Samouczek

Spis treści


Rejestracja

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie. Obowiązek rejestracji obejmuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców przy czym:
  • zamawiający powinien dokonać rejestracji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie.

W przypadku zamawiających należy mieć na uwadze, że wprowadzone informacje w zakresie nazwy (firmy) i adresu zamawiającego, zostaną następnie automatycznie wprowadzone do ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczanego na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja (na stronie niniejszej platformy). 

Wszelkie informacje podawane w toku rejestracji można w każdej chwili zmienić, korzystając ze znajdującej się po lewej stronie ekranu zakładki „ustawienia konta”

System nie pozwala na zarejestrowanie się jednocześnie zarówno jako zamawiający, jak i wykonawca, w ramach jednego konta. W przypadku konieczności zmiany statusu podmiotu zarejestrowanego, prosimy o dokonanie ponownej rejestracji z odmiennie zaznaczonym polem „rola”. 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że oznaczenie wpisane w polu LOGIN musi być unikatowe. W przypadku wpisania przez Państwa LOGINu już wcześniej zarejestrowanego w systemie, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie i poproszeni o wprowadzenie innego oznaczenia. Wszystkie pozostałe pola, w tym „hasło” i „e-mail” mogą powtarzać się w systemie. 

Po wpisaniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk "zarejestruj". Spowoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W celu zakończenia procesu rejestracji, należy nacisnąć na podany w wiadomości link aktywacyjny.

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła