uczestników wypoczynku powinien zostać zorganizowany z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1907), a) wyjazd na obóz nastąpi 08.07.2017 r. z Legnicy, powrót 18.07.2017 r.do Legnicy. b)Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki transport komfortowym, klimatyzowanym autokarem (nie starszym niż 5 lat), wyposażonym w toaletę, barek i odtwarzacz DVD. c)Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku transport do ośrodka wypoczynkowego w Vela Luka i transport powrotny. d) obsługę min. dwóch kierowców e) Wykonawca zapewni opiekę doświadczonej kadry nad dziećmi w czasie przejazdu, zgodnie przepisami MEN, f) ubezpieczenie autokaru, g) w przypadku awarii autokaru podstawienie autokaru zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. 9. Ubezpieczenie: uczestnicy wypoczynku muszą mieć zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zarówno na czas pobytu, jak i czas podróży. Ubezpieczenie obejmuje okres momentu przekazania dzieci pod opiekę wychowawców w miejscu zbiórki do momentu odebrania dzieci przez opiekunów/rodziców po powrocie z wypoczynku. 10. Dodatkowe wymagania: Wykonawca zapewni bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (według programu), przewodników oraz opłaty klimatyczne. Ponadto autokar zostanie na miejscu wycieczki i organizowane nim będą wyjazdy do okolicznych miejscowości na koszt Wykonawcy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 63.51.10.00-4
Dodatkowe przedmioty 63.50.00.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data zakończenia: 10/09/2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wzmaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz figurować w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie usługi, polegające na: wykonanie co najmniej 2 kolonii zagranicznych lub 2 obozów zagranicznych, 2 wycieczek 3 dniowych krajowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości nie mniejszej niż ceny wycieczek zaoferowanych w ofercie oraz że wykonał je należycie. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia)oraz na podstawi wypełnionego załącznika nr 6 do Ogłoszenia- Wykaz usług.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.dpslp.nbip.pl/dpslp/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę netto (bez VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 197 000,00 zł (netto). Minimalne postąpienie 50.00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za przedmiot licytacji - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o należną stawkę podatku VAT.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-29 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat (I pietro budynku administracyjnego), Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul.Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, Sekretariat czynny od 7.00 do 15.00.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-04 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-04 10:14:11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy UMOWA nr…………… z dnia ….2017 roku zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie licytacji elektronicznej o numerze 230-2-3/17, pomiędzy: Powiatem Legnickim Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica NIP 691-22-26-286 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Dariusza Wojtkowiaka przy kontrasygnacie finansowej Danuty Czyszczoń – Głównego Księgowego zwanym dalej „Zamawiającym”. a NIP …………………………. REGON …………………….. PESEL*………………………. Nr rachunku bankowego: …………………………………….. reprezentowanym przez: ……………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” Umowa stanowi co następuje: § 1 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wypoczynku dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich rodzin w 2017 r. Na zadanie składa się: a)zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej objazdowej do Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza, Opatowa, Kazimierza Dolnego i Zwolenia w terminie 8-10.09.2017 r. dla 130 osób. b) zorganizowanie kolonii/obozu w Pogorzelicy w dniach 24.06-07.07.2017 r. dla 20 osób. c) zorganizowanie kolonii/obozu w Chorwacji w dniach 08.07-18.07.2017 r. dla 30 osób. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób biorących w organizowanym wypoczynku i zobowiązuje się poinformować o tym Wykonawcę najpóźniej na: a) 21 dni przed planowaną wycieczką określoną w § 1 pkt. 1a. b) 14 dni przed planowanym wypoczynkiem określonym w § 1 pkt. 1b-c. 3.Termin realizacji umowy: od podpisania do 10.09.2017 r. § 2 1.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zorganizowanie wypoczynku dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich rodzin w 2017 r. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia- załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu, który stanowi integralną część umowy, § 3 1.Strony uzgadniają wynagrodzenie umowne na kwotę ………zł brutto. Słownie:……………………………………………………………………………..zł. w tym: a)za zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej objazdowej do Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza, Opatowa, Kazimierza Dolnego i Zwolenia w terminie 8-10.09.2017 r. Wynagrodzenie umowne w wysokości ………………………..zł będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu faktury (80 % wynagrodzenia w dniu wyjazdu, 20 % wynagrodzenia po zrealizowaniu usługi). b) za zorganizowanie kolonii/obozu w Pogorzelicy w dniach 24.06-07.07.2017 r. wynagrodzenie umowne w wysokości ………………………..zł płatne przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu faktury (80 % wynagrodzenia w pierwszym dniu roboczym od dnia wyjazdu, 20 % wynagrodzenia po zrealizowaniu usługi). c) za zorganizowanie kolonii/obozu w Chorwacji w dniach 08.07-18.07.2017 r.-wynagrodzenie umowne w wysokości ………………………..zł płatne przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu faktury (80 % wynagrodzenia w pierwszym dniu roboczym od dnia wyjazdu 20 % wynagrodzenia po zrealizowaniu usługi). 2. W przypadku zmiany ilości osób biorących udział w organizowanym wypoczynku, ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy. 3. .Faktury będą wystawiane w następujący sposób: Nabywca: Powiat Legnicki, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, NIP 691-22-26-286, Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole. 4.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualne (ciągłe) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu wykonywanej działalności. 5. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia (o którym mowa w ust. 4) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu dokumentu ubezpiecze-niowego potwierdzającego objęcie w/w ubezpieczeniem na kolejny okres. § 4 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości: 10 % całego wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 3 pkt 1 umowy. 2.Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej § 3 pkt. 3.Kara powyższa nie podlega sumowaniu z innymi karami. 4.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. 5.Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy § 3 pkt 1. 6.Jeżeli kara nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. § 5 1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne w Legnicy, właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła