Licytacja L-9-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-9-2017 - Dostawa artykułów higienicznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dawid Stachura, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Pole
Adres pocztowy: Benedyktynów 4
Miejscowość: Legnickie Pole, Kod pocztowy: 59-241
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

11567-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-02-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów higienicznych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa artykułów higienicznych: Pieluchomajtki 1. Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar S obwód pas/biodra od 55 cm do 80 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności (minimum 2000g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynencji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład chłonny zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk. 2. Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar M obwód pas/biodra od 75 cm do 110 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności (minimum 2750g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynencji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk. 3. Pieluchomajtki tzw.nocnerozmiar L obwód pas/biodra od 105 cm do 150 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności, (minimum 3050g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynencji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk. 4. Pieluchomajtki tzw.nocne rozmiar XL obwód pas/biodra od 130 cm do 170 cm (+/- 5cm.) o podwyższonej chłonności, (minimum 3200g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynencji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna PE na całej powierzchni, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała. Podwójny wkład zapewniający optymalne zabezpieczenie, z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery przylepce, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk. Majtki elastyczne chłonne 5. Majtki elastyczne chłonne przeznaczone do inkontynecji moczu i kału dla osób aktywnych. Elastyczna na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, rozmiar S obwód pasa/bioder od 55 cm do 85 cm (+/- 5cm.) o najwyższej chłonności (minimum 1890g wg. ISO 11948-1), posiadające podwójny wkład chłonny, wskaźnik wilgotności informujący o stopniu napełnienia produktu, zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu. do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami. Pakowane po 10 sztuk. 6. Majtki elastyczne chłonne przeznaczone do inkontynecji moczu i kału dla osób aktywnych. Elastyczna na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, rozmiar M obwód pasa/bioder od 80 cm do 110 cm (+/- 5cm.) o najwyższej chłonności (minimum 1990g wg. ISO 11948-1), posiadające podwójny wkład chłonny, wskaźnik wilgotności informujący o stopniu napełnienia produktu, zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu. do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami. Pakowane po 10 sztuk. 7. Majtki elastyczne chłonne przeznaczone do inkontynecji moczu i kału dla osób aktywnych. Elastyczna na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, rozmiar L obwód pasa/bioder od 100 cm do 135 cm (+/- 5cm.) o najwyższej chłonności (minimum 1990g wg. ISO 11948-1), posiadające podwójny wkład chłonny, wskaźnik wilgotności informujący o stopniu napełnienia produktu, zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu. do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami. Pakowane po10 sztuk. 8. Majtki elastyczne chłonne przeznaczone do inkontynecji moczu i kału dla osób aktywnych. Elastyczna na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, rozmiar XL obwód pasa/bioder od 120 cm do 160 cm (+/- 5cm.) o najwyższej chłonności (minimum 1990g wg. ISO 11948-1), posiadające podwójny wkład chłonny, wskaźnik wilgotności informujący o stopniu napełnienia produktu, zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu. do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami. Pakowane po 10 sztuk. Wkładki urologiczne 9. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 400g wg. ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna nieprzepuszczająca wilgoci, superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, jeden lub dwa paskami z klejem do mocowania na bieliźnie. Rozmiar extra - długość wkładki 30 cm. (+/- 3cm.), Opakowania po 10/po 15 sztuk. 10. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 700g wg. ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna nieprzepuszczająca wilgoci, hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom, superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, jeden lub dwa paskami z klejem do mocowania na bieliźnie. Rozmiar super – długość wkładki 39 cm. (+/- 3cm.), Opakowanie po 10/po15 szt. Podpaski 11. Podpaski – podpaski tradycyjne bez osłonek bocznych, pokryte miękką włókniną o grubości 6,5-8 mm, warstwa spodnia podpaski wykonana z folii zapewniającej skuteczną ochronę bielizny, jednocześnie umożliwia swobodny przepływ powietrza i nie podrażnia skóry. Produkt o wysokiej chłonność, z bocznymi wytłoczeniami zapewniającymi równomierne rozprowadzanie wilgoć. Stabilny pasek klejący uniemożliwiający przesuwanie podpaski. Rozmiar normal, Opakowanie po 20 szt. Rękawice 12. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar S 13. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar M 14. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z winylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar M 15. Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z winylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar L Zamawiający wymaga od dostawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek, majtek elastycznych i wkładek anatomicznych) według zasad refundacji środków pomocniczych wg NFZ. Rękawice lateksowe zapotrzebowanie 2017r. S – 680 pudełek po 100 szt M –348 pudełek po 100 szt razem 1.028 opakowań po 100 szt Rękawice winylowe zapotrzebowanie M – 356 pudełek po100 szt L – 264 pudełko po 100 szt razem 620 opakowań po 100 szt Pieluchomajtki S – 1320 szt. M – 36300 szt. L- 69300szt. XL –39600szt. Majtki elastyczne S – 3600 szt. M – 3600 szt. L- 3600 szt. XL – 3600 szt. Wkładki anatomiczne super – 14400 szt. extra – 21600 szt. Podpaski 7200 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.14.11.11-1
Dodatkowe przedmioty 33.14.14.20-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizowali co najmniej jedną dostawę środków higienicznych o łącznej wartości minimum 200 000,00 zł brutto

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

inne dokumenty
1. Dokumenty wymagane dla rękawic latexowych (poz. 1-2 formularza asortymentowo-cenowego):Deklaracja zgodności - dla kategorii III (zgodnie z Dyrektywą dot. Środków Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC), Certyfikat jednostki notyfikacyjnej. 2. Dokumenty wymagane dla rękawic winylowych ( poz. 3-4 formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności - dla kategorii I (zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zał.1 i wymaganiami dotyczącymi deklaracji zgodności załącznik VII Dyrektywy 993/42/EEC wraz z późniejszymi zmianami. 3. Dokumenty wymagane dla pieluchomajtek (poz. 5-8 formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności, Zgłoszenie do rejestracji jako wyrób medyczny (do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), Karty Techniczne Wyrobu aktualne, potwierdzające parametry techniczne wyrobu i minimalną chłonność wg. ISO 11948-1, wystawione przez producenta wyrobu - potwierdzone za zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty wymagane dla majtek elastycznych (poz. 9-12) formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności, Zgłoszenie do rejestracji jako wyrób medyczny (do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), Karty Techniczne Wyrobu – aktualne, potwierdzające parametry techniczne wyrobu i minimalną chłonność wg. ISO 11948-1, wystawione przez producenta wyrobu – potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta. 5. Dokumenty wymagane dla wkładek anatomicznych (poz. 13-14 formularza asortymentowo-cenowego): Deklaracja zgodności, Karty Techniczne Wyrobu - aktualne, potwierdzające parametry techniczne wyrobu i minimalną chłonność wg. ISO 11948-1, wystawione przez producenta wyrobu potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.dpslp.nbip.pl/dpslp/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcychcącywziąćudziałwprzedmiotowejlicytacjisązobowiązanidodokonaniauprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę netto (bez VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 263 000,00 zł (netto). Minimalne postąpienie 100.00 PLN netto (słownie: sto złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za przedmiot licytacji - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o należną stawkę podatku VAT. UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek, majtek elastycznych i wkładek anatomicznych) według zasad refundacji środków pomocniczych wg Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota wywoławcza 263 000,00 zł netto oznacza kwotę netto całego zamówienia obejmującego: kwotę do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i kwotę do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca następować będzie po wystawieniu faktury przez Wykonawcę zawierającej: kwotę całościową za złożone zamówienie (ceny zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), na którą składa się: a)wyszczególniona kwota do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu , b) wyszczególniona kwota do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Suma kwot o których mowa w pkt.a) i b) będzie równa kwocie całościowej faktury. Rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia leży po stronie Wykonawcy. 8. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-01-30 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat (I pietro budynku administracyjnego), Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul.Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, Sekretariat czynny od 7.00 do 15.00.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-02-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-02-13 10:14:11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr ……… Zawarta w dniu ……………..roku w Legnickim Polu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole NIP 691-17-21-730, REGON 000291990 reprezentowanym przez: 1. Dariusza Wojtkowiaka – Dyrektora DPS w Legnickim Polu Przy kontrasygnacie finansowej Danuty Czyszczoń- Głównego księgowego zwanym dalej Zamawiającym, a ……………………….. ……………………….. ………………………. reprezentowany przez: ………………………… NIP: REGON: zwanego dalej Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie licytacji elektronicznej o numerze 230-2-8/16. § 1 PRZEDMIOT UMOWY, CENY 1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywne dostawy materiałów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do umowy) w opisie zgodnych z ofertą z dnia ……………...stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zawierającą szczegółową specyfikację dostawy. 2.Całkowita wartość umowy wynosi: a. kwota netto: ……………………PLN b. VAT ………..% (od poz. a): …………………….PLN c. kwota brutto (suma poz. a i b): ……………………...PLN (słownie:……………………………………………..) 3.Umowa została zawarta na okres: …………………do 31.12.2017 r. § 2 TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 1.Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 72 godz., w ilości określonej w zamówieniu składanym przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem. § 3 WARUNKI PŁATNOŚCI 1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek, majtek elastycznych i wkładek anatomicznych) według zasad refundacji środków pomocniczych wg Narodowego Funduszu Zdrowia. 2.Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca następować będzie po wystawieniu faktury przez Wykonawcę zawierającej: kwotę całościową za złożone zamówienie (ceny zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), na którą składa się: a)Wyszczególniona kwota do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu b)Wyszczególniona kwota do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia 3.Suma kwot o których mowa w pkt. 2a) i b) będzie równa kwocie całościowej faktury. 4.Rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia leży po stronie Wykonawcy. 5.Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 2 a) dokonane będzie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie przelewu na niżej wskazany nr rachunku Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 6.Ustala się umowny termin zapłaty przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 7. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: Nabywca: Powiat Legnicki, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, NIP 691-22-26-286, Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole. 8.Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 9.Faktury VAT wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą realizowane. Spowoduje to opóźnienie w zapłacie faktury z winy Wykonawcy do czasu nadesłania faktury korygującej, prostującej popełnione błędy. § 4 KARY UMOWNE 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu : 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki dla dostarczanej części. 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % całości wynagrodzenia umownego za dostawę określonego w § 1 ust. 2. 2.Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całości wynagrodzenia umownego (określonego w § 1 ust. 2) za tę część dostawy, od której realizacji odstąpił. 3.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z bieżących płatności za dostawę lub usługę. § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 4.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 6 Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: z ramienia Wykonawcy: z ramienia Zamawiającego: § 7 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla każdej Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. § 8 Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1. Formularz asortymentowo-cenowy 2.Opis przedmiotu zamówienia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła